Szláv és Balti Filológiai Intézet


   
Címer
ELTE címer
Neptun
   
   
   
   

 Dr. Szokolov Makárné
egyetemi adjunktus
 
Életrajzi adatok
 • Született: Szófia, Bulgária, 1950. ápr. 7-én.
 • Iskolai végzettség:
  • 1969: érettségi, 35. sz. Gimnázium (orosz nyelvű, Szófia)
  • 1970: Nemzetközi Előkészítő Intézet
  • 1975: ELTE, orosz-magyar bölcsész szak
  • 1998: Az ELTE „19. – 20. századi orosz irodalom Nyugat és Kelet vonzásában” című PhD-program
Tudományos fokozat
 • 1977: egyetemi doktor
 • 2002: PhD

Munkakör
egyetemi adjunktus, Szláv és Balti Filológiai Intézet Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Munkáltató szervezeti egység
ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Elérhetőség
e-mail: szokolov@caesar.elte.hu denise@t-online.hu
Oktatási tevékenység
18. és 19. századi orosz irodalom és kultúra, mely magában foglalja a doktori képzésben való részvételt is.
Tudományos tevékenység
18. és 19. századi orosz irodalom és kultúra, episztolaritás.
Publikációk

DISSZERTÁCIÓ:

Письмо как факт русской культуры XVIII – XIX века. «Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat között» PhD-program keretein belül, «Summa cum laude» értékeléssel 2002. március 8.-án megvédett PhD-disszertáció. Témavezető: prof. Szilárd Léna.

KÖNYV:

Письмо как факт русской культуры XVIII – XIX века. [A levél mint a 18.–19. századi orosz kultúra ténye]. / Investigationes Russicae II. (a sorozatot az ELTE BTK Doktori Iskola «Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat között» Doktori Programja adja ki). Budapest, 2006. 271 o.

KÖNYVFEJEZET:

 • К. Рерих: Вводная статья и подборка материалов. in : Л. Силард . Русская литература конца XIX – начала XX века (1890–1917). 2 k. Tankönyvkiadó, Bp., 1979 (1. k., 473–480).

CIKKEK, TANULMÁNYOK:

 • Свобода личности в эпоху "несвободы". Проблема фатализма и волюнтаризма в романе М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени". Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis. Sectio Philologica Moderna VII., 1976 (121–132).
 • Az orosz XIX. század. Studia Russica IV., 1981 (312-321).
 • Проблема фатализма и волюнтаризма в произведениях А.И.Герцена 1830–1840 годов. Studia Slavica Hung. 40. k. Akadémiai Kiadó, Bp., 1995 (43–67).
 • Жанр письма как культурный факт творческого облика A. С. Пушкина. Studia Russica Budapestinensia. II–III. Bp. 1995 (115–120).
 • Метатекстуальность дружеского письма Арзамасского братства. Hungaro–Slavica 1997. Studia in honorem Stephani Nyomárkay. Red. Janusz Bańczerowski. Bp., 1997 (13–22).
 • Заметки об эпистолярности в “Евгении Онегине” А. С. Пушкина. Nyelv - Stilus - Irodalom. Köszöntő könyv Péter Mihály 70. születésnapjára. Bp., 1998 (38 – 47).
 • Вводные заметки к культурологии античной эпистолографии. Русская литература между Востоком и Западом. Сб. статей. (Ruszisztikai könyvek IV.) Magyar Ruszisztikai Intézet. Budapest, 1999 (9–27).
 • Эпистолярность А. С. Пушкина Litteraria Humanitas VII. A. S. Puskin v evropských kulturnich souvislosteh. Brno, 2000 (125–139).
 • Эпистолярность «Писем русского путешественника » Н. М. Карамзина. Studia Slavica Hung. 45 (2000). Budapest (131–174).
 • Эпистолярность в русской культурной коммуникации второй половины XVIII века. Studia Russica XX. Budapest, 2003 (31–42).
 • Эпистолярность в русской риторической теории и практике XVIII века. in: Annali della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università’ di Sassari , vol. 1, Sassari 2001. 197–217.
 • Эпистолярность «Философических писем» П. Я. Чаадаева. in: SUB ROSA. in: Honorem Lenae Szilárd. Köszöntő könyv Léna Szilárd tiszteletére. Сборник в честь Лены Силард. Budapest: «Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat között» Doktori Program kiadványa. 2005. 33–47.
 • Икон и слово: Графическое оформление первого книжного издания «Писем рус­ского путешественника». in: Studia Russica Budapestinensia XXI. Budapest, 2005. 243–254.
 • Письмо как факт русской культуры XVIII – первой трети XIX века: Заметки к теме. in: Russica Hungarica: Исследования по русской литературе и культуре. Русистика в Будапештском университете. Budapest–Москва: «Водолей Publishers», 2005. 4–23.

