Szláv és Balti Filológiai Intézet


   
Címer
ELTE címer
Neptun
   
   
   
   

 Gyöngyösi Mária
Dr. Gyöngyösi Mária
habilitált egyetemi docens
 
Deutsche Variante
 
Életrajzi adatok
 • Született: 1963. december 16-án Budapesten.
 • Iskolai végzettsége: 1982: érettségi, ELTE Ságvári Endre (Trefort) Gyakorló Gimnázium, 1987: ELTE BTK orosz-német szak.
Tudományos fokozat
 • PhD (2001)
 • Habilitáció (2016)
Munkakör
egyetemi adjunktus, Szláv és Balti Filológiai Intézet Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Munkáltató szervezeti egység
ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Elérhetőség
e-mail:  mgyongyosi12@gmail.com
Oktatási tevékenység

a századforduló és az avantgárd korának orosz irodalma és kultúrája, az orosz irodalom az avantgárdtól napjainkig, irodalomelmélet, orosz népköltészet, orosz művészet a XX. században, orosz költészet

Tudományos tevékenység
komparatisztikai kutatások (A. Blok, R. M. Rilke, B. Paszternak), orosz-német irodalmi kapcsolatok, költészetelmélet és verstan
Tudományos szervezői tevékenység
az Orosz Irodalmi TDK vezetője
Publikációk

KÖNYV:

 • Стих – цикл – поэтика. Блок, Рильке, Пастернак. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2016. 242 p. (Русская культура в Европе / Russian Culture in Europe; 12.)
 • А. Блок и немецкая культура. Новалис, Гейне, Ницше, Вагнер / A. Blok und die deutsche Kultur. Novalis, Heine, Nietzsche, Wagner. (Vergleichende Studien zu den Slavischen Sprachen und Literaturen, Bd. 9. Hg. von R. Belentschikow und R. Ibler). Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, 2004.

TANULMÁNYOK:

