Szláv és Balti Filológiai Intézet


   
Címer
ELTE címer
Neptun
   
   
   
   

 Dr. Dziewońska-Kiss Dorota
egyetemi adjunktus
Életrajzi adatok
 • Született: Lengyelország, Grudziądz, 1969.04.13.
 • 1988: Oskar Lange Egyesített Közgazdasági Iskola
 • 2008: lengyel-orosz nyelv és irodalom diploma az ELTE Bölcsészettudományi Karán
 • 2011: egyetemi doktori fokozat megszerzése az ELTE Bölcsészettudományi Karán nyelvtudományból (dolgozat címe: Az élet és halál konceptualizációja a lengyel és a magyar nyelvben (a frazeológiai kapcsolatok és a kérdőíves anyag tükrében)
Nyelvismeret
 • anyanyelv: lengyel
 • felsőfokú: magyar, orosz
 • középfokú: angol
Tudományos fokozat
 • PhD (2011) - „Az élet és halál konceptualizációja a lengyel és a magyar nyelvben (a frazeológiai kapcsolatok és a kérdőíves anyag tükrében) c. értekezés
Munkakör
egyetemi adjumktus, Szláv és Balti Filológiai Intézet Lengyel Filológiai Tanszék
Munkáltató szervezeti egység
ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Lengyel Filológiai Tanszék
Elérhetőség
e-mail: dziewonska.dorota@btk.elte.hu
Oktatási tevékenység
 • Lengyel nyelvgyakorlatok
 • A szláv nyelvek és irodalmak tanításának módszertana
 • Szaktárgyi tanítási gyakorlatok
 • Szaktárgyi tanításkísérő szeminárium
 • A szláv népek történelme
Tudományos tevékenység
 • világ nyelvi kép
 • a lengyel-magyar kontrasztív szemantika
 • frazeológiai kapcsolatok (a magyar és a lengyel nyelvben)
 • glottodidaktika

Szakmai tevékenység

 • Az elmúlt években a hazai és külföldi nemzetközi szlavisztikai, nyelvészeti és módszertani konferenciákon vett részt
 • Az egyetemközi kapcsolatok és az ERASMUS keretében tanulmányúton volt a Varsói Egyetemen, ahol szakmai konzultációk mellett előadásokat is tartott kutatásairól
 • Az ELTE-BTK Akkreditált ECL vizsgabizottság tagja (lengyel nyelv)
 • Oktatási Hivatal lengyel érettségi vizsgabizottság tagja

Tagság

 • 2008-től a Modern Filológiai Társaságnak tagja
Publikációk

2015

 • Dziewońska-Kiss Dorota, Ráduly Zsuzsanna 2015: Az angyal és az ördög nyelvi képe a magyar és a lengyel nyelvben In Lukács István (szerk.) 2015: Opera 3, 14 Tanulmánykötet Milosevits Péter Tiszteletére. Budapest: Szláv Filológiai Tanszék, pp. 35-44. ISSN 1785-9808, ISBN 978-963-284-576-0
 • Dziewońska-Kiss Dorota 2015: Az őselemek nyelvi képe a lengyel és magyar frazeológiában In: Bárdosi Vilmos (szerk.) 2015: A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben. Budapest: Tinta Könyvkiadó, pp. 61-72. ISNN 1419-6603 ISBN 978-963-409-004-5
 • Dziewońska-Kiss Dorota 2015: 60. rocznica urodzin dr hab. Zsuzsanny Ráduly In: Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 60: (1) pp. 210-212. (June 2015) ISSN: 0039-3363
 • Dziewońska-Kiss Dorota, Lebovics Vitkória, Lukácsné Bajzek Mária (szerk.) 2015: Módszertani tananyagok és tanulmányok: A bolgár, a horvát, a szerb, a szlovák, a szlóven, az ukrán irodalom, nyelvészet és kultúra oktatásához. Budapest: ELTE, 2015. (Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Tananyagok 6. ISBN 978 963 284 646 0
 • Dziewońska-Kiss Dorota, Ráduly Zsuzsanna 2015: Nadchodzą Święta! In: Dziewońska-Kiss Dorota, Lebovics Viktória, Lukácsné Bajzek Mária (szerk.) 2015: Módszertani tananyagok és tanulmányok: A bolgár, a horvát, a lengyel, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán irodalom, nyelvészet és kultúra oktatásához. Budapest: ELTE, pp. 61-84. (Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Tananyagok 6.) ISBN:978 963 284 646 0

