Szláv és Balti Filológiai Intézet


   
Címer
ELTE címer
Neptun
   
   
   
   

 Petkevicius, Ricardas
litván lektor
 
Életrajzi adatok
 • Született: Grigiskes, Litvánia, 1971. október 22.
 • Tanulmányok:
  • 1./ Vilniusi Egyetem BTK litván nyelv és irodalom szak, Vilnius, Litvánia (MA osztatlan képzés, 10 félév, diplomaszerzés éve: 1994)
  • 2./ Lettországi Egyetem BTK, Riga, Lettország (MA, 4 félév, diplomaszerzés éve: 2000)
  • 3./ Részképzések a Vilniusi Egyetem szervezésében (2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015), Litvánia
  • 4./ ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Ph.D. Doktori oktatási program: SZLÁV NYELVTUDOMÁNYI képzés folyamatban

Nyelvismeret

 • anyanyelv: litván
 • felsőszintű: lett, magyar, orosz, belarusz, lengyel
 • középszintű: francia, német
Munkakör
Litván anyanyelvi és lett nyelvi lektor
Munkáltató szervezeti egység
ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Elérhetőség
e-mail: ricardas.petkevicius@gmail.com, petkevicius.ricardas@btk.elte.hu
Oktatási tevékenység
 • litván és lett nyelvgyakorlatok
 • litván és lett nyelvfejlesztés
 • litván-magyar és lett-magyar fordítási gyakorlatok
 • balti nyelvek és kultúrák
Tudományos tevékenység
 • balti és keleti szláv nyelvek története
 • a balti nyelvek kapcsolatai más nyelvekkel
 • balti és keleti szláv nyelvek leíró (deskriptív), összehasonlító (komparatív) és egybevető (kontrasztív) módszerek alapján vizsgálata
 • lexikográfia
Publikációk

e-SZÓTÁR:

 • Ларыса Станкевіч, Рычардас Пяткявічус 2014. Беларуска-літоўскі слоўнік = Baltarusių–lietuvių kalbų žodynas [Belarusz-litván szótár] (Larisa Stankevič, Ričardas Petkevičius). Programuotojas Evaldas Ožeraitis. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014; http://bylt.lki.lt

CIKKEK, TANULMÁNYOK:

