ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet
ELTE
Szláv Filológiai Tanszék - Szlovén Szak

 

ALAPVIZSGA

 

BBN-SLO-001 szlovén

ÍRÁSBELI VIZSGARÉSZ

1. rész: (60 perc) = rövid teszt + olvasott szöveg értése

2. rész: (60 perc) = rövid fogalmazás írása (pl. levél); hallott szöveg értése

SZÓBELI VIZSGARÉSZ

2 db feladat

1. szituációs feladat – beszélgetés a vizsgáztatóval

2. képleírás (pl. család, mit lát a képen, utána beszél a családjáról)

beszélgetés a megadott szempontok szerint

PONTOZÁS:

100 – 92 = 5

91 – 78 = 4

79 – 63 = 3

62 – 51 = 2

50 – 0 = 1

 

ÍRÁSBELI

NYELVHELYESSÉGI TESZT

I. Húzza alá a helyes választ (a 0-ás minta szerint)! Minden egység – 1 pont.

Danes je lep sončen dan. Mi (0) na sprehod v park. V (1) je otroško igrišče. Na (2) se igrajo otroci. Mame jih (3). V parku je tudi (4). Tam sedijo (5) in pijejo kavo, mineralno vodo in sadni sok.  Zraven (6) je restavracija, v kateri lahko (7) kosilo. Zvečer (8) v kino. Gledali bomo (9). Potem bomo šli (10).

0.

a) idemo
b) pojdimo
c) gremo
d) greva

1.

a) parkom
b) parka
c) parku
d) park

2.

a) njih
b) njem
c) njim
d) njega

3.

a) gledado
b) gledati
c) gledale
d) gledajo

4.

a) kavarna
b) kavarne
c) kavarni
d) kavarno

         

5.

a) človek
b) ljudi
c) ljudje
d) ljudem

6.

a) kavarna
b) kavarne
c) kavarni
d) kavarno

7.

a) jemo
b) jete
c) jesti
d) jedli

8.

a) bomo iti
b) bomo greli
c) bosmo šli
d) bomo šli

9.

a) slovenskega filma
b) slovenski film
c) slovenski filem
d) slovenskih filmov

 

 

10.

a) doma
b) dom
c) domov
d) domu

 

 

       
10


II. Válassza ki a helyes kifejezést! (Vannak felesleges szavak.) Minden egység – 1 pont.

Filozofska fakulteta je blizu Astorie. Skoraj vsak dan grem na ...........  –  včasih peš, včasih s .......... ali z ..........., včasih pa celo s ........... . Na ................. je veliko ............. . Vsi so zelo .............. . Veliko ............ . Veliko .............  dva predmeta. Eden predmet je .............., drugi stranski (minor).

1. fakulteta 2. fakulteti 3. fakulteto 4. iti 5. glavni 6. grem 7. jih študira 8. kolesom 9. kolom 10. metrojem

11. metrom 12. predmeta 13. pridni 14. študentov 15. študirajo 16. taksijem

                       10

III. A zárójelben lévő kifejezéseket írják be megfelelő alakban a kipontozott helyre. Minden egység – 1 pont.

Ravne so majhna vas. (Ležati) Ležijo na nadmorski višini 750 (meter) metrov. V (vas) ................... so cerkev, gostilna in gasilski dom. Prebivalci so včasih živeli od (kmetijstvo) .................................... . Zdaj se še vedno ukvarjajo s (kmetijstvo) ..........................................., hodijo pa tudi v službo v (bližnji kraj – III) .................................................................. . Pozimi veliko (domačin) ...................................... dela na smučišču, ki (nahajati se) ........................... . v bližini. Okoli (vas) ............................. je gozd – pod vasjo je veliko (bukev) ........................., nad (ona) .................... pa smrek.

10

 

OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE

Jože Plečnik

Jože Plečnik se je rodil 23.1.1872 v skromni hiši blizu središča Ljubljane kot tretji od štirih otrok. Ker mu v gimnaziji ni šlo najbolje, jo je zapustil in oče ga je vzel k sebi v mizarsko delavnico. S pomočjo deželne štipendije pa je kmalu nadaljeval šolanje na državni obrtni šoli v Gradcu in se izučil za umetnega mizarja, načrtovalca pohištva. Na Dunaju se je potem, ko je eno leto delal pri arhitektu Wagnerju, l. 1895 vpisal na akademijo. Po treh letih je študij zaključil z najboljšim diplomskim delom, ki mu je prineslo štipendijo, s katero je lahko potoval po Italiji in Franciji. Po vrnitvi je še eno leto ostal pri Wagnerju, l. 1900 pa se je osamosvojil. Kot tak je na Dunaju preuredil ali na novo zgradil več stavb, najbolj znani sta Zacherlova palača in cerkev sv. Duha.