 • A költő hivatása (A. Blok vallomásos lírája és R. M. Rilke tárgyversei) (megjelenés alatt)
 • Переклички драмы «Роза и Крест» с «Фаустом» Гете // Шахматовский вестник (megjelenés alatt)
 • Az „örök nőiség” költői: Blok és Ibsen // „A ja sz vami”. Tanulmánykötet Szőke Katalin születésnapjára. Dolce Filologia 14. Budapest, 2016, 61-74.
 • Шаги Командора» в свете мотивики легенды о Дон Жуане // Александр Блок: Исследования и материалы. Отв. ред. Н. Ю. Грякалова. СПб.: Издательство «Пушкинский Дом», 2016 (Т. 5.), 130-165.
 • Венеция глазами Рильке и Блока // Szlávok és magyarok. Köszöntő könyv Zoltán András 65. születésnapjára. Olvasatok 5. Szerk. Hegedűs I., Janurik Sz., Laczházi A. Budapest, 2015, 91-99. http://szlavintezet.elte.hu/publications/russ_pub/zoltan65/za_65.shtml
 • Из подтекстов поэмы «Возмездие» Блока: Лермонтов и Ибсен // Лермонтов в литературной критике ХХI века. Коллективная монография. Olvasatok 4. Budapest, 2015, 60-73.
 • Alekszandr Blok és az I. világháború: valóság és költészet // Háborúk és békék. Hagyomány és megújulás a szláv népek történelmében és kultúrájában V. (szerk. Szabó T., Szili S.). Szombathely: Szláv Történeti és Filológiai Társaság, 2015, 257-270.
 • Александр Блок – новатор или традиционалист? (стиховедческий подход) // Revitalizace hodnot: umění a literatura II. Týmová monografie. Editor J. Dohnal. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2015, 437-444.
 • Еще раз о вопросе «Пастернак и Блок»: Интертекстуальность в «Стихотворениях Юрия Живаго» // Studia Slavica Hung. 58/1 (2013), 55-66.
 • В чем назначение поэта? «Исповедальность» лирики Блока vs. «стихи-предметы» Рильке // Revitalizace hodnot: Umění a literatura. Kolektivní monografie. Brno: Tribun, 2013, 147-155.
 • Die Poetik der Stadt in der Lyrik von Rainer Maria Rilke und Aleksandr Blok // Studia Slavica Hung. 57/1 (2012), 189-208.
 • Сердце – интеллект – искусство: две переписки (Райнер Мария Рильке – Лу Андреас-Саломе, Борис Пастернак – Ольга Фрейденберг) // «Życie serca». Duch-dusza-ciało i relacja Ja- Ty w literaturze i kulturze rosyjskiej XX-XXI wieku // Rossica Lublinensia VII, współred. J. Tarkowska, A. Gozdek, R. Rybicka, M. Ułanek, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012, 375-385.
 • Два типа художественной субъективности: стихотворения Рильке и Блока на тему испанского танца // Шахматовский вестник. Выпуск 12. Биография как источник и контекст творчества А. Блока. Отв. ред. И. С. Приходько. Москва: ИМЛИ РАН. 2011, 350-361.
 • Поэма Блока «Соловьиный сад» и сюжет «Тангейзера» (От немецкого романтизма к Р. Вагнеру) // Александр Блок: Исследования и материалы / Отв. ред. Н.Ю. Грякалова. СПб.: Издательство «Пушкинский Дом», 2011, 178-193.
 • Die Poetik der Stadt und des Raumes: Parallelen in den Werken von Rilke und Pasternak // Germanoslavica: Zeitschrift für germano-slawische Studien. Jahrgang 21 (2010), Heft 1-2: Kulturen und Literaturen zwischen Ost und West. Prag, 93-108.
 • Заметки к европейскому контексту творчества Блока 1908 года: немецкоязычный символизм (Георге, Гофмансталь, Рильке) // Шахматовский вестник. Выпуск 10-11 (2010). Москва: Наука, 68-87.
 • От Всадника и Незнакомки к Руси и «ветру» (Заметки к теме «Блок и Гоголь») // Гоголь и 20 век: материалы международной конференции, организованной докторской программой ELTE «Русская литература и культура между Востоком и Западом». Budapest, 2010, 88-97.
 • Friedrich Schiller und der russische Symbolismus. Die kritische Prosa von V. Ivanov und A. Blok // Die Ost-West-Problematik in den europäischen Kulturen und Literaturen: ausgewählte Aspekte (Kollektive Monographie). Hrsg. S. Ulbrecht, H. Ulbrechtová. Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Neisse Verlag, Praha, Dresden, 2009, 389-406.
 • Александр Блок и Э. Т. А. Гофман // Studia Slavica Hung. 53/2 (2008), 343-351.
 • Blok 1912-es verse Vjacseszlav Ivanovhoz // „Szóba formált világ”. Tanulmánykötet Han Anna habilitált egyetemi docens születésnapjára. Dolce Filologia VII. Budapest, 2008, 53-68.
 • «Память метра» (К возможным претекстам одного стихотворения А. Блока) // Litteraria Humanitas (Brno) XIV, 2006, 47-57.
 • К стихотворению А. А. Блока «Грустя и плача и смеясь...» // Sub Rosa. Köszöntő könyv Léna Szilárd tiszteletére. Szerk. Atanaszova-Szokolova D. Budapest, 2005, 252-257.
 • Заметки о взаимосвязях метра, рифмы и пятистишной строфы у Блока // Russica Hungarica. Исследования по русской литературе и культуре. Русистика в будапештском университете имени Этвеша Лоранда. Szerk. Atanaszova-Szokolova D. és Hetényi Zs. Budapest-Москва: Водолей Publishers, 2005, 43-56.
 • К характеристике образа Демона и демонического начала в поэзии и живописи. Лермонтов, Врубель, Блок // Литература и визуальность (Studia Russica XXI). Szerk. Han A. és Hetényi Zs. Budapest, 2004, 269-275.
 • «Гимны к ночи» Новалиса на русском языке. Заметки к переводам И. Коневского и Вяч. Иванова // Интерпретация и перевод: материалы симпозиума «Интерпретация и перевод как факты филологической интердисциплинарности» (Szerk. Szigethi A. és Wolosz R.). Pécs, 2004, 45-54.
 • «…к иным горизонтам летим»: Коневской и Ницше // Moderna – avantgarda – postmoderna (Litteraria Humanitas XII). Szerk. D. Kšicová és I. Pospíšil. Brno, 2003, 115-123.
 • Голубой цветок, Ночная Фиалка и «старинные розы». Заметки к символике цветов у Блока // Miscellanea Corviniana. Köszöntő könyv Hollós Attila 70. születésnapjára. Szerk. Abonyi R., Janurik Sz., Zoltán A. 2003. www.btk.elte.hu/eastslav/a19.rtf
 • Heine im Schaffen von Aleksandr Blok // Heine (1797-1856) // Arbeiten zur Deutschen Philologie, Bd. XXVI. Hg. E. Kiss, T. Lichtmann). Debrecen, 2002, 189-199.
 • Из подтекстов книги «Сестра моя – жизнь»: Ленау, Гейне, Блок // Поэтический мир Пастернака (Studia Russica XIX). Szerk. Han A. Budapest, 2001, 353-362.
 • К проблеме «Блок и Вагнер» // Studia Slavica Hung. 45/1-4. (2000), 245-260.
 • К вопросу Блок и Ницше // Studia Slavica Hung. 43 (1998), 135-149.
 • Zu Heines Bedeutung im russischen Symbolismus // Nyelv, stílus, irodalom. Köszöntő könyv Péter Mihály 70. születésnapjára. Szerk. Zoltán A. Budapest, 1998, 184-189.
 • Петербург Александра Блока // Dolce Filologia. Irodalomtörténeti, kultúratörténeti és nyelvészeti tanulmányok Zöldhelyi Zsuzsa c. egyetemi tanár, az MTA doktora 70. születésnapja tiszteletére. Szerk. Hetényi Zs. Budapest, 1998, 278-289.