SZERKESZTÉS:

 • SUB ROSA. In Honorem Lenae Szilárd. Köszöntő könyv Léna Szilárd tiszteletére. Сбор­ник в честь. Лены Силард. Budapest: «Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat között» PhD-program kiadványa. 2005, 652 o. (felelős szerkesztő).
 • Russica Hungarica: Исследования по русской литературе и культуре. Русистика в Будапештском университете. Budapest–Москва: «Водолей Publishers», 2005, 248 o. (tudományos szerkesztő).
 • Investigationes Russicae (a sorozat felelős szerkesztője). A sorozatot az ELTE BTK Doktori Iskola «Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat között» Doktori Programja adja ki. Han Anna (felelős kiadó).Budapest.
 • Сёке Каталин, Судьба без судьбы: Проблемы поэтики Алексея Ремизова. / Investigationes Russicae I. (a sorozatot az ELTE BTK Doktori Iskola «Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat között» Doktori Programja adja ki). Budapest, 2006. 154 o. (felelős szerkesztő).

RECENZIÓK:

 • М .А. Турьян, “Странная моя судьба...” О жизни Владимира Одоевского. (М., 1991 г.) Studia Slavica Hung. 38 / 3.–4. Akadémiai Kiadó, Bp., 1993 (362–364).
 • В. Манн, “Сквозь видный миру смех...” Жизнь Н.В.Гоголя 1809–1835 гг. ( М., 1994). Studia Slavica Hung. 40. k., Akadémiai Kiadó, Bp., 1995 (393–395).

KONFERENCIA-ELŐADÁSOK:

 • Жанр письма как культурный факт творческого облика A . С. Пушкина. 1993. szeptember 23.–25. Budapesten Puskin és Bulgakov témakörben megtartott IV. Nemzetközi Puskini Kollokvium.
 • Вопрос о субъекте эпистолярности “Писем русского путешественника” Н. М. Карамзина. 1996. szeptember 19.–21. Budapesten “A diskurzus szubjektuma” témakörben megtartott V. Nemzetközi Kollokvium.
 • Вопросы эпистолярности в творчестве А. С. Пушкина. 1999. okt. 20.–22. Brno, “A. Puskin az európai kulturális kontextusban: Poétika, irodalmi irányzatok és műfajok Oroszországban és Európában” témakörben megtartott Nemzetközi Tudományos Konferencia.
 • Визуальная эмблема и слово: Графическое оформление первого книжного издания «Писем русского путешественника». 2002. február 22.–23.-án Budapesten, Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat között” PhD-program (ELTE) és a SURREY University szervezésében megtartott nemzetközi konferencia.
 • Эпистолярность в русcкой культуре XVIII – XIX вв. в свете поэтики поведения Ю.М. Лотмана. Semiosis: In memoriam Jurij Lotman. 2003. nov. 7-én megtartott emlékülés.
 • Визуальная эмблема и слово: Графическое оформление первого книжного издания «Писем русского путешественника». 2002. febr. 22.–23. Budapesten, «Az orosz iro­dalom és kultúra Kelet és Nyugat között» PhD-program (ELTE) és a SURREY University szervezésében megtartott nemzetközi konferencián elhangzott előadás.]
 • Sub Rosa: In Honorem Lenae Szilard. Слово редактора. Презентация книги 29 окт. 2005 г. в Москве в рамках Международной конференции «Андрей Белый в из­меняющемся мире».

