ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet
ELTE
Szláv Filológiai Tanszék - Bolgár Szak

 
Dudás Mária
egyetemi tanársegéd
 
Életrajzi adatok

Született: 1976. 04. 07.

 • 1999: bolgár nyelv és irodalom diploma az ELTE Bölcsészettudományi Karán
 • 2000-: tanársegéd az ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék bolgár szakán
 • 2002:  közgazdász diploma a BGF Külkereskedelmi Főiskolai Karán
 • 2007:  egyetemi doktori fokozat megszerzése az ELTE Bölcsészettudományi Karán nyelvtudományból (dolgozat címe: A modern civilizációs terminológia. Az angol eredetű szavak a bolgár és magyar informatikai nyelvben)

Nyelvismeret:

 • anyanyelvi szintű: magyar, bolgár
 • középfokú: angol
Tudományos fokozat
PhD (2007  A modern civilizációs terminológia. Az angol eredetű szavak a bolgár és magyar informatikai nyelvben)
Munkakör
egyetemi tanársegéd, Szláv és Balti Filológiai Intézet, Szláv Filológiai Tanszék, Bolgár Szak
Munkáltató szervezeti egység
ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Szláv Filológiai Tanszék
Elérhetőség
Oktatási tevékenység

BA-képzés:

 • bolgár nyelvgyakorlat
 • bolgár nyelvfejlesztés
 • bolgár nyelvészet
 • bolgár helyesírás

MA-képzés:

 • bolgár nyelvgyakorlat
 • bolgár szaknyelvi nyelvgyakorlat
 • mai bolgár nyelv rendszere 1-4
 • nyelvészeti szakszeminárium

Tudományos és publikációs tevékenység

GYŰJTEMÉNYES KÖTETBEN MEGJELENT TANULMÁNY

 1. A bolgár nyelv oktatásához használt magyar nyelvű bolgár nyelvkönyvek. In: Nyelv és Identitás. Faber, Veliko Tarnovo, 2003, 78-82. 
 2. Учебници за обучението по български език в университета “Лоранд Йотвьош” в Будапеща. In: 40 години ИЧС. Юбилейна научнопрактическа сесия. София, 2003, 138-141.
 3. A bolgár szótárirodalom. In: Kis szláv lexikográfia. Opera Slavica Budapestinensia. Linguae Slavicae. ELTE BTK, Szláv Filológia Tanszék, Budapest, 2004, 9-28.

EGYETEMI SEGÉDLET

 1. A bolgár nyelv. („Szláv civilizáció” digitális tananyag) (2006)

http://szlavintezet.elte.hu/szlavtsz/slav_civil/documents/bolgar-nyelv.pdf 

FOLYÓIRAT CIKK

Lektorált idegen nyelvű cikk:

 1. Английските заемки в компютърната лексика на българския език. Studia Slavica Hungarica, Budapest, 2007/1-2, 81-86.

Lektorált magyar nyelvű folyóiratcikk:

 1. Adalékok a bolgár informatikai terminológiához. Studia Slavica Savariensia, Szombathely, 2007/1-2, 125-129.

HAZAI KONFERENCIA KIADÁNYBAN MEGJELENT CIKK

Lektorált magyar nyelvű cikk:                       

 1. Az angol jövevényszavak a bolgár informatikai terminológiában. In: A bulgarisztika ma. Eredmények és távlatok. Opera Slavica Budapestinensia. Symposia Slavica. ELTE BTK, Szláv Filológia Tanszék, Budapest, 2007, 60-66.  

BÍRÁLAT, RECENZIÓ

 1. (Šklifov, Blagoj: За разширението на диалектната основа на българския език и неговото обновление. (A bolgár irodalmi nyelv nyelvjárási alapjának kiszélesítése és megújítása.) Szófia, 2002.) Magyar Nyelvőr 128/2. (2004) 262-264.

SZERKESZTÉS

 1. A bulgarisztika ma. Eredmények és távlatok. Opera Slavica Budapestinensia. Symposia Slavica. ELTE BTK, Szláv Filológiai Tanszék, Budapest, 2007, 232 p.     

IDÉZETTSÉG

M. Pandur Julianna: Gondolatok a bolgár nyelv magyarországi oktatásáról. In: A bulgarisztika ma. Eredmények és távlatok.Budapest, 2007, 106-113. (Dudás Mária: A bolgár nyelv oktatásához használt magyar nyelvű bolgár nyelvkönyvek. In: Nyelv és Identitás. Faber, Veliko Tarnovo, 2003, 78-82.)
Linkek és letöltések