 

2014

 • Dziewońska-Kiss Dorota, Bańczerowski Janusz 2014: Konceptualizacja pojęcia <ciało> we frazeologizmach języka polskiego i węgierskiego oraz w środkach masowego przekazu In: Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 59: (1) pp. 73-79. (2014) ISSN: 0039-3363, ISSN: 1588-290X  
 • Dziewońska-Kiss Dorota, Ráduly Zsuzsanna 2014: Obraz anioła w polskiej i węgierskiej frazeologii In: Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 59: (2) pp. 307-312. (2014) ISSN: 0039-3363, ISSN: 1588-290X

 

2013

 1. Dziewońska-Kiss Dorota 2013: Az imitatívák szerepe a magyar nyelvhasználatbanIn: Bárdosi Vilmos (szerk.) 2013 In: Bárdosi Vilmos (szerk.) 2013: Reáliák a lexikológiától a frazeológiáig. Értelmezések és fordítási kérdések. Budapest: Tinta Könyvkiadó, pp. 53-61. ISNN 1419-6603 ISBN 978-615-5219-32-0
 2. Dziewońska-Kiss Dorota 2013: Symbole śmierci w języku polskim i węgierskim (w świetle materiałów ankietowych) http://www.filologia.hu/kisebb-kozlemenyek/symbole-%C5%9Bmierci-w-j%C4%99zyku-polskim-i-w%C4%99gierskim-w-%C5%9Bwietle-materia%C5%82ow-ankietowych.html Negyedik évfolyam első−második szám (2013/1−2.) ISNN 2062-7858

http://www.filologia.hu/images/media/Filologia_2013-1-2.pdf pp. 21-27

 1. Dziewońska-Kiss Dorota, Bańczerowski Janusz 2013: Personifikacja i animizacja pojęcia <śmierć> i <życie> w języku polskim i węgierskim w świetle związków frazeologicznych i materiałów ankietowych In : Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 58/1 (2013), pp. 15-25. ISSN 0039-3363
 2. , Dziewońska-Kiss Dorota, Bańczerowski Janusz 2013: A <szív> képe a magyar és a lengyel frazeológiában In: Magyar Nyelvőr 137 évfolyam 2013. július-szeptember 3. szám, pp. 336-342. ISSN 0025-0236
 3. Dziewońska-Kiss Dorota 2013: Językowy obraz czterech żywiołów w polskiej i węgierskiej frazeologii In: 2013, 1-2: Studia Slavica Savariensia, pp. 185-198. HU ISSN 1216-0016  
 4. Dziewońska-Kiss Dorota, Ráduly Zsuzsanna 2013: Obraz diabła w polskiej i węgierskiej frazeologii In: (2013): Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 58:(2), pp. 313-319 ISSN: 0039-3363

 

2012

 1. Dziewońska-Kiss Dorota, Fábián Krisztina 2012: A szem fogalma az angol, a lengyel, a magyar, az olasz és az orosz nyelv frazeológiai kapcsolatainak tükrében http://www.filologia.hu/kisebb-kozlemenyek/a-szem-fogalma-az-angol-a-lengyel-a-magyar-az-olasz-es-az-orosz-nyelv-frazeologiai-kapcsolatainak-tukreben.html pp. 23-41. ISNN 2062-7858 (2012/1)
 1. Dziewońska-Kiss Dorota 2012: Az élet fogalmának nyelvi képe a magyar és lengyel nyelvben (kérdőíves anyag alapján). In: Balázs Géza, Veszelszki Ágnes (szerk.) 2012: Nyelv és kultúra – kulturális nyelvészet. Budapest, Magyar Szemiotikai Társaság, pp. 49-54. ISNN 1418-253X ISBN 978-963-88749-3-1
 2. Dziewońska-Kiss Dorota 2012: A halál perszonifikációja és animizációja a magyar és a lengyel nyelvben.  In: Bárdosi Vilmos (szerk.) 2012: A szótól a szövegig. Budapest: Tinta Könyvkiadó, pp. 51-59. ISNN 1419-6603 ISBN 978-615-5219-07-8
 3. Dziewońska-Kiss Dorota 2012: A halál konceptualizációja a magyar nyelvben (kérdőíves anyag tükrében) In: Bárdosi Vilmos (szerk.) 2012: Tanulmányok Nyelvtudományi Doktori Iskola Asteriskos 1. Budapest: ELTE BTK, pp. 53-66. ISBN 978-963-284-240-0
 4. Dziewońska-Kiss Dorota, Bańczerowski Janusz 2012: Konceptualizacja pojęcia śmierć w języku polskim w świetle materiałów ankietowych In (2012): Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 57:(1), pp. 1-24. ISSN: 0039-3363

