ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet
ELTE
Szláv Filológiai Tanszék - Szlovák Szak

 
Mgr. Marta Zahradníková
lektor
 
Életrajzi adatok
 • Születési helye: Podsitnianska, Banska Stiavnica mellett, Szlovákia
 • Általános művelődésű középiskola, Banská Štiavnica
 • FF UK Bratislava, / Komensky Egyetem, BTK / képesítés: latin és szlovák
Tudományos fokozat
PhD (2005)
Munkakör
lektor, Szláv és Balti Filológiai Intézet, Szláv Filológiai Tanszék, Szlovák Szak
Munkáltató szervezeti egység
ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Szláv Filológiai Tanszék
Elérhetőség
e-mail: zahradnikm@zoznam.sk
Szakmai tevékenység
 • Különböző típusú oktatási intézményeken végzett pedagógiai tevékenység /gimnazium  Modra , Bratislava, Banska Stiavnica/
 • Szlovák nyelv- és kulturális lektor: a szegedi JGYTF Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszékén /1989-1993, 1995-2001/
 • 2002 - 2005: szlovák nyelv lektora, ÚJOP UK, Bratislava /Komenský Egyetem – Külföldi hallgatók nyelv és szakelőkészítő intézete/
 • Pedagógiai munkám és iskolán kívüli tevékenységem 1993-ban és 2000-ben Pro Iuventure oklevéllel volt jutalmazva.
 • 2005 szeptembertől: szlovák nyelv es kulturális lektor, Szláv Filológiai  Tanszék, Szlovák Szak
Publikációk

Ľudové noviny / Magyaroszági Szlovákok hetilapja /

 • Jozef Cíger Hronský Szegeden /századik szǖletésnapi évfordulója/ 1996.7.4
 • Harag és elfogultság nélkül /Szlovák és magyar történészek találkozója Szigetváron/ 1997.11.7.
 • Jozef Miloslav Hurban – a nemzet apja /180. születésnapi évfordulója/ 1997.4.17.
 • Alföldi kulturális kölcsönösség 1997.7.10.
 • A nemzet szolgálatában /A Štefan Moyzes 200.születésnapi évfordulója/ 1997
 • Mikszáth és Vajanský 1998
 • Elsőként felemelte az anyanyelvet /A. Bernolák évéhez/ 1998

Naše snahy, Nadlak, Románia

 • J. M. Hurban emléke, 1997
 • Költői testamentumok komparációja /Horácius, Hollý, Puškin/ 1999
 • A szlovák nyelv tanításának specifikuma Magyarországon /Előadás a nemzetközi konferencián „Szlovákok és szlovakisták a Szlovák Köztársasági érdekek kontextuságban, Bratislava, 1997
 • Költői testamentumok komparációja – előadás a konferencián „A Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék Szegeden 50. évfordulója“, 1999
 • Kommunikációs korlátok, gyűjtemény, Szeged 1999
 • Az irodalmi műalkotás recepciója – problémai /110-114 oldal/

Ľudové noviny

 • Szerelem és becsületesség örökre /A J. G. Tajovský 125. születésnapi évfordulója/
 • A szlovák tanszék alapításának 50. évfordulója, konferencia 1999.11.18.
 • A szerelem, nők és élet hódolata /Ján Smrek századik szǖletésnapi évfordulója/ 1999.1.14.
 • Szlovák est Szegeden /“Jobb a lámpát felgyújtani, mint a sötétséget átkozni“, J.C. Hronský/ 1999.1.7.
 • Híven szolgáltam a népet /G.K.Z. Laskomerský 175. születésnapi évfordulója/
  1999.3.11.
 • A szlovák Parnasz ragyogó csillaga /P.O. Hviezdoslav 150. születésnapi évfordulója/ 1999.4.15.
 • A nemzetazonos költő /J.Hollý 150. halálának évfordulója/ 1999.4.15.
 • Az első nemzetiségi tanszék 50. évfordulója 1999.november.
 • A mi világjárónk avagy átültetett fa /M. Kukučín 140. születésnapi évfordulója/ 2000.5.18.
 • Az élet paradoxona /J. C. Hronský halálának 40. évfordulója/ 2000.8.10.
 • Kommunikációs korlátok a szlovák igék alkalmazásában Szlavisztikai konferencia, Bratislava, 2000.8.20.
 • Nyelv, aspektus, irodalom – gyűjtemény, Szeged, 2000 Költői testamentumok komparációja, 457-462 oldal
 • A romantizmus írói – Ján Botto és Janko Kráľ /120. és 125. halál évfordulója/ 2001.6.7. Ľudové noviny
 • Belőlem a saját anyám Szlovákot nevelt“ /Viliam Pauliny – Tóth 175. születésnapi évfordulója/ 2001.6.21. Ľudové noviny
 •  „Ne temessetek el!“ – Petőfi a szlovákoknál a költő 180. születésnapi évfordulója alkalmából forgatott Tv film; rezsi - Bencsik János, 2003.3.14.
 •  „A közgazdász alapszókincs“ – közgazdasági szöveg össszeálitása és nyelvtani gyakorlata a szabadon választható tárgyhoz , Szlovák Nyelv és Irodalom Tanszék, Szeged, október 2004
 •  „Hronský alkotása a magyar irodalmi kritika tollával“ Slavica Segediensia, Szeged 2005
 •  „Hronský alkotása a magyar irodalmi kritika tollával“ Studia Slavica, Budapest 2005
Linkek és letöltések