Szláv és Balti Filológiai Intézet


   
Címer
ELTE címer
Neptun
   
   
   
   

  
Palágyi Angéla
egyetemi adjunktus
 

Életrajzi adatok

 • Családnév és keresztnév: Palágyi Angela
 • Születési hely és idő: Leova (Szovjetunió), 1972. december 5.
Tanulmányok
 • ELTE BTK (Budapest): Francia és Orosz Nyelv és Irodalom szak.
 • PhD ösztöndíj az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájában, az orosz nyelvészeti programon.
 • Vizsgáztató alapképző tanfolyam (BGF Nyelvvizsgaközpont).
Tudományos fokozat

PhD (2011)

Kitüntetések
 • 2008: Az Év oroszdolgozata I. díj PhD kategóriában („Alapítvány az Orosz Nyelvért és Kultúráért” és a Ruszisztikai Központ)
 • 2010: "Mihai Eminescu" érdemérem (Moldovai Köztársaság kitüntetése)
 • 2015: Tudományos díj Alkalmazott nyelvészet és fordítástudomány területen (BGF Külkereskedelmi Kara)
Nyelvismeret
 • felsőfok − magyar, orosz, francia, román
 • középfok – angol
Munkakör
egyetemi adjunktus, Szláv és Balti Filológiai Intézet Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Munkáltató szervezeti egység
ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Szláv Filológiai Tanszék
Elérhetőség

e-mail: angelapalagyi@gmail.com
Telefon: +36203114824

Oktatási tevékenység
 • Mai orosz nyelv (BA)
 • Szociolingvisztika (Nyelvtudományi Doktori Iskola)
 • Gazdasági szaknyelv

Tudományos és publikációs tevékenység

Részvétel tudományos konferenciákon, előadások:

2007. október 24-25.: Fiatal szlavisták III.konferenciája (Slavistika v moderním světě. Konference mladých slavistů III; Károly Egyetem, Prága.– říjen 2007, Praha)

 • előadás címe: „От Закарпатья до Гагаузии: особенности функционирования русского языка в многоязычных общинах”.

2.    2007. december 6-8: Az orosz nyelv a XXI. század elején. Fejlődésének, használatának és tanításának kérdései (Русский язык в начале XXI века. Проблемы развития, функционирования, преподавания); Pécsi Tudományegyetem, Pécs.

 • előadás címe: „Хочет ли еще Закарпатье говорить по-русски? (на примере школ с русским языком обучения Тячевского района)”.

3.    2008. január  28.: Slawistik am Montag; Humboldt-Universität, Berlin.

 • előadás címe: „Колониальный язык или lingua franca: русский язык в Закарпатье и в Гагаузии”.

4.    2008. március 28-29.: XXIII. Nemzetközi konferencia a mai orosz nyelv használatáról és tanításának kérdéseiről (Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания); Orosz kulturális központ, Budapest.

 • előadás címe: „Русскоязычные острова в Закарпатье, Гагаузии и в Приднестровье”.      

5.    2011. március 25-26.: XXVI. Nemzetközi konferencia a mai orosz nyelv használatáról és tanításának kérdéseiről (Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания); Orosz kulturális központ, Budapest.

 • előadás címe: „Функционирование русского языка в условиях диглоссии и полиглоссии (опыт полевой работы)”.

6.    2012, március 30-31.: XXVII. Nemzetközi konferencia a mai orosz nyelv használatáról és tanításának kérdéseiről (Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания); Orosz kulturális központ, Budapest.

 • előadás címe: „Русский язык для делового общения. Опыт преподавания на начальном этапе”.

7.  2012. június 13.: Nemzetközi konferencia «Двадцать лет с Высоцким», Будапештский Экономический Институт, BGF, Budapest.
-      előadás címe: «Двойное лицо Владимира Высоцкого: от подпольного певца до представителя советской власти капитана Жеглова».

8.     2012. okt. 18-19.: Nemzetközi tudományos konferencia « A MAGYAR–UKRÁN NYELVI KAPCSOLATOK MÚLTJA ÉS JELENE», ЗАКАРПАТСЬКИЙ УГОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІМ. ФЕРЕНЦА РАКОЦІ ІІ, Beregszász, Ukrajna.
-      előadás címe: «Языки межэтнической коммуникации в Закарпатском Солотвине в XX-ом веке: венгерский, русский, украинский?»

9.     2013. okt. 9-10.: Nemzetközi tudományos konferencia «Русский язык и культура в европейском пространстве», Pécsi Tudományegyetem, Pécs.
-      előadás címe: «Некоторые проблемы при переводе русского глагольного вида на неродственные языки (венгерский, французский, английский)».

10.   2014. márc. 18-21. Az orosz nyelv kutatóinak V. Nemzetközi Kongresszusa „Русский язык: исторические судьбы и современность”, МГУ, Moszkva.

