ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet
ELTE
Ukrán Filológiai Tanszék

 
Dr. Lebovics Viktória
egyetemi adjunktus
Életrajzi adatok
 • Született: 1958. aug. 9-én.
 • Iskolai végzettség: 1975: érettségi, Ungvári 3. sz. Iskola, 1977: Ungvári állami Egyetem, angol nyelv és irodalom szak, 1982: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, orosz, angol és ukrán nyelv és irodalom szak.
Tudományos fokozat
 • egyetemi doktor (1985)
 • PhD (2001)
Munkakör
egyetemi adjunktus, Szláv és Balti Filológiai Intézet Ukrán Filológiai Tanszék
Munkáltató szervezeti egység
ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Ukrán Filológiai Tanszék
Elérhetőség
Oktatási tevékenység
Ukrán irodalom, tolmácsolás és fordítás, mely magában foglalja a doktori képzésben valórészvételt is.
Tudományos tevékenység
 • Fő kutatási területe: ukrán irodalom, tolmácsolás és fordítás.
 • Tagság: Modern Filológiai Társaság, a Konferencia Tolmácsok Szakmai Szövetségének alelnöke.
Publikációk

CIKKEK, TANULMÁNYOK:

 • К истории перевода "Трагедии человека" И. Мадача (Некоторые проблемы перевода на украинский язык). Studia Slavica Hung. 34/1-4., Budapest, 1988, 287-307 o.
 • Стилистические исследования в современном советском пушкиноведении. Studia Russica XII., Budapest, 1988, 289-301 o.
 • Stilisztikai kutatások a Szovjetunióban. Helikon. Világirodalmi Figyelő, Budapest, 1988, 3-4, 510-548 o.
 • К вопросу о создании современного учебника украинского языка для начинающих. (nyomtatásban, Debrecen, 1994).
 • Gondolatok a fordításoktatás szerepéről a nyelvoktatásban . VI. Országos alkalmazott nyelvészeti konferencia , Nyíregyhaza , 1996, I kötet, 201-208 .
 • Роль и место перевода в обучении языку. Slavica quinqueecclesiensia II. Pécs, l996, 365-373 o.
 • Добридень, Україно! (Створення пiдручника української мови нового типу для початкiвцiв). Третiй Мiжнародний Конгрес Українiстiв, 26-29 серпня 1996 р. Мовознавство. Харкiв, 1996, стор. 51-53.
 • Ржет ли солнце? (К вопросу о трудностях художественного перевода). Slavica Tergestina 5. Славянские языки и перевод. Padova , 1997, 167-177 o .
 • Казак-украинец на Сенатской площади? Hungaro-Slavica 1997. Studia in honorem Stephani Nyomarkay. Budapest, 1997, 173-180 o.)
 • A tolmács, és az, aki beszél. Hetedik Országos alkalmazott nyelvészeti konferencia, Budapest, 1997, április 3-5. II kötet. 117-119 o.
 • Москали и малороссы . In: Nyelv - stílus - irodalom. Köszöntő könyv Péter Mihály 70. születésnapjára. Budapest, 1998. 361-369 o.
 • Малороссия и малороссы глазами И. С. Тургенева. In : Dolce Filologia . Irodalomtöténeti , kultúratöténeti é s nyelvészeti tanulmányok . Zöldhelyi Zsuzsa c . egyetemi tanár , az MTA doktora 70. születésnapja tiszteletére . Budapest, 1998, 88-101 o.
 • Украинские переводы плача Ярославны. (Русская литература между востоком и западом. Budapest , 1999, стр.28-47).
 • Oтражение русского культурного менталитета в украинской литературе ХIХ века. In: Abstracts. VI ICCEES World Congress. Tampere, Finland. 29 July – 3 August 2000. P . 245-246.
 • Образ москаля в малороссийской опере И. Котляревского „Москаль-чародей” Hungaro-Ruthenica II . Szeged, 2001. 31-42 o.
 • Образ москаля в пьесе Г. Квитки-Основьяненко “ Сватання на Гончарівці”. Studia Slavica Hung. 45 (2000), Budapest, 2000 , 175–190 o.
 • К вопросу о сатирической образности в творчестве Г. Квитки-Основьяненко (1778-1843). Satyra w literaturach wshodniosłowiańskich V. Studia pod. red. Wandy Supy. Białystok, 2002, 87-96.
 • Все имена говорят… (На материале повести Панаса Мирного «Лихі люди») (nyomtatásban).
 • Образ переводчика в художественной литературе. ( nyomtatásban).
 • Волы-украинцы и козлы-москали. http://www.btk.elte.hu/eastslav/Tartalom.html
 • Szócikkek a Világirodalmi Lexikonban ukrán írókról (kb. 40).

TANKÖNYV:

 • Добрий день, Україно! Пiдручник української мови для початкiвцiв. ( kézirat ).

RECENZIÓK:

 • Мария Санчес Пуиг: Художественные средства на службе авторской идеи (На материале произведения А. Зиновьева "Зияющие высоты"). Rubinos, Madrid, 1990, 108 o.- Studia Russica XIV-XV., Budapest, 1990-1994, 476-479 o.
 • Ukrán folklór. Szöveggyűjtemény., Nyíregyháza, 1995, 148 o. - Studia Ukrainica et Rusinica Ny íregyháziensia 5. Tanulmányok az ukrán és ruszin filológia köréből. Szerk.: Udvari István. Nyíregyháza, 1997, 263-264 o. (ukránul: 265-267 o.)

BÖLCSÉSZDOKTORI ÉRTEKEZÉS:

 • Madách Imre „Az ember tragédiája” ukrán fordításának elemzése különös tekintettel az archaizálás lehetőségeire. Budapest,1985.

PHD ÉRTEKEZÉS :

 • Образ «москаля» в украинской литературе первой половины XIX века (в творчестве И. Котляревского, Г. Квитки-Основьяненко и П. Гулака-Артемовского) /„A „moskal” alakjának ábrázolása a XIX. század első felének ukrán irodalmában (I. Kotljarevszkij, P. Gulak-Artemovszkij és G. Kvitka-Osznovjanenko művei alapján)” / Budapest, 2001.
Linkek és letöltések