V začetku l. 1911 Plečnika že srečamo v Pragi, kot profesorja na umetnoobrtni šoli, gradil pa v prvih desetih praških letih ni veliko. Dela na gradu Hradčani in na vrtovih so se začela šele l. 1920 in so trajala vse do l. 1934. Predsednik Masaryk ga je prosil, da naj ustvari simbole nove države, ki jih bo ljudstvo prepoznalo in jim sledilo. To mu je v celoti uspelo. Vzporedno z deli na gradu je preurejal tudi predsednikovo rezidenco na gradu Lani in zgradil cerkev presvetega srca Jezusovega na Vinohradih.
Skoraj istočasno z imenovanjem za prvega arhitekta prenove praškega gradu je Plečnik prevzel tudi profesuro na oddelku za arhitekturo novo ustanovljene ljubljanske univerze. Tudi v Ljubljani so v tem času začela nastajati prva dela (Stara tehnika, Dom duhovnih vaj in prizidek k stari hiši v Trnovem). Sledile so cerkve sv. Frančiška v Šiški in Gospodovega vnebohoda v Bogojini, Orlovski štadion v Ljubljani, stavbi Vzajemne zavarovalnice (današnji Triglav) in Ljudske posojilnice v Celju. Trideseta leta so obdobje velikopoteznih mestnih ureditev v Ljubljani, kar se v literaturi označuje Plečnikova Ljubljana. Svetovno slavo so mu prinesle tako genialne rešitve kot so Tromostovje, Tržnica in ureditev nabrežja Ljubljanice pa tudi Kongresnega trga in Tivolija. Posebej je treba omeniti še stavbo Narodne univerzitetne knjižnice, Uršulinsko gimnazijo, Cerkev sv. Cirila in Metoda za Bežigradom, Žale in cerkev sv. Mihaela na Barju.
V času med drugo svetovno vojno je Plečnik izdeloval predvsem velike načrte za čas po vojni, med drugim tudi za nov slovenski parlament. Novega časa pa Plečnik nekako ni razumel, kakor tudi novi čas ni razumel njega. Med objekti, ki jih je postavil po drugi svetovni vojni, je treba omeniti nekaj spomenikov NOB, prenovo Križank, ureditev Kranjskega gledališča, obnovo cerkev sv. Benedikta v Stranjah in Marijine cerkve v Ponikvah.
Za vse ostalo in tega je veliko (kelihi, krstni kamni, lestenci, svečniki, pohištvo in notranja oprema) v tem besedilu ni prostora.

Válaszoljon a kipontozott helyekre! Minden egység – max. 2 pont.

1. Je imel Jože Plečnik brate in sestre?

...........................................................................................................................................

2. Kako uspešen je bil v gimnaziji?

...........................................................................................................................................

3. Kaj je bil njegov prvotni poklic?

...........................................................................................................................................

4. Kje je študiral?

...........................................................................................................................................

5. Je pozneje kje učil?

...........................................................................................................................................

6. Ali se je Plečnik ukvarjal z ureditvijo Ljubljane?

...........................................................................................................................................

7. Kdaj je umrl?

...........................................................................................................................................

8. Ali je delal načrte za sakralne objekte?

...........................................................................................................................................

9. Kaj je delal med drugo svetovno vojno?

...........................................................................................................................................

10. Ali besedilo obravnava celotno Plečnikovo delo?

...........................................................................................................................................

20

HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE

Medved v predmestju Ljubljane

Válaszoljon a kipontozott helyekre! Minden egység – max. 2 pont.

1. Kaj dela avtor besedila vsak dan v gozdu?

.....................................................................................................................................................

2. Katera žival je bila v gozdu?

.....................................................................................................................................................

3. Koga je poklicala gospa Kovačeva?

.....................................................................................................................................................

4. Kaj je pil avtor pri sosedih?

.....................................................................................................................................................

5. Ali avtor pisma misli, da je medved odšel in je nevarnost minila?

.....................................................................................................................................................

10

SZÖVEG ÍRÁSA

1. Unokatestvérének, akinek már három lánya van, végre született egy fia. Gratuláljon neki (kb. 40 szóban)!

10

 

2. Szlovén barátjának ír magyarországi nyaralásáról (kb. 120 szóban). Sorolja fel a látott tájakat (Balaton, Szombathely, stb.), és részletesen írjon a következőkről:

a) az időjárásról

b) ételekről és italakról

c) a társaságról

d) az igénybe vett közlekedési eszközökről

30

SZÓBELI

1. VIZSGÁZÓ: Bejön a kávézóba. Hideg coca-colát szeretne inni, de csak koktájuk van. Ráadásul a pincér nem akar hideg italt adni, azt állítja, hogy a hideg ital ártalmas az egészségre. Ön nem adja fel, határozottan hideg koktát követel, mert látja a hűtőszekrényben.

VIZSGÁZTATÓ: Ön pincér. Nagyon dühös a kávézó tulajdonosára, ezért el akarja kergetni az összes vendéget. A hideg coca-colát rendelő diák elől először titkolja, hogy van coca-cola, és koktára beszéli rá, azt állítva, hogy sokkal jobb és egészségesebb ital, ezen kívül hazai, szlovén termék. Azon kívül semmiképpen nem akar hideg italt adni, és igyekszik meggyőzni a vendéget, hogy a hideg ital káros az egészségre.

2. Egy kép leírása

 

HALLOTT SZÖVEG

Lejátszás:
Letöltés: MP3

KATTINTSON IDE, HA MEG KÍVÁNJA TEKINTENI A SZÖVEGET!