ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet
ELTE
Szláv Filológiai Tanszék - Szlovák Szak

 
Dr. Zsilák Mária
egyetemi docens
 
Életrajzi adatok
 • Született: 1949 Nagybánhegyes

SZAKMAI ÉLETRAJZ

 • 1973 szlovák nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári, cseh szakos filológusi diploma az ELTE Bölcsészettudományi Karán 1975: magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári diploma az ELTE Bölcsészettudományi Karán
 • 1973: egyetemi doktori fokozat megszerzése az ELTE Bölcsészettudományi Karán szláv filológiából (dolgozat címe: Aorisztosz maradványok három bakonyi szlovák település nyelvjárásában)
 • 1973: könyvtáros gyakornok, Állami Gorkij (ma Idegennyelvű) Könyvtár
 • 1973-1980: ELTE Bölcsészettudományi Kar Dékáni Hivatal, Tanulmányi Osztály Levelező Tagozat, főelőadó
 • 1980-1982: ELTE Bölcsészettudományi Kar Dékáni Hivatal, külügyi főelőadó
 • 1982-1984: Tankönyvkiadó Vállalat, Nemzetiségi Szerkesztőség, felelős szerkesztő
 • 1975-1984: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék megbízott előadó
 • 1984-1997: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék egyetemi adjunktus
 • 1990-: A Békéscsabai Szlovák Kutatóintézet (ma Magyarországi Szlovákok Kutató Intézete) külső munkatársa
 • 1995: PhD fokozat megszerzése az ELTE Bölcsészettudományi Karán szláv (filológia) nyelvtudományból
 • 1996- a Szlavisztikai Doktoriskola alapító tagja.
 • 1997: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék egyetemi docens
 • 2000-2002: A Nyitrai Konstantín Filozófus Egyetem Pedagógiai Kara Tudományos Tanácsának tagja
 • 2001-2002: JATE Szeged – Juhász Gyula Főiskolai Kar szlovák nyelv és irodalom szak külső előadó
 • 2004: A Pozsonyi Komenský Egyetem kitüntetése a szlovakisztikában elért eredményekért és azok külföldi terjesztéséért
 • 2005-2006: Bél Mátyás Tudományegyetem Filológiai Kar, Besztercebánya, Szlovák nyelv és irodalom Tanszékének vendégtanára, a BA képzés felelőse
 • 2005-2006: Bél Mátyás Tudományegyetem Filológiai Kar, Besztercebánya, Szlovák nyelv és irodalom Tanszéke Tudományos Tanácsának tagja
 • 2005: Bél Mátyás Tudományegyetem, Besztercebánya, a Hungarológiai Tanszék Tudományos Tanácsának tagja.

Nyelvismeret
anyanyelvi szintű: szlovák, magyar
felsőfokú (C1, C2): cseh, szlovén
alapfokú: orosz, német

Tudományos fokozat
PhD (1995)
Munkakör
egyetemi docens, Szláv és Balti Filológiai Intézet, Szláv Filológiai Tanszék, Szlovák Szak
Munkáltató szervezeti egység
ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Szláv Filológiai Tanszék
Elérhetőség
e-mail: zilakm@ludens.elte.hu
Oktatási tevékenység

BA-képzés

-- bevezetés a nyelvtudományba
-- bevezetés a szláv nyelvtudományba
--a mai szlovák nyelv rendszere (fonetika, fonológia, morfológia, szintaxis)

MA-képzés
-- a mai szlovák nyelv rendszere (frazeológia, stilisztika, lexikológia)
-- szlovák nyelvészeti szakszemináriumok

PhD- képzés (Nyelvtudományi Doktoriskola, ELTE BTK)
-- a szlovák nyelv rendszere (leíró nyelvtani és történeti nyelvtani diszciplínák)

Szakmai közéleti tevékenység

Az alábbi testületek és szakmai szervezetek tagja:
1. Magyar Nyelvtudományi Társaság
2. Magyar Néprajzi Társaság (Nemzetiségi Szakosztály)
3. Magyar Orvostörténeti Társaság (Népi Gyógyászati Szakosztály)
4. Országos Szlovák Önkormányzat Oktatási Bizottság 1998-2006.
5. A Nyitrai Konstantín Filozófus Egyetem Pedagógiai Kara Tudományos Tanácsának tagja 2000-2002.
6. A Besztercebányai Bél Mátyás Tudományegyetem Filológiai Kar Szlovák Nyelv és
Irodalom Tanszék Tudományos Tanácsának tagja 2005-2006.
7. A Besztercebányai Bél Mátyás Tudományegyetem Hungarológiai Tanszéke Tudományos Tanácsának tagja 2005-

Publikációk

Dr. Zsilák Mária publikációs és idézettségi listája DOC

Linkek és letöltések