ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet
ELTE
Szláv Filológiai Tanszék - Bolgár Szak

 
Marosiné Dr. Pandur Julianna
adjunktus - megbízott előadó
 
Életrajzi adatok
 • Született: 1931. 05. 22. Vitnyéd
 • Iskolai végzettség:1948-1952. József Attila Általános gimnázium. Sopron, 1953-1958. Szófiai Tudományegyetem, bolgár szak
Tudományos fokozat
 
Munkakör
megbízott oktató, Szláv és Balti Filológiai Intézet, Szláv Filológiai Tanszék, Bolgár Szak
Munkáltató szervezeti egység
ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Szláv Filológiai Tanszék
Elérhetőség
e-mail:
Oktatási tevékenység
 • műfordítás
 • magyarországi bolgárok kultúrája
 • bolgár civilizáció
 • bolgár dialektológia
 • a bolgár irodalmi nyelv története
 • bolgár történeti nyelvtan
 • nyelvészeti szakszeminárium (frazeológia, szóképzés)
Tudományos tevékenység
bolgár és orosz nyelvtörténet, bolgár dialektusok kialakulásának története, szóképzés, a képzők rendszerének története, továbbá Magyarországon, a közkönyvtárakban őrzött cirill betűs, kéziratos könyvek feltárása, feldolgozása
Kitűntetések
 • „1300 éves Bulgária” jubileumi emlékérem (Bolgár Népköztársaság Államtanácsa, Szófia, 1981).
 •  Cirill és Metód érdemrend ezüst fokozat (Bolgár Népköztársaság Államtanácsa, Szófia, 1985).
 • Jubileumi emlékérem „Metód halálának 1100 éves évfordulójára (kulturális Bizottság és a Bolgár Tudományos Akadémia, Szófia, 1985).
 • Pedagógus szolgálati emlékérem (Művelődési Minisztérium, 1989).
 • Szófiai „Szt. Kliment Ohridszki” Tudományegyetem érdemérem kék szalaggal (Szófia, 2004)
Publikációk
 • Юлианна Пандур , Среднобългарски черти в Марияпоченския Сборник. Slavica 19. Debrecen (1983) 5-8.
 • M. Pandur Julianna , Két XVI. századi cirill- szláv tetraevangélium a Nyíregyházi Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtárában (A "Piricsei kódex" és a "Sárospataki Evangélium"). Könyv és Könyvtár l4. Debrecen (1985) 121-136.
 • Юлианна Пандур , За българската основа на Дебреценския Кодекс. Кирилло - Методиевски студии 4.София (1987) 389 - 392.
 • Цветана Янакиева, Юлианна Пандур , Палеографическое и графико-лингвистикеское описание рукописи Мs 106/16 из Библиотеки Дебреценского университета им. Лайоша Кошута. Paleobulgarica 11. Sofia (1987) 86-94
 • M.. Pandur Julianna , A Gyulaji evangéliumi töredék ( XVI. századi cirill-szláv kézirat). Könyv és Könyvtár 15. Debrecen (1987) 177-181.
 • Юлианна Пандур , Кирилски ръкописни паметници в Библиотеката на Гръкокатолическата Духовна Академия в град Ниредьхаза (Пириченски кодес и дюлайски фрагмент) Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Dissertationes Slavicae. Sectio Linguistica 21. Szeged(1990) 347-352
 • M. Pandur Julianna , XVI. századi cirill-szláv kéziratos könyv a Debreceni Egyetemi Könyvtárban (A Debreceni Apostol). Könyv és Könyvtár 16. Debrecen (1991) 97-101.
 • M. Pandur Julianna , XVIII. századi cirill-szláv kéziratos zsoltároskönyv a Debreceni Egyetemi Könyvtárban (a Bereznai Zsoltároskönyv). Könyv és Könyvtár 17. Debrecen (1994) 119-139.
 • M. Pandur Julianna , A Máriapócsi Kódex szerkezetéről ( XVI. századi cirill-szláv kéziratos könyv).Könyv és Könyvtár 20. Debrecen (1998) 135-148
 • M. Pandur Julianna, Néhány gondolat Debrecen bolgár kapcsolatairól. Nyelv és identitás. В. Търново, 2003. 35-38.

Recenzió:

 • Pandur Julianna , Стойко Стойков: Унгарски заемки в Банатския говор. Език и литература 14 (1959) 176-190. Magyar Nyelvjárások 7. Debrecen (1961) 173-177.
 • Pandur Julianna , Петър Динеков, Български фолклор 1. София˙ 1959. Slavica 2. Debrecen (1961), 302-304.
 • M.Pandur Julianna , Българско народно творчество в дванадесет тона. София 1961-1963. Slavica 7. Debrecen (1967), 221-222.
 • M.Pandur Julianna, Известия на Етнографски Институт и Музей VII (1964) VIII (1965). Slavica 11. Debrecen (1971), 208-210.
 • M.Pandur Julianna, Adalék a magyarországi szlavisztikai kutatásokhoz. Király Péter , Igaz történet Cirillről és Metódról. Szófia, 2001. Könyv és Könyvtár, XXIV (2002). 229-234.
Linkek és letöltések