ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet
ELTE
Szláv Filológiai Tanszék - Szlovén Szak

 

Vatali Zsófia, Várkonyi Alma, Kazinczi Viktória, Dudás Előd, Bakonyi Gergely

 

Szlovén-magyar kisszótár

 

az Andreja Markovič, Vesna Halužan, Mateja Pezdirc Bartol, Danuša Škapin és Brigita Vuga

 

S slovenščino nimam težav című nyelvkönyvhöz.

 

Szerkesztette: Mladen Pavičić.

 

A szótár célja, hogy a magyar és magyarul tudó nyelvtanulók számára megkönnyítse a tankönyv használatát.

Az egyes szavak mellett csak a tankönyvben szereplő jelentés található.

A szószedetek először az egyes fejezetek szerinti sorrendben, majd  összesítve jelennek meg.

A szótár nem tökéletes, a megjegyzéseket, hozzászólásokat a

mladen.pavicic@gmail.com
elektronikus címre várjuk.

 

Fejezetek szerinti szótár

 

1. fejezet

 

arheolog -a régész

arheologinja -e régésznő

črka -e betű

farmacevt -a gyógyszerész

farmacevtka -e gyógyszerésznő

izražanje -a kifejezésmód

jezik -a nyelv

kirurg -a sebész

kirurginja -esebésznő

pevec -vca énekes

pevka -e énekesnő

pisec -sca író

preseliti se, preselim se átköltözik, áttelepül

protestantski -a -o protestáns

samski -a -o nőtlen/ hajadon

skladatelj -a zeneszerző

slovanski -a -o szláv

volja -e kedv

zares prisl. bizonyára, igazán, valójában

želja -e kívánság, vágy

A lap tetejére

2. fejezet

basen -sni állatmese

čas -a idő; prosti čas szabadidő

hoja -e járás

izpit -a vizsga

kipar -ja szobrász

klepetanje -a csevegés

komaj prisl. alig

kovanec -nca pénzdarab, érme

krivica -e igazságtalanság

križanka -e keresztrejtvény

lenariti, lenarim lustálkodik

mlaka -e tócsa, pocsolya

nakit -a ékszer

narava –e természet

odbojka -e röplabda

petje -a éneklés

pletenje -a fonás, kötés

povabilo –a meghívás

povabiti. povabim meghív (pl.: ebédre)

preživljati. preživljam eltölt, átél

prireditev -tve rendezvény

privoščiti si, privoščim si megenged magának

prost -a -o szabad; prosti čas szabadidő

razglednica -e képeslap

razhuditi, razhudim felbőszít, feldühít

razstava -e kiállítás, tárlat

risanje -a rajzolás

slikanje –a festés

sprejemanje –a elfogadás (pl.: meghívás elfogadása)

štorklja -e gólya

tek -a futás

ves egész; ves vikend egész hétvégén

vikend -a hétvége

zavračanje –a elutasítás

zbiranje -a gyűjtés (pl.: bélyeg gyűjtése)

zmenjen -a -o megbeszélt (pl.: találkozó)

