Szláv és Balti Filológiai Intézet


   
Címer
ELTE címer
Neptun
   
   
   
   

 Dudás Előd
Dudás Előd

egyetemi tanársegéd

 

Életrajzi adatok

Születési hely, idő: Budapest, 1987. 03. 02.

Tanulmányok
 • 2005: gimnáziumi érettségi, Szent László Gimnázium, Budapest
 • 2006–2009: ELTE BTK szlavisztika alapszak szlovén szakirány, horvát diszciplináris minor
 • 2009: szlavisztika, szlovén alapszakos bölcsész diploma horvát tanári alapozó 50 kredites modullal. Záródolgozat címe: Prevzeto madžarsko besedje v stari knjižni prekmurščini/Magyar szóátvételek a régi muramenti szlovén nyelvben. Témavezető: Prof. Dr. Marko Jesenšek egyetemi tanár. Érdemjegy: jeles.
 • 2009–2011: ELTE BTK szlovén nyelv és irodalom MA
 • 2011: okleveles szlovén nyelv és irodalom szakos bölcsész. Szakdolgozat címe: Madžarski jezikovni vpliv v besedišču Martjanske pesmarice/Magyar nyelvi hatás a Martyánczi énekeskönyv szókincsében. Témavezető: Dr. Lukácsné Dr. Bajzek Mária egyetemi adjunktus. Érdemjegy: jeles
 • 2011–2014: ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, szláv nyelvtudomány doktori program
Tudományos fokozat

2015: PhD fokozat megszerzése szláv nyelvtudományból. Disszertáció címe: A muravidéki szlovén irodalmi nyelv magyar jövevényszavai. Témavezető: Dr. Lukácsné Dr. Bajzek Mária habilitált egyetemi docens. Értékelés: summa cum laude

Szakmai életrajz

 

Nyelvismeret
 • felsőfokú: horvát, szlovén
 • középfokú (B2): angol
 • alapfokú: cseh, lengyel, német
Munkakör
ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Szláv Filológiai Tanszék, egyetemi tanársegéd
Munkáltató szervezeti egység
ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Szláv Filológiai Tanszék
Elérhetőség

e-mail:
Telefon:

Kutatási terület
Magyar-muravidéki szlovén nyelvi kapcsolatok, magyar-szlovén irodalmi kapcsolatok, muravidéki szlovén irodalmi nyelv története, muravidéki szlovén nyelvjárás, helyesírás-történet, kaj-horvát irodalmi nyelv története, magyar-horvát nyelvi, irodalmi kapcsolatok.
Oktatási tevékenység

BA képzés: horvát nyelvgyakorlat, horvát leíró nyelvtani gyakorlat, horvát irodalomtörténeti szeminárium, szlovén nyelvgyakorlat, szlovén irodalomtörténeti szeminárium

MA képzés: szlovén irodalomtörténeti szeminárium

Tudományos és publikációs tevékenység

Tudományos konferencián való részvétel

2009
XX. Slovenski slavistični kongres. Slovenski mikorkozmosi medetnične in medkulturne razsežnosti. (Szentgotthárd, 2009. október 1–3.) Előadás címe: Prevzeto madžarsko besedje v stari knjižni prekmurščini.

2010
Nomadi margine. Međunarodni znanstveni skup. (Budapest, 2010. március 24.) Előadás címe: Mađarski jezični utjecaj u Prekomurskoj pjesmarici.

2012
2nd Conference for Young Slavists in Budapest. (Budapest, 2012. április 19.) Előadás címe: Vprašanja prilagajanja prevzetih madžarskih besed v prekmurščini.

IX. medzinárodna študentská a doktorandská vedecká konferencia „Na kus reči“. (Trnava, 2012. 04. 25–26) Előadás címe: Glasoslovne in oblikoslovne značilnosti prekmurskega knjižnega jezika po letu 1900.

 

2013
3rd Conference for Young Slavists in Budapest. (Budapest, 2013. április 25.) Előadás címe: Madžarski jezikovni vpliv na vojaško terminologijo prekmurskega knjižnega jezika.

X. medzinárodná študentská a doktorandská vedecká konferencia „Na kus reči“. (Trnava, 2013. május 2–3.) Előadás címe: Vpliv Jana Husa na razvoj madžarskega in prekmurskega črkopisa.