DISSZERTÁCIÓK:

 • Стих – цикл – поэтика (Блок, Рильке, Пастернак). Habilitációs értekezés. ELTE BTK, 2015.
 • Александр Блок и немецкая культура (Новалис, Гейне, Ницше, Вагнер). Doktori (PhD) értekezés. Budapest, 2000.

RECENZIÓK:

 • Horst-Jürgen Gerigk, Ein Meister aus Russland. Beziehungsfelder der Wirkung Dostojewskijs. Vierzehn Essays. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2010. 215 S. // Dostoevsky Studies. The Journal of the International Dostoevsky Society 16 (2012) Heidelberg: Attempto Verlag, 242-246.
 • Михай Петер, Русское стихосложение (Вводный курс) / Péter Mihály, Orosz verstan (Bevezetés). Bibliotheca Baltoslavica Budapestiensis III. Redigit A. Zoltán. ELTE Ukrán Filológiai Tanszék – Argumentum. Budapest, 2008, 120 S. // Studia Slavica Hung. 55/1. (2010), 146-148.
 • Tanja Zimmermann, Abstraktion und Realismus im Literatur- und Kunstdiskurs der russischen Avantgarde. Wiener Slawistischer Almanach, Literarische Reihe, hg. von A. A. Hansen-Löve, Sonderband 68, Unterreihe Intermedialität, Band 4. Wien-München, 2007. 380 S. // Studia Slavica Hung. 55/1. (2010), 148-152.
 • Julia Kursell, Schallkunst. Eine Literaturgeschichte der Musik in der frühen russischen Avantgarde. Wiener Slawistischer Almanach, hg. von A. A. Hansen-Löve, Sonderband 61, Unterreihe Intermedialität, Band 2. München, 2003. 342 S. // Studia Slavica Hung. 51/3-4. (2006), 438-440.
 • Rolf-Dieter Kluge, Ivan S. Turgenev. Dichtung zwischen Hoffnung und Entsagung. München: Erich Wewel Verlag, 1992. 159 p. // Studia Slavica Hung. 40 (1995), 379-384.
 • D. Makszimov, Rúszkije poety nacsala veka (A századelő orosz költői). Leningrád, 1986. 404 l. (Д. Максимов, Русские поэты начала века. Ленинград, Советский писатель) // Filológiai Közlöny 39/1 (1993), 97-103.
 • Lorenzo Amberg, Kirche, Liturgie und Frömmigkeit im Schaffen von N. V. Gogoľ. Bern-Frankfurt/M.-New York-Paris: Verlag Peter Lang, 1986. 260 p. (Slavica Helvetica, Bd. 24) // Studia Slavica Hung. 37 (1991-1992), 432-436.

 

Linkek és letöltések