znamka -e bélyeg

znan -a -o ismert

A lap tetejére

3. fejezet

boriti se, borim se harcol, küzd

bratranec –nca fiúunokatestvér

cesar -ja császár

cesarica -e császárnő, császárné

dostop -a belépés, bejárás

izkoristiti, izkoristim kihasznál

izražanje -a kifejezésmód

likati, likam vasal

zlikati, zlikam kivasal

ločenec -nca elvált férfi

ločenka -e elvált nő

nahraniti, nahranim megetet

nečak -a unokaöccs

nečakinja -e unokahúg

nezakonski -a -o törvénytelen, házasságonkívüli

odločiti, odločim elhatároz, eldönt, htározatot hoz

odločiti se elhatározza magát

oprati operem megmos

ozemlje -a terület, teritórium

pasma -e fajta

perilo -a fehérnemű; posteljno perilo ágynemű

plemič -a nemes

pogrešati, pogrešam nélkülöz, hiányol, hiányát érzi

pogumen -mna -o bátor, daliás, hősies

poročanje -a híradás, tudósítás

dopust -a szabadság; porodniški dopust szülési szabadság

posoda -e edény

povezati, povežem összeköt, összekapcsol, egybeolvad, beköt

povraten -tna -o visszatérő

prevzeti, prevzamem átvesz

prevzeti se, prevzamem se elbizakodik

pripovedovanje -a elbeszélés, mesélés

razviti, razvijem kifejleszt, kialakít, kibont

reven szegény, nincstelen

sestrična -e lányunokatestvér

skočiti, skočim ugrani ugrik

skrbeti za, skrbim za aggaszt, gondoskodik, törődik

snaha -e meny

svak -a sógor

svakinja -e sógornő

svojilen -lna -o birtokos; svojilni pridevnik birtokos melléknév

tujka -e idegen szó, idegen nő

utopiti, utopim vízbe fullaszt, elsüllyeszt, megfojt

utopiti se, utopim se beleöl, megfullad, vízbe fullad, belefullad

vdova -e özvegyasszony

vdovec -vca özvegyember

vnuk -a (fiú)unoka

vnukinja -e (lány)unoka

A lap tetejére

4. fejezet

breg -a part

dotlej prisl. addig, az ideig

drobiž -a aprópénz, apró

drobtina -e morzsa

hlebec -bca cipó

izdelek -lkatermék; mlečni izdelek tejtermék

izraz -a kifejezés 

količinski -a -o mennyiségi

lonček -čka bögre

malicati, malicam uzsonnázik

masten -tna -o zsíros

mešalnik -a habverőgép

mlečni -a -o tej–, tejes

namazati, namažem megken

naraščati, naraščam fokozódik, emelkedik

narezek -zka hideg tál

nezadovoljstvo -a elégedetlenség

obdržati, obdržim megtart, megőriz

odganjati, odganjam elkerget

odsvetovati, odsvetujem lebeszél

polž -a csiga

poper -pra bors

povrniti, povrnem megtérít, visszaad

predlagati, predlagam javasol

priloga -e köret

pritoževanje -a panaszkodás

prtiček -čka szalvéta

pšenica -e búza

rastlinski -a -o növényi

sejati, sejem vet

seme -ena mag

sladkor -orja cukor

slan -a -o sós

steber -bra oszlop

štrukelj -klja túros kifőtt tésztából készült tekercs

vrel -a -o forró

zadovoljstvo -a megelégedés

zmešati, zmešam összekever

A lap tetejére

5. fejezet

avantura -e kaland

delavnik -a munkanap

delodajalec -lca munkaadó

deloven -a -o munka-; delovno razmerje munkaviszony

dokazilo -a bizonyíték

določen -ena -eno határozott

gladko simán

honoraren -a -o tiszteletdíjas

izkušnja -e tapasztalat

izmisliti si, izmislim si kitalál

jasli -i bölcsőde

javiti se jelentkez; javiti se na razpis megpályáz vmit

natančnost -i pontosság

neodvisen -a -o független

območje -a terület

ocena -e osztályzat

odlomek -mka részlet

omenjen -a -o említett

ozirati se, ozrem se visszanéz

plača -e jövedelem, fizetés

podaljšanje -a meghosszabbítás

podjetje -a cég, vállalkozás

področje -a terület

pogoj -a feltétel

pokojnina -e nyugdíj

pomanjkljivost -i  hiányosság

potrdilo -a igazolás

potrpežljiv -a -o türelmes

pouk -a oktatás, tanítás

privlačen -a -o vonzó

raziskava -e kutatás

razmerje -a viszony

razpis -a pályázat

razred -a osztály

skleniti, sklenem eldönt, elhatároz; skleniti delovno razmerje munkaszerződést köt

skomigniti, skomignem vállat von

spodleteti, spodletim nem sikerül

sprejeti, sprejmem elfogad; sprejeti v službo felvesz dolgozót

spričevalo -a bizonyítvány

strinjati se, strinjam se egyetért

upokojitev -tve nyugdíjazás

uslužbenec -nca alkalmazott, dolgozó

utemeljevanje -a indoklás

varuška -e bébiszitter (gyermekőrző)

