ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet
ELTE
Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék

 Vihar Judit
Dr. Vihar Judit
főiskolai tanár
 
Életrajzi adatok
 • Született: 1944.08.28., Budapest
 • Iskolai végzettség:
  • 1962 ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola
  • 1968 ELTE BTK magyar-orosz szak, japán nyelv
  • 1972 Moszkva, Lomonoszov Egyetem, 2 hónapos továbbképzés
  • 1986 Tokió, Tokiói Egyetem, 2 hónapos továbbképzés
  • 1993 Kita-Urava Japán Alapítványi Központ, 2 hónapos továbbképzés
  • 1997 és 1999 Berlin, Kiotói Egyetem továbbképzése
 • Munkahelye, beosztásai:
  • 1968–1971 Budapest, XIV. Május 1 úti ált. isk. tanára
  • 1971–1975 ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóisk. tanára
  • 1975–2003 ELTE TFK Orosz Nyelv és Irodalom Tanszék
  • 2003– ELTE BTK Főiskolai Orosz Nyelv és Irodalom Tanszék
  • 1990–1996 Miskolci Bölcsész Egyesület Japán Tanszék
  • 1996– Károli Gáspár Református Egyetem Japán Tanszék
  • 1996– ELTE BTK Összehasonlító Irodalomtörténeti Tanszék, japán műfordítás
Tudományos fokozat
 • 1985 egyetemi doktorátus
 • PhD: „Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője és Különös házasság című regényeinek orosz műfordításáról” 2001.
Munkakör
főiskolai tanár, Szláv és Balti Filológiai Intézet Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Munkáltató szervezeti egység
ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Elérhetőség
e-mail:jvihar@ludens.elte.hu
Tel./Fax: 342-7858
Oktatási tevékenység
 • ruszisztika
 • orosz fonetika
 • orosz módszertan
 • iskolai gyakorlatok
 • orosz nyelv- és stílusgyakorlatok
 • japán és orosz műfordítás
 • japán irodalom
 • haiku költészet
 • részvétel a doktori képzésben japán irodalomból
Tudományos tevékenység

TUDOMÁNYOS KÖZéLETI TEVéKENYSéG :

 • Magyar Írók Szövetsége Műfordítói Szakosztályának tagja
 • Magyar–Japán Baráti Társaság tagja, 2001-től elnök
 • Japán Stúdiumok Alapítvány elnöke
 • MAPRJAL tagja
 • VAPRJAL vezetőségi tagja
 • Előadások a MAPRJAL (Varsó, Moszkva, Pozsony, Szentpétervár), a VAPRJAL (Budapest), az ICANAS (Budapest), az EAJS (Bonn, Budapest), a WHC (London-Oxford, Akita) konferenciáin, ezenkívül Klagenfurtban, Krakkóban.

ELISMERéSEK, KITÜNTETéSEK :

 • 1976 Miniszteri Dícséret
 • 2000 Pro Universitate
 • 2001 a World Haiku Review esszéversenyén I. helyezés
 • 2002 a World Haiku Festival angol nyelvű haiku-versenyén Japánban I. helyezés
 • 2009 The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon (link)
Publikációk

KÖNYVEK, JEGYZETEK, TANKÖNYVEK, TANULMÁNYOK, SZÓCIKKEK, TANTERVEK:

