Szláv és Balti Filológiai Intézet


   
Címer
ELTE címer
Neptun
   
   
   
   

  
Dr. Milosevits Péter
egyetemi tanár
 
Életrajzi adatok
 • Született: Budakalász, 1952. március 3.

Szakmai életrajz

1976:
magyar–szerbhorvát szakos középiskolai tanár, ELTE BTK
1976:–1977:
Szerbhorvát Tanítási Nyelvű Gimnázium, Budapest, tanár
1979: 
egyetemi doktorátus
1994:
az irodalomtudomány kandidátusa
2000:
az irodalomtudomány habilitált doktora
2008:
az MTA doktora
1977–
ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszéken:
1977–1979:
tudományos továbbképzési ösztöndíjas
1980–1984:
egyetemi tanársegéd
1984–1995: 
egyetemi adjunktus
1995–2011:
egyetemi docens
2011-:
egyetemi tanár

Nyelvismeret

magyar, szerb

Tudományos fokozat
 • 2007 az MTA doktora
 • 2000 az irodalomtudomány habilitált doktora
 • 1994 az irodalomtudomány kandidátusa
 • 1979 egyetemi doktorátus
Munkakör
hab. egyetemi docens, Szláv és Balti Filológiai Intézet, Szláv Filológiai Tanszék, Szerb Szak
Munkáltató szervezeti egység
ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Szláv Filológiai Tanszék
Elérhetőség
e-mail: pero@digikabel.hu
Oktatási tevékenység

BA-képzés

 • irodalomelmélet
 • a szerb irodalom története a kezdetektől napjainkig
 • a szerb irodalom a 19. században
 • a szerb irodalom a 20. század első felében

MA-képzés

 • a régi szerb irodalom története
 • a legújabb szerb irodalom története
 • szerb irodalmi szakszemináriumok

PhD-képzés (Irodalomtudományi Doktori Iskola, ELTE BTK)

 • a szerb irodalom története
 • összehasonlító irodalomtudomány
Tudományos tevékenység
 • szerb, horvát és magyar irodalomtörténet (19–20. sz.)
 • magyarországi szerb és horvát irodalom
Publikációk

MTMT - Milosevits Péter

Szakmai közéleti tevékenység

 • A Magyar Írószövetség és a Szerb Írószövetség (Belgrád) tagja.
 • Az Akadémiai Kiadó Világirodalmi Lexikon című kiadványának főmunkatársa (1986–1991).
 • A budapesti Jakov Ignjatović Alapítványnak alapító tagja (1989).
 • Az újvidéki Matica srpska Igazgatótanácsának (Upravni odbor) tagja (2000–2004),
 • Témavezető „A (magyar) digitális irodalom alakulása – a hypertext” című – OTKA pályázat támogatásával készült – irodalmi adatbázis és honlap létrehozásában (2001–2044).
 • Magyarországi felelős a „Projekat Rastko – Biblioteka srpske kulture” című szerb digitális gyűjtemény és honlap létrehozásában és folyamatos bővítésében (2001-től).
 • A Narodne novine című magyarországi délszláv hetilap irodalmi és kulturális rovatának vezetője (1979–1991).
 • A Narodne novine Neven című kulturális kiadványa szerkesztőbizottságának tagja (1984–1989).
 • A Glas című budapesti irodalmi folyóirat szerkesztőbizottságának elnöke (1989–1991).
 • Magyarországi Horvát, Szerb és Szlovén Írók Egyesületének elnöke (1989–1991).
 • A Srpske narodne novine főszerkesztője (1991–1999).
 • Az Almanah Srpskih narodnih novina főszerkesztője ((1991–1999).
 • A felújított Neven főszerkesztője (2003-tól).
 • A Magyarországi Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ (Budapest) „Venclović Műhely” nevű kiadói részlegének meglapítója és vezetője 2007-től.

Szakmai kitüntetések

– A Magyar Irodalomtörténeti Társaság plakettje (1990)
– A Jakov Ignjatović Alapítvány díja (1991)
– „Račanska povelja” (2008), a Račanska baština alapítvány díja (Bajina Bašta, Szerbia)

 

Linkek és letöltések