vodja -a/-e vezető

vzgojitelj -a nevelő

vzklikniti, vzkliknem felkiált

zapičiti, zapičim döf, lök

A lap tetejére

6. fejezet

blagajnik -a pénztáros

blagajničarka -e pénztárosnő

carina -e vám

carinik -a vámos, vámtisztviselő

čebelarstvo -a méhészet, méhtenyésztés

dobronameren -rna -o jószándékú

glasen -sna -o hangos

gojiti, gojim tenyészt, nevel, táplál, termeszt, ápol

hotel hotel

hvaležen -žna -o hálás

hvaležnost -i hála

izkoristiti, izkoristim kihasznál

jadrnica -e vitorlás hajó

javen -vna -o nyilvános, köz-

moker -kra -o nedves, vizes; moker do kože bőrig ázott

načrt -a vázlat, terv(ezet); po načrtu terv szerint

namera -e szándék

nasmehniti se, nasmehnem se elmosolyogja magát, elmosolyodik

nevaren -rna -o veszedelmes, veszélyes; smrtno nevaren életveszélyes

nezanesljiv -a -o megbízhatatlan

nikar prisl. semmi esetre se

omahovati, omahujem ingadozik, habozik

oviran -a -o akadályozott, hátráltató, gátló

oznaka -e jelzés

pestrost -i változatosság

popotnica -e vándornő, utazónő

popotnik -a vándor, utazó

pozabiti, pozabim elfelejt, elfeled, megfeledkezik

predlagati, predlagam javasol, inditványoz

predsinočnjim prisl. tegnapelőtt este

prepričanje -a meggyőződés, elv

prepričati, prepričam meggyőz; prepričati se meggyőződik

prepričevati, prepričujem meggyőz

previden -dna -o óvatos, elővigyázatos

prevoz -a szállítás, fuvarozás

prevozen közlekedési;  prevozno sredstvo közlekedési eszköz

ranjen -a - o (meg)sebesült

razgled -a kilátás

ruševina -e rom

šibek -bka -o gyeng(écsk)e, erőtlen

skodelica -e csésze

sladokusec -sca ínyenc, nyalánk

A lap tetejére

7. fejezet

brada -e áll, szakáll

čelo -a homlok

črevo -vesa bél

dišati, dišim illatozik

hujšati, hujšam lefogy

jetra jeter máj

komolec -lca könyök

malenkost -i csekélység, apróság

materina dušica -e -e kakukkfű

možgani -ov agy

napetost -i feszültség

nasvet -a tanács

noht -a köröm

odvaditi se, odvadim se leszokik, abbahagy

okončina -e végtag

počutje -a hogylét, állapot

pogoj -a feltétel

popek -pka köldök

prehlajen -a -o megfázott

razvada -e rossz szokás

rediti se, redim se hízik

skala -e szikla

smeti, smem szabad (vknek vmit tenni)

stalen -lna -o állandó

uporabljati, uporabljam felhasznál, alkalmaz

uspavati, uspavam elaltat

utež -i súly

želodec -dca gyomor

zgoščen -a -o tömör, sűrített

vrteti, vrtim forgat; vrteti se, vrtim se forog; vrti se mi szédülök

živec -vca ideg

A lap tetejére

8. fejezet

brezov -a -o nyír- (<nyírfa)

butara -e rőzsenyaláb

carinik -a vámos

cilj -a cél

društvo -a egyesület

gluh -a -o süket

izpolniti, izpolnim kitölt

izpopolniti, izpopolnim tökéletesít

izraz -a kifejezés

kustos -a kurátor

menjalnica -e pénzváltó

metla -e seprű

narezati, narežem felvág

navodilo -a utasítás

nemoč -i gyengeség, tehetetlenség

nikalen -a -o tagadó

odjaviti se, odjavim se kijelentkezik

odlomek -mka részlet

odstopiti, odstopim távolmarad

opisovanje -a leírás

ovinek -nka kanyar

označiti, označim kijelöl megjelöl

pevski -a -o ének- énekes-; pevski zbor énekkar)