 • 1. Petkevičius Ričardas 2000: Lietvārdu deklinācijas sistēma Jaunas Derības 1685. gada izdevuma. [A főnévragozás rendszere az 1685-ös lett „Újszövetségben”.] In: Tarptautinis baltistų kongresas: Baltų kalbos amžių kaitoje/Internationaler Kongress der Baltisten: Die Baltischen Sprachen zur Epochenwende. Rīga, 2000. 240–243.
 • 2. Петкявичус Ричардас 2000, 2003: Склонение существительных с основой на -i в латышском Новом Завете 1685 года. [Az i-tövű főnevek ragozása az 1685-ös lett „Újszövetségben”.] In: Hungaro–Baltoslavica. Budapest, 2000. 27–29.; Studia Russica XX. In honorem Béla Tatár. Budapest, 2003. 385–392.
 • 3. Станкевич Лариса, Петкявичус Ричардас 2003: Как заяц во хмелю гоняет гусей или ищет пчелу (Фразеологизмы с компонентами животных тематической группы «пьянство» (на материале русского, белорусского и литовского языков)) [A részeg nyúl miként űzi a libákat és keresi a méheket (Az italozás frazeológiai elemei az állatok tematikus csoportján belül (orosz, belarusz, litván anyagok alapján))]. In:  Slavica quinqueecclesiensia VIII. Pécs, 2003. 93-97.
 • 4. Петкявичус Ричардас 2007: Склонение существительных с основой на -i в «Деяниях апостольских» «Апостола» Ф. Скорины (1525 г.). [Az i-tövű főnevek ragozása Szkorina Franciszk „Apostol” részét képező „Apostolok cselekedeteiben” (1525).] In: Мова – Літаратура – Култура, «Міжнародная навуковая канферэнцыя (да 80–годдзя прафесара Льва Міхайлавіча Шакуна)». Мінск, 2007. 114–122.
 • 5. Петкявичус Ричардас 2008: К этимологии слов: венгерское láng «пламя» и литовское lángas «окно» [Szavak etimológiájához: a magyar "láng" és a litván "langas" (ablak)], IV. Szegedi Ukrán Konferencia, 2005. november 25. In: Hungaro-ruthenica, Szeged. 2008. 171-174.
 • 6. Петкявичус Ричардас 2008: Склонение существительных с основой на -ŭ в «Деяниях апостольских» Львовского «Апостола» 1574 года. [Az ŭ-tövű főnevek ragozása az 1574-es Lembergi „Apostol” részét képező „Apostolok cselekedeteiben”.] In: Ze studiów nad literaturami i jęnzykami wschodniosłowiańskimi, Zielona Góra. 2008, 259–269.
 • 7. Petkevičius Ričardas 2008: Iš patirties rengiant lietuvių–vengrų kalbų žodyną. [A litván-magyar szótár készítése során szerzett tapasztalatokról] In: Lietuvių kalbos institutas ir baltistikos centrai: bendradarbiavimo kronika 2007–2008 metai (informacinis leidinys), Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 24–28.
 • 8. Петкявичус Ричардас 2011: Склонение существительных с основой на -i в «Деяниях апостольских» Львовского «Апостола» 1574 года. [Az i-tövű főnevek ragozása az 1574-es Lembergi „Apostol” részét képező „Apostolok cselekedeteiben”.] In: V. Szegedi Ukrán Konferencia, Szeged, 2011. 167–176.
 • 9. Петкявичюс Ричардас 2012: Языковая ситуация в Литве. [Nyelvi helyzet Litvániában] In: A balti országok a függetlenség útján. A Kelet- és Közép-európai Kutató Központ és a Nyíregyházi Főiskola konferenciája. Budapest, 2012. május 17.–18. (megjelenés előtt).
 • 10. Petkevičius Ričardas 2013: Vengrijos studentų lietuvių kalbos gramatikos sunkumai. [A magyar diákok nehézségei a litván nyelvtannal] In: Tarptautinės mokslinės konferencijos tezės. Baltistikos centrai ir Lietuva: Baltistika pasaulio kontekste, Vilnius, 2013. 84-85.
 • 11. Petkevičius Ričardas, Tölgyesi Beatrix 2015: Baltisztika az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. In: Szlávok és magyarok: Köszöntő könyv Zoltán András 65. születésnapjára, Budapest. 221-227; http://szlavintezet.elte.hu/publications/russ_pub/zoltan65/cikkek/24Petkevicius-Tolgyesi.pdf
 • 12. Stankevich Larysa, Petkevicius Ricardas 2015, 2016: Станкевіч Ларыса, Пяткявічус Рычардас, З вопыту працы над складаннем першага беларуска-літоўскага слоўніка [Az első belarusz-litván szótár készítése során szerzett tapasztalatokról], Brest, 2015; (megjelenés előtt); Станкевич Лариса, Петкявичус Ричардас, Из опыта работы над составлением первого Белорусско-литовского словаря, Budapest, 2016 (megjelenés előtt).

INTERJÚK:

 • Petkevičius Ričardas 2010: Baltistikos gintarinis kelias Vengrijoje. Profesorių ENDRĘ BOJTARĄ kalbina RIČARDAS PETKEVIČIUS. [A baltisztika borostyánútja Magyarországon. Ričardas Petkevičius beszélgetése Bojtár Endre professzorral]. In: Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis „Literatūra ir menas“. 2010-09-03 nr. 3296, http://www.culture.lt/lmenas/?st_id=16920.
 • Petkevičius Ričardas 2015: Pristatyta prof. Endrės Bojtaro naujausia knyga „Kelrodžiai, klystkeliai (Straipsniai apie Vidurio ir Rytų Europos kultūras)“ [Bojtár Endre „Útvesztők, útjelzők” (Írások a közép- és kelet-európai kultúrák köréből) c. új könyvének bemutatója]. https://hu.mfa.lt/hu/lt/naujienos/lietuvos-ambasadoje-budapeste-paminetas-garsaus-vengru-mokslininko-jubiliejus