2014
PhiloSlovenica. (Maribor, 2014. november 21.) Előadás címe: Madžarsko-slovenski jezikovni stiki v Prekmurju.

Előadások:
2015
Magyar Nyelvtudományi Társaság felolvasóülése (Budapest, 2015. március 17.) Előadás címe: A muravidéki szlovén irodalmi nyelv magyar jövevényszavai

Külföldi folyóiratban megjelent idegen nyelvű lektorált cikk:

 1. Madžarski kalk hištvo in sorodno v stari knjižni prekmurščini. Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies 8 (2011): 35–43.
 2. Madžarski jezikovni vpliv v besedišču Martjanske pesmarice. Jezikoslovni zapiski 17/1 (2011): 35–72.
 3. Primerjalni zgodovinski razvoj prekmurskega črkopisa. Jezikoslovni zapiski 18/2 (2012): 149–165.
 4. Vprašanje časa prevzema madžarskih izposojenk v prekmurski knjižni jezik. Jezikoslovni zapiski 20/1 (2014): 135–144.

Hazai folyóiratban megjelent magyar nyelvű lektorált cikk:

 1. Magyar hatás a muravidéki szlovén helyesírásban. Magyar Nyelvőr 137/1 (2013): 110–5.

Nemzetközi konferencia kiadványban megjelent idegen nyelvű lektorált cikk:

 1. Prevzeto madžarsko besedje v stari knjižni prekmurščini. In: Zbornik Slavistčnega društva Slovenije 20. Slovenski mikorkozmosi – medetnični in medkulturni odnosi. Szerk.: Irena Novak Popov. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2009. 131–140.
 2. Glasoslovne in oblikoslovne značilnosti prekmurskega knjižnega jezika po letu 1900. In: Na kus reči. Rara avis IX. 1. diel – jazykoveda. Zborník z IX. filologickej konferencie. Szerk: Mgr. Zdenka Kumorová, PhD–Mgr. Dana Palecsková–Mgr. Peter Gregorík. Trnava: Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Katedra slovenského jazyka a literatúry, 2012. 51–58.
 3. Vpliv Jana Husa na razvoj madžarskega in prekmurskega črkopisa. In: Na kus reči. Rara avis X. Zborník z X. Filologickej konferencie. Szerk. Mgr. Zdenka Kumorová PhD–Mgr. Peter Gregrík PhD–Mgr. Dana Palecsková. Trnava: Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Katedra slovenského jazyka a literatúry, 2013. 27–32.
 4. Madžarsko-slovenski jezikovni stiki v Prekmurju. In: PhiloSlovenica. Mednarodno znanstveno srečanje doktorskih študentov slovenistike in slavistike. Zbornik študentske sekcije Slavističnega društva Slovenije 2. Szerk. Nina Ditmajer. Maribor: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije–Slavistično društvo Maribor, 2014. 21–32.

Hazai konferencia kiadványban megjelent idegen nyelvű lektorált cikk:

 1. Vprašanja prilagajanja prevzetih madžarskih besed v prekmurščini. In: Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája II./2nd Conference for Young Slavists in Budapest. Szerk. Urkom Aleksander. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szláv és Balti Filológiai Intézet, 2014. 45–46.
 2. Madžarski jezikovni vpliv na vojaško terminologijo prekmurskega knjižnega jezika. In: Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája III./3rd Conference for Young Slavists in Budapest. Főszerk. Urkom Aleksander. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szláv és Balti Filológiai Intézet, 2014. 43–45.

 

Ismertetés, recenzió:

 1. Tri novejša dela hrvaškega narečjeslovja. Jezikoslovni zapiski 16/2 (2010): 177–182
 2. Đuro Blažeka – Nyomárkay István – Rácz Erika: Mura menti horvát tájszótár / Rječnik pomurskih Hrvata. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 95. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2009. 395 lap. Magyar Nyelvőr 136/2 (2012): 238–9
 3. Vig István: Verancsics Faustus Dictionariuma a korabeli európai kontextusban. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 134. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2011, 188 lap. Magyar Nyelvőr 136/4 (2012): 497–500.

Szerkesztés:

 1. Szlovén irodalmi antológia III. (kétnyelvű)Szerk.: Mladen Pavičić. Opera Slavica Budapestinensia. Litteræ Slavicæ. Budapest: Balassi Kiadó, é.n. [2010]. 232 p. (A szerkesztő munkatársa Bakonyi Gergellyel együtt).
 2. Szlovén irodalmi antológia IV. (kétnyelvű) Szerk.: Mladen Pavičić. Opera Slavica Budapestinensia. Litteræ Slavicæ. Budapest: Balassi Kiadó, 2010. 320 p. (A szerkesztő munkatársa Bakonyi Gergellyel együtt).

Műfordítás:

 1. Dušan Jovanović: Szkopje felszabadítása (Részlet). In: Szlovén irodalmi antológia IV:43–61.
 2. Tomaž Šalamun: Vers. In: Szlovén irodalmi antológia IV:83.
 3. Tomaž Šalamun: Hallás. In: Szlovén irodalmi antológia IV:83.

 

Linkek és letöltések