pojasnjevanje -a felvilágosítás, magyarázat

posamezen -a -o egyedi

potrdilo -a igazolás, bizonylat

predložiti, predložim bemutat

prijaviti se, prijavim se jelentkezik

razpisan -a -o kiírt, meghírdetett

redar -a biztonsági őr

rešiti, rešim megold

rogovilast -a -o villaszerű

rok -a határidő

sodelovati, sodelujem közreműködik

spričevalo -a bizonyítvány

strošek -ška költség

tod kaz. prostor. prisl. zaim. erre

ugoden -dna -o kedvező

uraden -dna -o hivatalos; uradna oseba hivatalos személy

uradnik -a tisztviselő

uslužbenec -nca alkalmazott

ustanova -e intézmény

varnostnik -a biztonsági őr

veja -e ág

veljaven –vna -o érvényes, hatályos

vključevati, vključujem magában foglal, belevon

vljudnosten -tna -o udvarias udvariassági

vzorčen -čna -o minta (vzorčen test minta teszt)

A lap tetejére

9. fejezet

bogastvo -a gazdagság

davek -vka adó

državen -vna -o országos, állami

enakopravnost -i egyenjogúság

izolirati, izoliram elválaszt, szigetel

izražanje -a kifejezésmód

kazen -zni büntetés

naročnik -a előfizető

objavljati, objavljam közzé tesz, közöl

okolje -a környezet

področje -a terület

požar -a tűz, tűzvész

priča -e tanú

proizvodnja -e termelés, előállítás

revščina -e szegénység, ínség

sodnik -a bíró

strokoven -vna -o szakmai

uganka -e rejtvény

umikati, umikam visszavon

utemeljevanje -a érvelés

zbor -a gyűlés; državni zbor országgyűlés

zločin -a bűncselekmény

žrtev -tve áldozat

A lap tetejére

Összesített szótár

 

a -e?

agencija -e iroda, cég, ügynökség; prevajalska agencija fordító iroda/cég

ali -e?

ali vagy

arheolog -a régész

arheologinja -erégésznő

arhitekt –a építész

arhitektka –e építésznő

avantura -e kaland

avtor -a szerző

avtorica -e szerzőnő

basen -sni állatmese

bistvo -a lényeg; v bistvu lényegében

blagajničarka -e pénztárosnő

blagajnik -a pénztáros

bogastvo -a gazdagság

boriti se, borim se harcol, küzd

brada -e áll, szakáll

bralec -lca olvasó

bratranec –nca fiúunokatestvér

breg -apart

brezov -a -o nyír- (<nyírfa)

butara -e rőzsenyaláb

carina -e vám

carinik -a vámos

čas -a idő; prosti čas szabadidő

čebelarstvo -a méhészet, méhtenyésztés

čelo -a homlok

čeprav vez. bár

cesar -ja császár

cesarica -e császárnő, császárné

cilj -a cél

črevo -vesa bél

črka -e betű

čudovit -a -o csodálatos

davek -vka adó

dekle -eta leány

delavnik -a munkanap

delo -a munka

delodajalec -lca munkaadó

deloven -a -o munka-; delovno razmerje munkaviszony

dišati, dišim illatozik

do kdaj meddig?