 • előadás címe: „Колониальный язык или lingua franca (опыт полевой работы в Закарпатье и Гагаузии)”.

11.     2015. márc. 27-28. XXVI. Nemzetközi konferencia a mai orosz nyelv használatáról és tanításának kérdéseiről (Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания); Orosz kulturális központ, Budapest.
-    előadás címe: „Функционирование русского языка в белорусско-литовско-латвийской приграничной зоне: опыт полевой работы”

12.  2015. márc. 12-14. Az Alkalmazott Tudományok II. Fóruma. Nemzetközi tudományos konferencia, BGF, Budapest.
-      előadás címe: „Az orosz nyelv szerepe ma a lengyel-belorusz-litván-lett határvidéken: egy terepmunka tapasztalatai”.

Publikációk:

 1. Анжела Палади, Тивадар Палади, МНОГОЯЗЫЧИЕ И КУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ВНУТРИ И ВНЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: ОПЫТ ПОЛЕВОЙ РАБОТЫ В ПОЛЬСКО-БЕЛОРУССКО-ЛИТОВСКО-ЛАТЫШСКОЙ ПРИГРАНИЧНОЙ ЗОНЕ, in Socjolingwistycznebadaniawteoriiipractyce (szerk. J. Mampe, L. Owczinnikowa), Gdansk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego, 2015, pp.140-157;
 2. Angela Palágyi, Tivadar Palágyi, Changing identities and multilingualism in and outside the UE: Crossborder experiences between Poland, Belarus, Lithuania and Latvia, in PARTNERSHIP FOR PROSPERITY, (szerk. L. F. Evmenov et al.), Minsk, "Pravo i Ekonomika", 2014, pp.246-252;
 3. А. Палади / Angela Palagyi, Колониальный язык или lingua franca (опыт полевой работы в Закарпатье и Гагаузии), in Русский язык: исторические судьбы и современность V Международный конгресс исследователей русского языка, (szerk. М. Л. Ремнёва, А. А. Поликарпов, О. В. Кукушкина),  Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова, 2014, pp. 637-638;
 4. А. Палади, Некоторые проблемы при переводе русского глагольного вида на неродственные языки (венгерский, французский, английский), in РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА В ЕВРОПЕЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ (szerk. Végvári V.), Pécs, 2014, pp.84-90;
 5. Паладі Ангела, ЯЗЫКИ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ В ЗАКАРПАТСКОМ СОЛОТВИНЕ В XX-ОМ ВЕКЕ: ВЕНГЕРСКИЙ, РУССКИЙ, УКРАИНСКИЙ?, in Українсько-угорські міжмовні контакти: минуле і сучасність (szerk. Барань Є., Черничко С.), Ужгород: Поліграфцентр „Ліра”, 2014, pp. 227–245.
 6. Ангела Палади – Тивадар Палади, «Двойное лицо Владимира Высоцкого: от подпольного певца до представителя советской власти капитана Жеглова», in Viszockij-tanulmányok-2013, Budapest, 2013, pp.63-75.
 7. Палади (Palágyi Angela) «Функционирование русского языка в условиях диглоссии и полиглоссии (опыт полевой работы)». Вестник. Современный русский язык: функционирование и проблемы преподавания № 25 Будапешт, 2011 (157-162).
 8. Palágyi Angela, Заметки по поводу переводимости аспектуальных значений (с привлечением русского, венгерского, французского и древнегреческого языков), in StudiaRussicaXXIII, Budapest, 2009, pp. 298-314.
 9. Palágyi Angela, От Закарпатья до Гагаузии: особенности функционирования русского языка в многоязычных общинах, inSlavistikavmodernímsvětě, (szerk. Příhoda, M., Vaňková H.), Praha, Cerveny Kostelec, 2008, pp. 237-251.
 10. Palágyi Angela, Хочет ли еще Закарпатье говорить по-русски? (на примере школ с русским языком обучения Тячевского района), in Русский язык в начале XXI. Проблемы развития, функционирования, преподавания (szerk. Povarnyicina, M.), Печ, 2008, pp. 126-130.
 11. Palágyi Angela, Переводимость Чехова с точки зрения глагольного вида (на основе венгерского и французского переводов пьесы Три сестры), in CuadernosdeRusísticaEspañola № 3. Granada, 2007, pp. 139-155.
 12. Palágyi Angela, Une lecture olfactive des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Le parfum en métaphore, in Revue d’Etudes Françaises № 10, Budapest, 2005, pp. 169-199.
 13. Angela Palágyi, „M. Guiraud-Weber: Le verbe russe. Temps et aspect. Aix-en-Provence. 2004”. (Рецензия на книгу Маргерит Гиро-Вебер Русский глагол. Время и вид). Slavica Szegediensia V. Szeged, 2005: 307-315.
Linkek és letöltések