Szláv és Balti Filológiai Intézet


   
Címer
ELTE címer
Neptun
   
   
   
   

 Lyavinecz Mariann
Lyavinecz Marianna
ukrán lektor
Életrajzi adatok

 Született: Kijev, 1973 május 4

 • Iskolai végzettség: 1990: érettségi, Kijevi 87. sz. iskola
 • 1998–2005  Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (ukrán nyelv és irodalom szak) kitüntetéses diploma
 • 1998–2004 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (orosz nyelv és irodalom szak)
 • 2008-2012  Nyelvtudományi Doktori Iskola, szláv nyelvészeti program, ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet
Tudományos fokozat
doktor jelölt
Munkakör
ukrán lektor, Szláv és Balti Filológiai Intézet Ukrán Filológiai Tanszék
Munkáltató szervezeti egység
ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Ukrán Filológiai Tanszék
Elérhetőség

e-mail: mariann.ljavinecz@gmail.com

Telefon: (+36 1) 411 6700 / 5105

Oktatási tevékenység
 • ukrán nyelvgyakorlat
 • ukrán nyelvismeret
 • bevezetés az ukrán nyelvtudományba
 • ukrán, mint második szláv nyelv
 • ruszin, mint második szláv nyelv
 • a ruszin nyelv problematikája

2014. július 14-18. Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia 2014. Ukrán szakos tanárok továbbképzés. Beregszász. Oktató.

2013. május 24 – június 2. Дни славянской письменности и культуры в Венгрии: 1150 лет  славянской письменности. Международная Школа славистики:

 • Мастер-класс по славянской филологии: Украинский язык
 • Проблемы преподавания славянских языков (русского и украинского) как иностранного в Венгрии.

Slavia Chistiana Nemzetközi Szlavisztikai Iskola. Szemináriumi előadó, Nyíregyháza.

Tudományos tevékenység

2015. szeptember 23-25. IV. Міджінародный конґрес русиньского языка // IV. Medzinárodný kongres rusínskeho jazyka // IV. jazyka International Congress of the Rusyn Language. РУСИНЬСКЫЙ ЛІТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК НА СЛОВАКІЇ 20 років кодіфікації // RUSÍNSKY SPISOVNÝ JAZYK NA SLOVENSKU 20. výročie kodifikácie // THE RUSYN LITERARY LANGUAGE IN SLOVAKIA 20th anniversary of its codification. Пряшівска універзіта /Prešovská univerzita /Prešov University. Русиньскый язык в масмедіальній сферї

2015. szeptember 14-16. Международная научная конференция POLYSLAV XIX. Варшавский университет.  Instytut Kultury Polskiej // The Institute of Polish Culture // Институт польской культуры. Варшава, Польша. Русинский народный язык в произведении Е. А. Фенцика «Нищіе духомъ»


2015. május 21-23. Международный научный симпозиум. «Диалог славистов в начале XXI века» (VIII). DIALOGUL SLAVIŞTILOR LA ÎNCEPUTUL  SECOLULUI AL XXI-LEA SIMPOZIONUL INTERNAłIONAL. UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE LITERE DEPARTAMENTUL DE LIMBI ŞI LITERATURI SLAVE. UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA. Cluj-Napora, Románia. К истории Мараморошских обителей в Угорской Руси (Письмо Е. Сабова А. Кралицкому)

2015. március 26-28. Nemzetközi interdiszciplináris konferencia//Міжнародна інтердисциплінарна конференція//International interdisciplinary conference. NYELVI ÉS KULTURÁLIS SOKSZÍN ŰSÉG KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN: ÉRTÉK ÉS KIHÍVÁSOK // МОВНЕ І КУЛЬТУРНЕ РОЗМАЇТТЯ У СХІДНІЙ ТА ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЄВРОПІ: ЦІННОСТІ ТА ВИКЛИКИ // LINGUISTIC AND CULTURAL HETEROGENEITY IN EAST-CENTRAL-EUROPE: VALUE AND CHALLENGES. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola // Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ // Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian Institute. Beregszász, Ukrajna. «Особый» язык Евгения Фенцика (На основе материалов журнала «Листокъ»)

2015. február 3-6. Пятые Римские Кирилло- Мефодиевские чтения. ПАПСКИЙ ВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ, Рим. К истории Общества святого Василия Великого (презентация проекта)

2014. október 10. VII. Ukranisztikai Konferencia // VII. Kонференція україністів. Szegedi Tudományegyetem BTK Szláv Intézet, Szeged. К истории Общества святого Василия Великого (переписка Я. Головацкого и А. Кралицкого)

2014. május. 22 – 24.  ДНИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ (VII). DIALOGUL SLAVIŞTILOR LA ÎNCEPUTUL  SECOLULUI AL XXI-LEA SIMPOZIONUL INTERNAłIONAL. UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE LITERE DEPARTAMENTUL DE LIMBI ŞI LITERATURI SLAVE. UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA. Cluj-Napora, Románia. ЯЗЫКОВЫЕ РЕГИСТРЫ РУСИНСКОГО ЯЗЫКА Е. ФЕНЦИКА.