dobronameren -rna -o jószándékú

dodati, dodam csatol, hozzátesz

dogodek -dka eset, esemény

dojenček -čka csecsemő

dokazilo -a bizonyíték

določen -ena -eno határozott

dopust -a szabadság; porodniški dopust szülési szabadság

dostop -a belépés, bejárás

dotlej prisl. addig, az ideig

dovoljenje -a engedély; vozniško dovoljenje vezetői engedély, jogosítvány

drobiž -aaprópénz, apró

drobtina -emorzsa

društvo -a egyesület

državen -vna -o országos, állami

enakopravnost -i egyenjogúság

farmacevt -a gyógyszerész

farmacevtka -egyógyszerésznő

flavta -e fuvola

gladko simán

glas -ú/-a hang

glasen -sna -o hangos; preglasen túl hangos

gluh -a -o süket

goba -e gomba

gojiti, gojim tenyészt, nevel, táplál, termeszt, ápol

gost -a vendég

hlebec -bcacipó

hoja -e járás

honoraren -a -o tiszteletdíjas

hotel hotel

hrib -a hegy

hujšati, hujšam lefogy

hvaležen -žna -o hálás

hvaležnost -i hála

igrišče -a játszótér

izdelek -lkatermék; mlečni izdelek tejtermék

izdelovanje -a kidolgozás

izkoristiti, izkoristim kihasznál

izkušnja -e tapasztalat

izmisliti si, izmislim si kigondol, kitalál

izobrazba -e képzettség

izolirati, izoliram elválaszt, szigetel

izpit -a vizsga

izpolniti, izpolnim kitölt

izpopolniti, izpopolnim tökéletesít

izraz -a kifejezés 

izražanje -a kifejezésmód

jadrnica -e vitorlás hajó

jasli -i bölcsőde

javen -vna -o nyilvános, köz-

javiti se jelentkez; javiti se na razpis megpályáz vmit

jetra jeter máj

jezik -anyelv

kaj mit?

kako hogy?

kakšen milyen?

kam hová?

kateri melyik?

kazen -zni büntetés

kdaj mikor?

kdo ki?

kipar -ja szobrász

kirurg -asebész

kirurginja -esebésznő

kje hol?

klavir -ja zongora

klepetanje -a csevegés

količinski -a -omennyiségi

koliko časa mennyi idő?

koliko mennyi?

komaj prisl. alig

komolec -lca könyök

kopalke -lk (Pl.) fürdőruha

kovanec -nca pénzdarab, érme

krivica -e igazságtalanság

križanka -e keresztrejtvény

kupček -čka kupac, halom, rakás

kustos -a kurátor

lani tavaly

led -ú/-a  jég

lenariti, lenarim lustálkodik

letališče -a repülőtér

likati, likam vasal

ločenec -nca elvált férfi

ločenka -e elvált nő

lonček -čkabögre

malenkost -i csekélység, apróság

malicati, malicamuzsonnáz

masten -tna -ozsíros

materina dušica -e -e kakukkfű

menjalnica -e pénzváltó

Mercator -ja szlovén üzletlánc neve

mešalnik -ahabverőgép

metla -e seprű

mlaka -e tócsa, pocsolya

mlečni -a -o tej–, tejes

mnenje -a vélemény

moder -dra -o kék, bölcs

moker -kra -o nedves, vizes; moker do kože bőrig ázott

možgani -ov agy

možnost -i lehetőség

nabirati, nabiram szed vmit

načrt -a vázlat, terv(ezet); po načrtu terv szerint

nagnati, naženem kikerget, elkerget

nahraniti, nahranim megetet

nakit -a ékszer

namazati, namažemmegken

namera -e szándék

napetost -i feszültség

naraščati, naraščamfokozódik, emelkedik

narava -e természet

narediti, naredim megcsinál

narezati, narežem felvág

narezek -zkahideg tál

naročnik -a előfizető

narodnost -i nemzetiség

nasmehniti se, nasmehnem se elmosolyogja magát, elmosolyodik

nasvet -a tanács

natančnost -i pontosság

navdušen -a -o lelkes

navodilo -a utasítás

nečak -a unokaöccs

nečakinja -e unokahúg

nehati, neham abbahagy, befejez

nemoč -i gyengeség, tehetetlenség

neodvisen -a -o független

nevaren -rna -o veszedelmes, veszélyes; smrtno nevaren életveszélyes

nezadovoljstvo -a elégedetlenség

nezakonski -a -o törvénytelen, házasságonkívüli

nezanesljiv -a -o megbízhatatlan

nikalen -a -o tagadó

nikar prisl. semmi esetre se

noht -a köröm

obdržati, obdržim megtart, megőriz

objavljati, objavljam közzé tesz, közöl

območje -a terület

ocena -e osztályzat

od kdaj mióta?

od kod honnan?

