Szláv és Balti Filológiai Intézet

   
Címer
ELTE címer
Neptun
   
   
   
   

 Kroó Katalin
Dr. Kroó Katalin
egyetemi tanár
[English version]
 
Linkek és letöltések
Életrajzi adatok

Született: Budapest, 1961. máricus 18.

Munkahelyek:

  • Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola (1985–87)
  • ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Idegennyelvi Lektorátusa (1988–89)
  • ELTE Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék (korábban: Orosz Filológiai Tanszék, Keleti Szláv és Balti Filológiai Tanszék, 1989–)
  • Eötvös József Collegium (2000–2004)
  • 2007–: Szombathely BDF, jelenleg: Nyugat-Magyarországi Egyetem: Savaria Egyetemi Központ – habilitált egyetemi docens.
Tudományos fokozat
  • MTA doktora: 5175 – 2013
  • Dr. habil. – ELTE, 2003, 372/2003
  • CSC: Irodalomtudomány kandidátusa – MTA, 1992, 14.081
  • Dr. univ.– ELTE, 1987, „summa cum laude”; 193/1986–87.
Munkakör

Tanszékvezető habil. egyetemi docens – Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék, 2009–

Intézetigazgató-helyettes – Szláv és Balti Filológiai Intézet (2011–)
Munkáltató szervezeti egység
ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Elérhetőség

e-mail:krookatalin@freemail.hu

Munkahelyi cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D

Teljes Curriculum Vitae (2015. február)

Publikációk

PUBLIKÁCIÓK
LIST OF PUBLICATIONS
СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ

Publikációs lista

List of publications

Linkek és letöltések

Tárgy

Tematikák

Kötelező olvasmányok

SLA-141 A szláv irodalmak összefoglaló áttekintése (panelelőadás Tematika  
BBN-ORO-232 Orosz irodalom 2. (Orosz irodalom a 19. század első felében)

2009/2010
2010/2011

BMA-OROD-401 és TANM-ORO-110 Orosz irodalom a XIX. század első felében MA 19-1 (2009/2010)

BBN-ORO-233 Orosz irodalom 3. (Orosz irodalom a 19. sz. második felében)

BBN-ORO-321 és BBN-ORO-322 Orosz irodalom a 19. sz. második felében
                                                       (specializáció)

Orosz irodalom 3.

Русская литература 3

 
BMA-OROD-121 Orosz irodalomtörténeti alapozó (előadás)

BMA-OROD-411 Orosz irodalom a 19. század második felében (ea, szem.)

TANM-ORO-111 Orosz irodalom a 19. század második felében (szeminárium)
MA 19-2 (2009/2010)