Szláv és Balti Filológiai Intézet


   
Címer
ELTE címer
Neptun
   
   
   
   

 Dr. Janurik Szabolcs
egyetemi adjunktus
 
Életrajzi adatok
 • Született: Szeged, 1971. október 11.
 • Iskolai végzettség: 1990: érettségi, József Attila Gimnázium, Székesfehérvár; 1995: Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, orosz–angol szak.
Tudományos fokozat
PhD (2008)
Munkakör
egyetemi adjunktus, Szláv és Balti Filológiai Intézet Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Munkáltató szervezeti egység
ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Elérhetőség
e-mail: janurik@yahoo.com
Oktatási tevékenység
 • mai orosz nyelv (angol kölcsönszavak)
 • orosz leíró lexikológia és morfológia
 • orosz nyelvgyakorlat minorosoknak
Tudományos tevékenység
 • Kutatási területe: angol kölcsönszavak a mai orosz nyelvben
 • Tudományos tagság: Magyar Nyelvtudományi Társaság
Publikációk

CIKKEK, TANULMÁNYOK:

 • Английские лексические элементы в современном русском и венгерском языках рекламы. // A szláv nyelvek oktatásának elmélete és gyakorlata. A II. nemzetközi konferencia előadásai. Pécs, 1994. 337–344.
 • Фонетическое освоение американизмов в русских рекламных текстах. // A szláv nyelvek oktatásának elmélete és gyakorlata. A III. nemzetközi konferencia előadásai. Pécs, 1996. 51–59.
 • Грамматическое освоение американизмов в современных русских и венгерских рекламах. // Studia Russica XVI. (Szerk. Zoltán András, Tatár Béla.) Budapest, 1997. 231–238.
 • Сканер, пейджер, дискмэн. Об американизмах в русской леккой. // Nyelv, stílus, irodalom. Köszöntő könyv Péter Mihály 70. születésnapjára. (Szerk. Zoltán András .) Budapest, 1998. 264–269.
 • О семантическом освоении англо- американских заимствований в русско м языке . // Studia Russica XVII. (Szerk. Zoltán András, Tatár Béla.) Budapest, 1999. 237–240.
 • Свое и чужое в русском компьютерном сленге (на материале одного словаря). // Studia Russica XVIII. (Szerk. Zoltán András, Tatár Béla.) Budapest, 2000. 354–361.
 • Англо-американские неологизмы в современном русском языке // Русское слово
  в мировой культуре. Материалы X Конгресса МАПРЯЛ. Русский язык и русская речь сегодня: старое – новое – заимствованное. Санкт-Петербург, 2003. 559–566.
 • Об «аналитических прилагательных» английского происхождения в русском языке. // Studia Russica XXII. (Szerk. Zoltán András, Jászay László.) Budapest, 2005. 263–273.
 • О новых несклоняемых английских заимствованиях в русском языке. // Вестник Филиала Института русского языка имени А. С. Пушкина. № 21. Budapest, 2007. 127–132.
 • Об англо-американских заимствованиях и реалиях в романе В. Пелевина «Genera­tion П». // Русская литература в формировании современной языковой личности. Санкт-Петербург, 2007. 244–250.
 • The Integration of English Loanwords in Russian: An Overview of Recent Borrowings. // Studia Slavica Hung 55. Budapest, 2010. 45–65.
Linkek és letöltések