odbojka -e röplabda

odganjati, odganjamelkerget

odjaviti se, odjavim se kijelentkezik

odkrivati, odkrivam felfedez

odličen -čna -o kitűnő

odločiti, odločim elhatároz, eldönt, határozatot hoz; odločiti se elhatározza magát

odlomek -mka részlet

odstopiti, odstopim távolmarad

odsvetovati, odsvetujemlebeszél

odvaditi se, odvadim se leszokik, abbahagy

oglas -a hirdetés

okolje -a környezet

okončina -e végtag

omahovati, omahujem ingadozik, habozik

omenjen -a -o említett

opisovanje -a leírás

oprati, operem megmos

osvajati, osvajam hódít, udvarol

ovinek -nka kanyar

oviran -a -o akadályozott, hátráltató, gátló

ozemlje -a terület, teritórium

ozirati se, ozrem se visszanéz

označiti, označim kijelöl, megjelöl

oznaka -e jelzés

pasma -e fajta

paziti, pazim vigyáz, felügyel

perilo -a fehérnemű; posteljno perilo ágynemű

pesnik -a költő

pestrost -i változatosság

petje -a éneklés

pevec -vcaénekes

pevka -eénekesnő

pevski -a -o ének- énekes-; pevski zbor énekkar)

pisarna -e iroda

pisec -sca író

plača -e jövedelem, fizetés

plavati, plavam úszik

plemič -a nemes

ples -a tánc

pletenje -a fonás, kötés

pobegniti, pobegnem megszökik

počutje -a hogylét, állapot

podaljšanje -a meghosszabbítás

podatek -tka adat

podjetje -a cég, vállalkozás

podoben -bna -bno hasonló

področje -a terület

pogoj -a feltétel

pogrešati, pogrešam nélkülöz, hiányol, hiányát érzi

pogumen -mna -o bátor, daliás, hősies

pohištvo -a bútor

pojasnjevanje -a felvilágosítás, magyarázat

pokojnina -e nyugdíj

poleg emellett, ezenkívül

polenta -e puliszka

poleten -tna -o nyári

polž -acsiga

pomanjkljivost -i  hiányosság

ponudba -e ajánlat, kínálat / kérelem, jelentkezés

popek -pka köldök

poper -prabors

popotnica -e vándornő, utazónő

popotnik -a vándor, utazó

porabiti, porabim költ (pénzt)