2014. április 10-11. Международная научная-практическая конференция «Актуальные вопросы русской филологии: теория, методика, перевод» в рамках «Дней науки в Киевском национальном лингвистическом университете». Киевский национальный лингвистический университет Кафедра русской филологии факультета славянской филологии. Ukrajna, Kijev. ПРИЧИНЫ РУССКОЯЗЫЧИЯ В РУСИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.

2014. február 17 – 22. Четвертые Римские Кирилло-Мефодиевские чтения, РИМ-БАРИ.
Круглый  стол   «Перекрестное преподавание итальянского и славянских языков: проблема  национальной идентичности» Участник круглого стола.

2013. május 24 – június 2. Дни славянской письменности и культуры в Венгрии: 1150 лет  славянской письменности. Международная Школа славистики: Причины русскоязычия в русинском литературном языке: «Особый» язык Евгения Фенцика (На основе материалов журнала «Листок»), Nyíregyháza.

2012. október. 18 – 19.  MAGYAR–UKRÁN NYELVI KAPCSOLATOK: MÚLT ÉS JELEN Nemzetközi tudományos konferencia. // УКРАЇНСЬКО-УГОРСЬКІ МІЖМОВНІ КОНТАКТИ: МИНУЛЕ І СУЧАСНІСТЬ Міжнародна наукова конференція. ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ЗАКАРПАТСЬКИЙ УГОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІМ. ФЕРЕНЦА РАКОЦІ ІІ. UKRAINA / BEREGSZÁSZ. Рецепти «боротьби» зі скукою на заняттях (Використання ігрових ситуацій на заняттях української мови як іноземної) // Néhány recept unatkozás ellen a nyelvi órákon (Az ukrán, mint idegen nyelv oktatása során alkalmazott játékos szituációk) // Some Recepies  against Ennui during Language Cources (Playful situations on the Ukrainian as Foreign Language Lessons)

2012. április 20 – 21. Медзинародни мултидисциплинарни наукови сход Велькосц малих язичних, литературних, културних и историйних традицийох. Знагоди 30-рочнїци Катедри за руски язик и литературу на Филозфским факултету у Новим Садзе Одсек за русинистику. ФИОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД. ОДСЕК ЗА РУСИНИСТИКУ КАТЕДРА ЗА РУСКИ ЯЗИК И ЛИТЕРАТУРУ, Андревль. КОДИФІКАЦІЯ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА У МАДЯРЩИНЇ (Актуалность и проблемы)

2012. március 25. XVII. Международная научно-практическая конференция «Современный язык: функционирование и проблемы преподавания», Budapest, Российский культурный центр (Orosz Kulturális Központ), «Игровые задания на уроках русского языка»

2012. szeptember 30. VI. Ukranisztikai Konferencia/VI Kонференція україністів «Україністика в Угорщині: сьогодення і майбутнє», Szegedi Tudományegyetem BTK Szláv Intézet, Szeged, «Особый язык Евгения Фенцика»

2011. március 25. XVI. Международная научно-практическая конференция «Современный язык: функционирование и проблемы преподавания», Budapest, Российский культурный центр (Orosz Kulturális Központ), «Проблематика преподавания близкородственных языков»

2010. május 25-26. Udvari István emlékkonferencia, Nyíregyháza, NYF, «Роботы проф. Удварія у сочасных русинськых новынках».

Tankönyv
RUSZIN ÁBÉCÉSKÖNYV MAGYARORSZÁGI ISKOLÁSOK SZÁMÁRA (РУСИНСЬКЫЙ БУКВАРЬ ПРО ШКОЛАШУВ МАДЯРЩИНЫ) Kiadó: Budapest Főváros Ruszin Kisebbségi Önkormányzata, Újbuda Ruszin Kisebbségi Önkormányzata, Megjelent: Budapest, 2011, ISBN 978-963-88200-1-3
Szerkesztett könyvek
Русинськый ренесанс. І.: Антолоґія русинської поезії другої половкы ХХ сторочя. Budapest,Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, 2008, ISBN:978-963-88200-0-6
Elismerések
2010 – Hodinka Antal-díj
Tagságok
 • Hodinka Antal Országos Ruszin Értelmiségi Egyesület (HORUE), titkár
 • Ukrainisták  Nemzetközi Egyesülete Magyarországi  tagozata (MAU), titkár
 • Tolsztoj Társaság a Magyar-Orosz Együttműködésért Egyesület,tag
 • Ассоциация славистов ПОЛИСЛАВ/Association of Slavists POLYSLAV/ tag
 • Асоціація на охрану русиньского языка і културы / Association for Protection of Rusyn language and culture/ tanács tagja
Publikációk
Publikációs lista (MTMT)
Linkek és letöltések