SZERKESZTŐI TEVÉKENYSÉG:

 • 1. Bojtár Endre (Bojtaras Endrė) 2007: Lietuvių-vengrų kalbų žodynas = Litván-magyar szótár. Lektorálta és szerkesztette Laczházi Aranka, Ričardas Petkevičius, Tölgyesi Beatrix. Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2007. — 951 p.
 • 2. Sabaliauskas Algirdas 2012. Mi, baltiak = Mes baltai. Fordította az ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézetésnek hallgatói munkaközössége Ričardas Petkevičius vezetésével, Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2012. — 320 p.

MŰFORDÍTÁSOK - szerkesztői és lektorálási feladatok:

 • 1. 2007: LITVÁN FÜZET: a litván költészet, hallgatói kiadvány 1.szám, 2007. ősz, szerk.: Petkevičius Ričardas, litvánról magyarra fordították az ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet diákjai: Cseh Boglárka, Kovács Alexandra, Lőrincz Zoltán, Miłosz Waligórski, Molnár Zsolt, Németh Réka, Piotr Pałgan, Rácz András, Szabó Krisztina, Szabó Tamás, Tamás Katalin, Tölgyesi Beatrix. ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Budapest Kézirat
 • 2. 2008: LITVÁN FÜZET: Aistė Vilkaitė: Noé és Emma, hallgatói kiadvány 2.szám, 2008. ősz-tél, szerk.: Petkevičius Ričardas, litvánról magyarra fordították az ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet diákjai: Cseh Boglárka, Jóri Anita, Kovács Alexandra, Kovács János Viktor, Lőrincz Zoltán, Molnár Zsolt, Németh Réka, Papp Miklós, Szabó Krisztina, Szabó Tamás, Tamás Katalin, Váczi Imre, Vázsonyi Dániel Miklós. ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Budapest Kézirat
 • 3. 2008: LITVÁN FÜZET: a litván költészet, hallgatói kiadvány 3.szám, 2008. ősz-tél, szerk.: Petkevičius Ričardas, litvánról magyarra fordították az ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet diákjai Bagaméri Dániel, Héda Veronika, Jóri Anita, Lőrincz Zoltán, Lukács Márta, Molnár Anna, Ónodi Réka Anna, Tölgyesi Beatrix, Turóczy Tünde, Vásáry Ákos, Váczi Imre. ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Budapest Kézirat
 • 4. 2009: BALTI FILOLÓGIAI FÜZET: Algirdas Sabaliauskas: Mi, baltiak (Algirdas Sabaliauskas születésének 80. és Litvánia 1000. évfordulója), hallgatói kiadvány 4.szám, 2009. tavasz, szerk.: Petkevičius Ričardas, litvánról magyarra fordították az ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet diákjai: Bagaméri Dániel, Dobner Krisztina, Héda Veronika, Lapinskas Ilona, Lőrincz Zoltán, Lukács Márta, Minchev Vasil Aleksandrov, Molnár Anna, Ónodi Réka Anna, Papp Miklós, Szabó Tamás, Tamás Katalin, Turóczy Tünde, Váczi Imre, Vázsonyi Dániel Miklós, ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Budapest, Kézirat
 • 5. 2013: LITVÁN FÜZET: Algirdas Sabaliauskas: Honnan valók? (Történetek a szavak eredetéről), hallgatói kiadvány 8.szám, 2013. ősz-tél, szerk.: Petkevičius Ričardas, litvánról magyarra fordították az ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet diákja: Forgács Balázs. ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Budapest, Kézirat
Linkek és letöltések