poročanje -a híradás, tudósítás

poročen -a -o házas

poročiti se, poročim se megházasodni

posamezen -a -o egyedi

poskusen -sna -sno kísérleti, próba-; poskusno delo próbaidős munka

posoda -e edény

posredovati, posredujem közvetít, átad

potrdilo -a igazolás, bizonylat

potrpežljiv -a -o türelmes

pouk -a oktatás, tanítás

povabilo –a meghívás

povabiti, povabim meghív

povezati, povežem összeköt, összekapcsol, egybeolvad, beköt

povraten -tna -o visszatérő

povrniti, povrnem megtérít, visszaad

pozabiti, pozabim elfelejt, elfeled, megfeledkezik

požar -a tűz, tűzvész

pravzaprav prisl. tulajdonképpen

predavalnica -e előadóterem

predavanje -a egyetemi előadás

predlagati, predlagam javasol, inditványoz

predložiti, predložim bemutat

prednost -i előny

predsinočnjim prisl. tegnapelőtt este

prehlajen -a -o megfázott

prepričanje -a meggyőződés, elv

prepričati, prepričam meggyőz; prepričati se meggyőződik

prepričevati, prepričujem meggyőz

preseliti se, preselim se átköltözik, áttelepül

prevajalec -lca fordító, tolmács

prevajalka -e fordítónő, tolmácsnő

prevajalski -a -e fordítói; prevajalska agencija fordító iroda/cég

previden -dna -o óvatos, elővigyázatos

prevoz -a szállítás, fuvarozás

prevozen közlekedési;  prevozno sredstvo közlekedési eszköz

prevzeti se, prevzamem se elbizakodik

prevzeti, prevzamem átvesz

preživljati, preživljam eltölt, átél

priča -e tanú

prijaviti se, prijavim se jelentkezik

prijaviti, prijavim jelentkezik

prijazen -zna -o barátságos

priljubljenost -i népszerűség

priloga -eköret

prinesti, prinesem hoz

pripovedovanje -a elbeszélés, mesélés

prireditev -tve rendezvény

prislov –a határozószó

priti, pridem jön

pritoževanje -a panaszkodás

privlačen -a -o vonzó

privoščiti si, privoščim si megenged magának

priznati, priznam bevall, elismer

proizvodnja -e termelés, előállítás

prošnja -e kérvény

prost -a -o szabad; prosti čas szabadidő

protestantski -a -o protestáns

prtiček -čkaszalvéta

pšenica -ebúza

rame -ena váll

ranjen -a - o (meg)sebesült

rastlinski -a -onövényi

razgled -a kilátás

razglednica -e képeslap

razhuditi, razhudim felbőszít, feldühít

raziskava -e kutatás

različen -čna -čno különböző

razložiti, razložim elmagyaráz

razmerje -a viszony

razpis -a pályázat

razpisan -a -o kiírt, meghírdetett

razpravljati, razpravljam vitatkozik / megbeszél, megvitat

razred -a osztály

razvada -e rossz szokás

razviti, razvijem kifejleszt, kialakít, kibont

razstava -e kiállítás, tárlat

redar -a biztonsági őr

rediti se, redim se hízik

reka -e folyó

rešiti, rešim megold

reven szegény, nincstelen

revščina -e szegénység, ínség

risanje -a rajzolás

rogovilast -a -o villaszerű

rok -a határidő

ruševina -e rom

samski -a -onőtlen/hajadon

sejati, sejem vet

seme -enamag

sestrična -e lányunokatestvér

šibek -bka -o gyeng(écsk)e, erőtlen

simpatičen -čna -o szimpatikus

skala -e szikla

skladatelj -azeneszerző

sklanjati, sklanjam (főnevet, melléknevet, névmást) ragoz

skleniti, sklenem eldönt, elhatároz; skleniti delovno razmerje munkaszerződést köt

sklon -a nyelvtani eset

skočiti, skočim ugrani ugrik

skodelica -e csésze

skomigniti, skomignem vállat von

skomigniti, skomignem z rameni vállat von

skrbeti za, skrbim za aggaszt, gondoskodik, törődik

sladkor -orjacukor

sladokusec -sca ínyenc, nyalánk

slan -a -osós

slikanje –a festés

slovanski -a -o szláv

služiti, služim dolgozik; služiti denar pénzt keres

smeti, smem szabad (vknek vmit tenni)

smučati, smučam síel

snaha -e meny

sodelovati, sodelujem közreműködik

sodnik -a bíró

sorodnik -a rokon

šotor -a sátor

spet prisl. ismét, újra, megint

spodleteti, spodletim nem sikerül

spolzek -zka -o síkos, csúszós, trágár

sporočilo -a üzenet

sprejemanje –a elfogadás (pl.: meghívás elfogadása)