EGYÉB ÍRÁSOK:

 • История русской культуры. XIX век. Egyetemi kurzusprogram. Studia Russica Budapestinensia V. 1982 (380-393).
 • 8 címszó a Magyar Nagylexikon orosz irodalom témakörben (1991).
 • Orosz költészet a 18–19. században. ég áldjon, kedvesem… A 18. –20. századi orosz költészet antológiájának 2001. nov. 20-i könyvbemutatóján megtartott előadás.
Linkek és letöltések

Tárgy

Tematikák

Kötelező olvasmányok

BBN-SLA11-110 A szláv népek kultúrája (előadás)

Prezentációk

1

2

3

4

5

 

Előadások vázlatai

1

2

3

4

5

 

BBN-ORO-241 Orosz irodalom 1. (Vázlatos irodalomtörténet a kezdetektől a XIX. század végéig), OT-ORO-103 Orosz irodalom 1. (A 19. századi  orosz irodalom vázlatos története), BBN-ORO11-231 Az orosz irodalom vázlatos története

Prezentációk

7 8 9 10 11 12

 

Kötelező olvasmányok jegyzéke

Előadások vázlatai

7 8 9 10 11 12

Vizsgatételek

BN-ORO-16-351-54 Az orosz kultúra klasszikus korszaka
BBN-ORO-11-351-22 Az orosz kultúra klasszikus korszaka
BMVD-141-98 Az orosz kultúra klasszikus korszaka

Prezentációk

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17    
Ajánlott irodalom
BBN-ORO-232 Orosz irodalom 2. (Orosz irodalom a 19. század első felében)

2013/2014

BMA-OROD-212 Szláv irodalomtörténeti ismeretek 2. (Régi orosz irodalom)

Kötelező irodalom

Vizsga

BMA-OROD-401 és TANM-ORO-110 Orosz irodalom a XIX. század első felében MA 19-1 (2011/2012)

Feladványok:

 1. Поэтические принципы эволюции русской литературы
 2. Русский сентиментализм
 3. IV. – V. Русская элегия и становление русской поэмы
 4. Русский романтизм в контексте топоса и перевоплощения его литературного оформления
 5. Проза Пушкина: «Египетские ночи»
 6. «Евгений Онегин» А. С. Пушкина и «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова
 7. Образы Гамлета и Дон Кихота в интерпретации И. С. Тургенева
 8. Драматургия Грибоедова и Пушкина
 9. «Натуральная школа». Роман И. А. Гончарова «Обыкновенная история»
 10. Петербургские повести Н. В. Гоголя
 11. Н. В. Гоголь и Ф. М. Достоевский: проблема фантастического
Ajánlott:
Kötelező:

BBN-ORO-233 Orosz irodalom 3. (Orosz irodalom a 19. sz. második felében)

BBN-ORO-321 és BBN-ORO-322 Orosz irodalom a 19. sz. második felében
                                                       (specializáció)

Orosz irodalom 3.

Русская литература 3

BBN-ORO-321 (specializáció) Vizsgatételek

BMA-OROD-213 A XVIII–XIX. századi orosz irodalom története

Vizsga

   

 

Kötelező olvasmányok / Обязательная художественная и критическая литература

9a // 9b
   

BMA-OROD-411 Orosz irodalom a 19. század második felében (ea, szem.)

TANM-ORO-111 Orosz irodalom a 19. század második felében (szeminárium)
MA 19-2 (2011/2012)