Szláv és Balti Filológiai Intézet


   
Címer
ELTE címer
Neptun
   
   
   
   

 Ukrán Filológiai Tanszék

 

Vendégoktatók Lengyelországból

Az ELTE BTK Ukrán Filológiai Tanszékén 2015. április 14-én az Erasmus program keretében két lengyelországi vendégoktató tartott előadást.

Prof., Dr. Hab. Halina Korbicz (Adam Mickiewicz Egyetem, Poznan) előadásásnak témája:

Önállósodás, mint a választás alternatívája. Az ukrán kultúra fejlődésének sajátosságai a XIX. és XX. század fordulóján. Áthallások a mával. (Усамостійнення як альтернатива вибору. Особливості розвитку української культури на зламі ХІХ і ХХ ст. Перeгук із сьогоденням)

Dr. Anna Budziak (Jagelló Egyetem, Krakkó) előadásásnak címe:

Az ukrán nyelv szabályozásának aktuális problémái (helyesírás, lexikográfia). (Сучасні проблеми нормування української мови (орфографія, лексикографія))