sprejeti, sprejmem elfogad; sprejeti v službo felvesz dolgozót

spričevalo -a bizonyítvány

sredstvo -a eszköz

stalen -lna -o állandó

stan -a állapot, helyzet; családi állapot

starost -i kor, öregség

steber -braoszlop

stik -a kapcsolat; družabni stiki társas kapcsolatok

štorklja -e gólya

strinjati se, strinjam se egyetért, helyesel

strokoven -vna -o szakmai

strošek -ška költség

štrukelj -klja túros kifőtt tésztából készült tekercs

svak -a sógor

svakinja -e sógornő

svetilka -e lámpa

svež -a -e friss

svojilen -lna -o birtokos; svojilni pridevnik birtokos melléknév

tanek -nka -o vékony, karcsú

tečen -čna -čno nyűgös, hisztis

tek -a futás

tekma -e verseny, mérkőzés

tekoč -a -e folyékony, folyó-

telefonski -a -o telefon–; telefonski odzivnik üzenetrögzítő

terensko delo terepmunka

tešč prisl. étlen, éhgyomorra

testenina -e tészta

tih -a -o csendes

tod kaz. prostor. prisl. zaim. erre

trobenta -e trombita

tujka -e idegen szó, idegen nő

ubiti, ubijem megöl

učilnica -e tanterem

udoben -bna -o kényelmes

uganka -e rejtvény

ugoden -dna -o kedvező

umazati, umažem összeken, koszol, piszkít; umazati se összekoszolja magát

umikati, umikam visszavon

upokojitev -tve nyugdíjazás

uporabljati, uporabljam felhasznál, alkalmaz

uprava -e hivatal; državna uprava állami hivatal

urad -a hivatal

uraden -dna -o hivatalos; uradna oseba hivatalos személy

uradnik -a tisztviselő

urejen -a -o rendezett, rendes

uslužbenec -nca alkalmazott, dolgozó

uspavati, uspavam elaltat

ustanova -e intézmény

ustvarjalen -lna -lno kreatív

utemeljevanje -a érvelés, indoklás

utež -i súly

utopiti se, utopim se beleöl, megfullad, vízbe fullad, belefullad

utopiti, utopim vízbe fullaszt, elsüllyeszt, megfojt

varnostnik -a biztonsági őr

varuška -e bébiszitter (gyermekőrző)

važen -žna -o fontos

vdati se, vdam se megadja magát, felad vmit

vdova -e özvegyasszony

vdovec -vca özvegyember

veja -e ág

veljaven –vna -o érvényes, hatályos

ves egész; ves vikend egész hétvégén

vikend -a hétvége

violina -e hegedű

vključevati, vključujem magában foglal, belevon

vljudnosten -tna -o udvarias udvariassági

vmešati se, vmešam se beleszól, beleavatkozik

vnuk -a (fiú)unoka

vnukinja -e (lány)unoka

vodja -a/-e vezető

volja -ekedv

vračati, vračam visszaad, visszakerget/-űz; vračati se visszatér/-jön

vražji -a -e ördögi

vrel -a -o forró

vrteti, vrtim forgat; vrteti se, vrtim se forog; vrti se mi szédülök

vsaj prisl. legalább

vtis -a benyomás, hatás

vzgojitelj -a nevelő

vzklikniti, vzkliknem felkiált

vzorčen -čna -o minta (vzorčen test minta teszt)

vzorec -rca minta, példa, séma, sablon

vztrajen -jna -o kitartó

žaba -e béka  

zadovoljstvo -amegelégedés

zahteva -e követelmény, elvárás

zakaj miért?

zaliti, zalijem megöntöz; zaliti rože virágot öntöz

zanimati, zanimam érdekel, foglalkoztat

zanimiv -a -o érdekes

zapičiti, zapičim döf, lök

zaposleni -ega alkalmazott

zardeti, zardim elvörösödik

zares prisl. bizonyára, igazán, valójában

zaslužek -žka kereset

zaslužiti, zaslužim keres

zasmejati se, zasmejem se felnevet

zatuliti, zatulim felüvölt

zaupati, zaupam megbízik vkiben

zavod -a intézet

zavračanje –a elutasítás

zavzdihniti, zavzdihnem sóhajt

zbiranje -a gyűjtés (pl.: bélyeg gyűjtése)

zbor -a gyűlés; državni zbor országgyűlés

zbor -a kórus, gyűlés

zbranost -i koncentráció

zbrati se, zberem se gyülekezik, összegyűl

želja -e kívánság, vágy

želodec -dca gyomor

zemljevid -a térkép

zet -a vej

zgoščen -a -o tömör, sűrített

zguban -a -o ráncos

žito -a gabona

živec -vca ideg

življenjepis -a életrajz

zlikati, zlikam kivasal

zločin -a bűncselekmény

zmeniti se, zmenim se megbeszél, megegyezik  vkivel vmiben

zmenjen -a -o megbeszélt (pl.: találkozó)

zmešati, zmešamösszekever

znamka -e bélyeg

znan -a -o ismert

znanec -nca ismerős

žrtev -tve áldozat

zvezden -dna -o csillagos

zvezdica -e kis csillag; hotel s petimi zvezdicami ötcsillagos hotel

A lap tetejére