Szláv és Balti Filológiai Intézet


   
Címer
ELTE címer
Neptun
   
   
   
   

 Ukrán Filológiai Tanszék

 

Nemzetközi tudományos konferencia Pécsett

2016. október 13-14. zajlott Pécsett a „SZLÁV-MAGYAR KAPCSOLATOK: MÚLT, JELEN, JÖVŐ” című nemzetközi tudományos konferencia, melynek
munkájában részt vettek az ELTE BTK Ukrán Filológiai tanszék oktatói is. Zoltán András professzor emeritus „Hodinka Antal és az óorosz filológia” c. előadása a plenáris ülésen hangzott el, Lebovics Viktória egyetemi adjunktus „Az ukrán szak története az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen” c. és Taskovics Okszána lektor „Особенности русско-венгерской языковой интерференции на примере подкарпато-русской русскоязычной прессы 1918-1938 гг.” c. a szekciókban tartottak előadást.

 

 

 

Ruszin.jpg
pok.png

 

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
PÉCSI OROSZ KÖZPONT
SZLAVISZTIKA INTÉZET
TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET

MODERNKORI OROSZORSZÁG ÉS SZOVJETUNIÓ TÖRTÉNETI KUTATÓCSOPORT (MOSZT)
PÉCSI RUSZIN ÖNKORMÁNYZAT

 

 

„SZLÁV-MAGYAR KAPCSOLATOK: MÚLT, JELEN, JÖVŐ”
Nemzetközi tudományos konferencia

Magyarország, Pécs
2016. október 13-14.

PROGRAM

 

 

A konferencia fővédnökei: Dr. Bódis József - a Pécsi Tudományegyetem rektora, illetve Giricz Vera – a Magyar Parlament nemzetiségi szószólója.

Október 13. csütörtök

10 – 10-30. Regisztráció/Регистрация
Orosz Központ, D épület, IV. emelet/Русский Центр, корпус D, IV этаж

11.00- 12.00–A konferencia és a Hodinka Antal emlékkiállítás megnyitója/ Открытие конференции и выставки, посвящённой Анталу Ходынки
Orosz Központ, D épület, IV. emelet / Русский Центр, корпус D IV этаж

12.00-13.00 - Plenáris ülés/Пленарное заседание

12.00-12.30 Font Márta (Pécsi Tudományegyetem) Hodinka Antal – a szláv népek történetének kutatója
12.30-13.00 Zoltán András (Eötvös Lóránd Tudományegyetem) Hodinka Antal és az óorosz filológia

13.00 – 13.15 – Koszorúzás Hodinka Antal emléktáblájánál / Возложение венков к памятнойной доске Антала Ходынка

 

  1. Szekció/Секция

Magyra-szláv nyelvészeti kapcsolatok
Orosz Központ, D épület, IV. emelet/ Русский Центр, корпус D IV этаж

Elnök/Председатель: Zoltán András

14.00-14.20 – Gazdag Vilmos (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola – Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont)
A kárpátaljai magyar nyelvhasználati színtereket ért keleti szláv hatásról
14.20 – 14.40 – Györke Magdolna (Ungvári Nemzeti Egyetem)
Orosz átvételek a kárpátaljai magyar nyelvhasználatban
14.40 – 15.00 – Zékány Krisztina (Ungvári Nemzeti Egyetem)
Magyar-szláv kapcsolatok a földrajzi nevek tükrében (Ungvár és környéke történeti névanyaga alapján)
15.00 – 15.20 - Ташкович Ольга Юрьевна (Eötvös Lóránd Tudományegyetem)
Особенностирусско-венгерскойязыковойинтерференциинапримереподкарпато-русскойрусскоязычнойпрессы 1918-1938 гг.
15.20-15.40 –    Муравьёва  Наталия Юрьевна(Российский государственный гуманитарныйуниверситет)
Специфика  русской грамматики наблюдаемого
15.40 – 16.00 – Роберт Волош (Pécsi Tudományegyetem)
Magyar szavak a lengyel nyelvben 2.0

16.00 – 16.30 – Vita /Дискуссия

17.00 –  Székely László, Kazinczy díjas előadó műsora
Maláta Étterem
Выступление Ласло Секея
ресторан«Малата»

Fogadás – Maláta Étterem / Фуршет – Ресторан «Малата»

 

  1. Szekció/Секция

Magyar-szláv irodalmi kapcsolatok
Dékáni Tanácskozó, D épület, IV. emelet/ Зал заседаний учёного совета, корпус D, IV этаж