 

2011

 1. Dziewońska-Kiss Dorota 2011: A szem fogalmának nyelvi képe a lengyel frazeológiai kapcsolatokban és közmondásokban http://www.filologia.hu/tanulmanyok/a-szemfogalmanak-nyelvi-kepe-a-lengyel-frazeologiai-kapcsolatokban-es-kozmondasokban/minden-oldal.html pp. 119-130. ISNN 2062-7858 (2011/3-4)
 1. Dziewońska-Kiss Dorota, Bańczerowski Janusz 2011: Konceptualizacja pojęcia życie w języku polskim w świetle materiałów ankietowych. In (2011),: Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 56: (1), pp. 59-81. ISSN 0039-3363
 2. Dziewońska-Kiss Dorota 2011: Néhány megjegyzés a frazeológia szerepéről a világ nyelvi képének rekonstruálásában (magyar és lengyel anyag alapján). In: Bárdosi Vilmos (szerk.) 2011: Tegnapi filológiánk mai szemmel. Budapest: Tinta Könyvkiadó,  pp. 71-77. ISNN 1419-6603 ISBN 978-963-9902-87-9
 3. Dziewońska-Kiss Dorota 2011: A szem fogalmának nyelvi képe a lengyel és a magyar frazeológiai kapcsolatokban és közmondásokban In: 2011, 1-2: Studia Slavica Savariensia, pp. 99-109. HU ISSN 1216-0016

 

2010

 1. Dziewońska-Kiss Dorota 2010: Állatnevek és állati testrészek a lengyel és magyar nyelvi minősítésben In: Bárdosi Vilmos (szerk.) 2010: Világkép a nyelvben és a nyelvhasználatban. Budapest: Tinta Könyvkiadó, pp. 69-77. ISSN 1419-6603 ISBN 978-963-9902-46-6
 2. Dziewońska-Kiss Dorota 2010: Dialog kultur w nauczaniu języka polskiego. In: P.Garncarek, P. Kajak, A. Zieniewicz (red.) 2010: Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Warszawa: CJPiKP dla Cudzoziemców Polonicum Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 285-293. ISBN 83-88374-49-4
 3. Dziewońska-Kiss Dorota 2010: Tyle, co kot napłakał, czyli krótkich zdań kilka na temat językowego obrazu kota w polskiej i węgierskiej frazeologii. In: Studia Slavica Hungaricae. 55 (2010), pp. 239-246. ISSN 0039-3363
 4. Dziewońska-Kiss Dorota 2010: A nyelvi világkép fogalmának szerepe a glottodidaktikában (lengyel és magyar nyelvű anyagok alapján). In: 2010, 1-2: Studia Slavica Savariensia, pp. 161-171. HU ISSN 1216-0016
 5. Dziewońska-Kiss Dorota 2010: Az élet fogalma a világ magyar nyelvi képében kérdőíves anyag alapján. http://www.filologia.hu/tanulmanyok/az-elet-fogalma-a-vilag-magyar-nyelvi-kepeben-kerdoives-anyag-alapjan/minden-oldal.html pp. 102-123. ISNN 2062-7858 (2012/1)

 

 

Linkek és letöltések