Az Orosz Irodalmi Tudományos Diákkör célja és tevékenysége

Az Orosz Irodalmi Tudományos Diákkör fő törekvése a tudományos munka ösztönzése, a tehetséges hallgatók felkarolása és az országos diákköri konferenciára történő felkészítése, ezért tevékenysége akörül összpontosul, hogy ülésein megvitatja az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára készülő dolgozatokat. A felolvasóüléseken elhangzó – hallgatói, doktoranduszi, oktatói – hozzászólások hozzájárulhatnak a dolgozat tökéletesítéséhez, ily módon segítik a diák és konzulense munkáját. A TDK-munka kiváló alapul szolgálhat a későbbi tudományos kutatáshoz, jövőbeli publikációs tervek elkészítéséhez. Lehetőséget biztosít arra, hogy a dolgozat szerzőjének nevét szakmai körökben is megismerjék. A TDK-pályaművek szerzőinek és az országos konferencián eredményesen szereplő hallgatóknak a köréből kerülhet ki a doktoranduszutánpótlás is.

 

A TDK-pályamű, a szakdolgozat és más dolgozatok

A BA képzés keretében készülő szakdolgozat benevezhető az OTDK-ra, ha megfelel a felhívásokban szereplő előírásoknak. Az MA képzés keretében írott pályamű címében, tartalmában és terjedelmében ugyan nem egyezhet meg a szakdolgozattal, témájában azonban igen, amennyiben a TDK-dolgozat – a képzés ideje alatt – korábban folytatott kutatómunka eredménye.
A TDK-pályamunka lehet más, a tantervi kötelezettségen kívül – például az ELTE BTK HÖK Tudományos Ösztöndíj Pályázatára – írt dolgozat bővített változata.

 

Miért jó részt venni a TDK-munkában?

A TDK-dolgozat tanszéki ülésen történő bemutatása és a pályaművel az Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvétel tudományos konferencián való részvételnek minősül. A tudományos diákköri pályamű elkészítését követően a tanszéki konferencián történő bemutatásért, valamint az OTDK-n elért helyezésért ÉS az azon való részvételért többletpontokat lehet kapni ösztöndíjak (pl.: a Köztársasági Ösztöndíj) és pályázatok esetében. A dolgozat bemutatása az intézményi konferencián, majd ezt követően az Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvétel magas szintű szakmai elismerés, amelyet a szakmai önéletrajzban is fel lehet tüntetni.

 

Az Orosz Irodalmi Tudományos Diákkör múltja és jelene

Az Orosz Irodalmi Tudományos Diákkör jelentős múltra tekint vissza. Vezetését a kezdetektől Király Gyula, majd a nyolcvanas években Kovács Árpád, 1993-tól 2008-ig Kroó Katalin látta el. 2008-ban Gyöngyösi Mária vette át a műhely vezetését.
Az Orosz Irodalmi Tudományos Diákkör tagjainak az országos konferenciákon elért eredményei külön táblázatban láthatók.
2016 áprilisában műhelyünk bekapcsolódott a Nemzeti Tehetség Program egyik pályázatából megrendezett bölcsészkari TDK tanulmányi kirándulásba, amely Komárom és Leányfalu meglátogatásával és kulturális látnivalóinak megtekintésével, érdekes találkozókkal, valamint oktatói előadásokkal színesítette a kari TDK-életet.
Az Orosz Irodalmi Tudományos Diákkör konferenciáira általában félévenként, a szorgalmi időszak végén kerül sor.
A konferencián való szereplés szándékát és dolgozatuk címét a hallgatók jelezzék az őszi félévben legkésőbb november 15-ig, a tavaszi félévben április 15-ig Gyöngyösi Máriának (gyongyosi.maria@btk.elte.hu).
Minden OTDK-val kapcsolatos információ az OTDT honlapján található meg (http://otdt.hu): a központi felhívás, a Humán Tudományi Szekció felhívása és a mellékletek. Nagyon fontos, hogy a nevezni szándékozó hallgatók ezeket áttanulmányozzák.
Figyelem!
A 2017 tavaszán megrendezésre kerülő XXXIII. OTDK-n való indulásra a jogosultságot a várhatóan november vége és december közepe között megrendezésre kerülő tanszéki konferencián lehet elnyerni. Kérjük a Hallgatókat, hogy figyeljék a honlapon az információkat.