Elnök / Председатель: Csuka Emőke

14.00-14.20 – Csuka Emőke (Ungvári Nemzeti Egyetem)
A bolgár népköltészet hatása Nagy László munkásságára
14.20 – 14.40 – Várnai Dorota (Eötvös Lóránd Tudományegyetem)
Magyar-lengyel irodalmi kapcsolatok a reneszánsz korban
14.40 – 15.00 – Antonenkó Miklós (Ungvári Nemzeti Egyetem)
Életfilozófia ZlockyTeodóz verseiben. (A kárpátaljai regionális magyar irodalom a 20. század elején)
15.00 – 15.20 – Hulpa Diána (Ungvári Nemzeti Egyetem)
Köszönési és megszólítási formák Dmitro KeseljaЖиванський світ„Zsiványvilág” c. művében
15.20-15.40 –Талабірчук Оксана (Ungvári Nemzeti Egyetem)
Українсько-угорські взаємозв’язки у сфері перекладу (на матеріалі перекладної літератури сучасності)
15.40 – 16.00 – Никульцева Виктория Валерьевна (Московский
Государственный областной университет)
Венгерские мотивы в творчестве Игоря Северянина
16.00 – 16.30 – Vita / Дискуссия

17.00 – Verses előadás a Maláta Étteremben/
Выступление в ресторане «Малата» – SzékelyLászló,
Kazinczy díjas előadó
Fogadás – Maláta Étterem / Фуршет – Ресторан «Малата»

Október 14. péntek

  1. Szekció/Секция

 

Magyra-szláv nyelvészeti kapcsolatok
Orosz Központ, D épület, IV. emelet/ Русский Центр, корпус D, IV этаж

Председатель: Káprály Mihály

09.00 – 09.20 - Káprály Mihály (a Ruszin Tudományos Intézet vezetője)
Ци є хоснованяпрепозіції ʼнаʽ у словозлукох ʼпозератинакукерʽ, ʼходитина Петраниндвурʽ у русинськуй бесїд ї мадярськым вплывом?
09.20 – 09.40 – Lizanec Péter (az Ungvári Nemzeti Egyetem Hungarológiai Központjának igazgatója)
Magyar-ukrán (ruszin) nyelvi (nyelvjárási) kapcsolatok lexikai, szemantikai és nyelvföldrajzi szempontú vizsgálata
09.40 – 10.00 – Bárány Erzsébet (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola –Nyíregyházi Egyetem és Kelet- és Közép-európai Kutató Központ)
Magyar szavak az óukránban
10.00 – 10.20 - Hrisztova-Gotthardt Hrisztalina - Gotthardt Zoltán (Pécsi Tudományegyetem - Magyar Posta Zrt.)
A magyar-szláv nyelvészeti kutatások „mostohagyereke”: A bolgár-magyar lexikai kölcsönhatások
10.20 – 11.00 – Varga Katalin (Semmelweis Egyetem)
Szláv eredetű magyar anatómiai nevek
11.20 – 11.40 –Nagy Natália (Ungvári Nemzeti Egyetem)
Szláv elemek a kárpátaljai ragadványnevekben
11.40 – 12.00 – Úr Lajos (Ungvári Nemzeti Egyetem)
Az ungvári járási magyar nyelvjárások földműveléssel kapcsolatos szláv jövevényszavai

  1. Szekció / Секция

 

Magyar-szláv történelmi és kulturális kapcsolatok
Dékáni Tanácskozó, D épület, IV. emelet/ Зал заседаний учёного совета, корпус D, IV этаж

Elnök / Председатель: Bebesi György

09.00 - 09.20 – Bebesi György (Pécsi Tudományegyetem)
Некоторые черты истории закарпатских украинцев с особым вниманием на период 1860-1870 гг. в Австро-Венгерской Монархии
09.20 - 10.00 – Huszár Mihály (Marcali Múzeum - Modernkori Oroszország és Szovjetunió Történeti Kutatócsoport
„Az orosz birodalom ismertetése”. Donald Mackenzie Wallace skót utazó magyar kiadású kötete 1878-ból
10.00 – 10.20 - Dušan Tellinger
Magyar-szláv kapcsolatok a történelmi Magyarországon a 19-ik században (JánPravoslavLeška tevékenysége tükrében) 
10.20 – 10.40 – Bene Krisztián (Pécsi Tudományegyetem)
A magyar megszálló csapatok és a szovjetunióbeli szláv lakosság kapcsolata a második világháborúban
10.40 – 11.00 –– Lebovics Viktória (Eötvös Lóránd Tudományegyetem)
Az ukrán szak története az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen
11.00 – 11.20 - Лендваи Эндре (Pécsi Tudományegyetem)
Межкультурная компетенция венгров, хорошо говорящих по-русски
11.40 – 12.00 – Melita Aleksa Varga Baraban, Borko-Mlikota Jadranka (Eszéki Tudományegyetem)
A horvát nyelvtan oktatása magyaroknak – egykor és ma

 

 

jubileum-650-header.jpg