Szláv és Balti Filológiai Intézet


   
Címer
ELTE címer
Neptun
   
   
   
   

    
Rónai Gábor
Dr. Rónai Gábor
egyetemi adjunktus

KURZUSOK, TANANYAGOK

Órarend 2018/19-I.

 


******************

 
Életrajzi adatok
 • Születési hely, idő: Budapest, 1955.02.21.
 • Tanulmányok: ELTE BTK orosz-angol szak
Tudományos fokozat
PhD (2002)
Munkakör
egyetemi adjunktus, Szláv és Balti Filológiai Intézet Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Munkáltató szervezeti egység
ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Elérhetőség
e-mail: ronai.gabor@btk.elte.hu
Oktatási tevékenység
 • BA nyelvgyakorlatok (I-III. évf.)
 • MA nyelvgyakorlatok (I-II. évf.)
 • MA nyelvtani gyakorlatok (Az ige és kategóriái) (II. évf.)
 • BA szakszövegolvasás (III. évf.)
 • speciális kollégiumok
  • Szövegértelmezés, fordításelemzés
Tudományos tevékenység
valenciaelmélet, abszolutivitás
Publikációk

TANKÖNYVEK:

 • Légrády-Liksay-Rónai-Szepesi: Orosz nyelvtani gyakorlatok Morfológia Tankönyvkiadó, Budapest, 1987
 • Halápi-Légrády-Liksay-Rónai-Szepesi: Orosz nyelvtani gyakorlatok Szintaxis Tankönyvkiadó, Budapest, 1988
 • Légrády-Rónai: Заговорим по-русски Orosz társalgási kézikönyv Tankönyvkiadó, Budapest, 1989
 • Rónai Gábor: Újrakezdő orosz tanfolyam lakberendezők, designerek, belsőépítészek részére NSzFI, Alapítvány az Orosz Nyelvért és Kultúráért (HEFOP 3.5.1. központi program), Budapest, 2007
 • A mozgást jelentő igék – gyakorlatok. In: Dési Edit – Laczházi Aranka – Rónai Gábor: Tanítsunk okosan! Nyelvészeti háttér, gyakorlatok és módszertani ajánlások az orosz nyelv tanításához ELTE, 2015. 144-179

TANULMÁNYOK:

 • К вопросу об абсолютивном употреблении переходных глаголов In: Studia Russica X. Budapest, 1986
 • Adalékok az orosz ige abszolutív használatához In: Tanárképzés és tudomány, Budapest, 1987
 • Az orosz ige szemantikai értékhelyének betöltése névmási kötőelemmel bevezetett mellékmondattal In: Tanárképzés és tudomány Budapest, 1992
 • Абсолютив поражает своей многоликостью (Заметки об одном структурно-семантическом типе абсолютивного употребления переходных глаголов в русском языке) In: Péter Mihály 70 éves Budapest, 1998
 • Az orosz mozgást jelentő igék – leírás és módszertani megjegyzések. In: Dési Edit – Laczházi Aranka – Rónai Gábor: Tanítsunk okosan! Nyelvészeti háttér, gyakorlatok és módszertani ajánlások az orosz nyelv tanításához ELTE, 2015. 131-143..

EGYÉB:

Gáldi-Uzonyi: Magyar-orosz szótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2000 (P-Zs szókikkek)

DISSZERTÁCIÓ:

Az orosz tárgyas igék abszolutív használata PhD értekezés, Budapest, 2001

FORDÍTÁS:

Linkek és letöltések
 

2017-18-2 Tananyagok

Frissítve: 2018.09.03.
 
A többi kurzussal kapcsolatos információt lásd ITT!

Komplex nyelvi vizsga előkészítés 1. BBN-ORO11-381

 
 
 
Kutatók éjszakája 2011