 • Kb. 150 szócikk a Világirodalmi Lexikon (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970–1996) japán anyagából.
 • Első orosz könyvem. Kísérleti orosz nyelvkönyv az általános iskola 4. osztálya számára (Soltész Judittal közösen), Tankönyvkiadó, 1978.
 • Új orosz nyelvi tankönyvek. Köznevelés, 1978/38. 29–30.o.
 • Beszélj te is oroszul! Kísérleti orosz nyelvkönyv az általános iskola 5. osztálya szá­má­ra (Hegedűs Józsefnével és Számely Bélánéval közösen), Tankönyvkiadó, Budapest, 1979.
 • „Dolgozni szaporán…”. Kísérleti orosz nyelvi munkafüzet az általános iskola 5. osztálya számára (Hegedűs Józsefnével és Számely Bélánéval közösen), Tankönyvkiadó, Budapest, 1979.
 • Tudod-e? Kísérleti orosz nyelvi feladatlapok (Hegedűs Józsefnével és Számely Bélánéval kö­zö­sen), Tankönyvkiadó, Budapest, 1979.
 • Tarkabarka. Orosz nyelv kicsiknek nagyok segítségével. Iskolarádió, nyelvleckesorozat 1978–79., 1979-80.
 • Orosz kísérleti nyelvkönyv 6. osztály (Zsiga Péternével közösen), Tankönyvkiadó, Budapest, 1980.
 • Orosz nyelvi kísérleti munkafüzet 6. osztály (Zsiga Péternével közösen), Tankönyvkiadó, Buda­pest, 1980.
 • Első orosz könyvem. Munkatankönyv az általános iskola 4. osztálya számára (Soltész Judittal, Héjjas Endrével közösen), Tankönyvkiadó, Budapest, 1981.
 • Bemutatkoznak a szavak, avagy az auditív-lexikai előkészítés. In: Az orosz nyelv tanítása az általános iskola 4. osztályában. Elméleti és gyakorlati útmutató. Módszertani Közlemények Könyvtára 8. Szeged, 1982. 27–35.
 • Beszélj te is oroszul! Munkatankönyv az általános iskola 5. osztálya számára (Hegedűs Józsefnével és Számely Bélánéval közösen). Tankönyvkiadó, Budapest, 1981.
 • A tankönyvekhez készült hanganyagok és diapozitívek. OKTV Veszprém 1980–1983.
 • Az orosz kiejtés tanítása. A Tanító, 1983./1. 22–23.o.
 • Az orosz írás tanítása. A Tanító, 1983/4. 25–27. o.
 • Gesztusok az oroszban és a japánban. In: Tanárképzés és Tudomány 4. Budapest, 1988. 207–214.
 • Néhány szó az orosz gyermeknyelvről. In: Tanárképzés és Tudomány 5. Budapest, 1990. 192–201.
 • Intonáció, szóhangsúly, hangok (Teveli Ágniával közösen). Tankönyvkiadó, Bu­da­pest, 1988., 1991.
 • Bevezetés a ruszisztikába. Egységes jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.
 • О некоторых особенностях детского стиля русской разговорной речи. In: Mit­teilun­gen für Lehrer Slawischer Fremdsprachen. Wien 1992/63. 1–8.
 • A japán irodalom rövid története. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994.
 • Szanjútei Encsó: Kísértetlámpás. Lektorálás és utószó. Széphalom Könyvműhely, Bu­dapest, 1994.
 • Hibbant vénember-e a Kedves bópeer? Mai Magyar Japanológia 1994. 3–9.
 • A második japán Nobel-díjas író, Óe Kenzaburó. élet és Irodalom 1994/43. 14.
 • Óe Kenzaburó. Tanulmány.Nagyvilág 1994/12. 970–973.
 • Macuo Basó: Legszebb haikui. Szerkesztés és bevezetés. Fortuna–Printer Art, Bu­da­pest, 1996.
 • The Spirit of Haiku. In: The Japanese Traditional Thought and the Present. Prague, February 1996. pp. 163–168.
 • NAT-konform tanterv az orosz nyelv tanításához. Pauz Kiadó, Budapest, 1997.
 • A Magyar-Japán Baráti Társaság évkönyve a társaság fennállásának 10. évfordulója alkalmából. 1997.
 • Naboby, kurucy i troicyn korol'. Operevodach vengerszkich proizvogyenyij na russzkij jazyk. In: Studia Slavica Hung. 42 (1997) 435–441
 • A tiszteletiség kifejezési formáiról az oroszban, a magyarban és a japánban. In: Nyelv – stílus – irodalom. Köszöntő könyv Péter Mihály 70. születésnapján. Argumentum Kiadó 1998. 602–607.
 • Агния Башане Тевели–Юдит Вихар: «Понятно, тогда хорошо!» Повышение понимания на слух студентов русского языка и литературы педагогического факультета ЭЛТЕ. Вестник, Будапешт 1999. стр. 92–100 .
 • A nő szerepe a japán irodalomban. (Tanulmány és fordítások) Magyar Napló. A Magyar Írószövetség Lapja. 1999. november 20–36. o.
 • Miért tanul(ja)nak gyerekeink japánul? Nyelvinfó – A nyelvtanárok lapja VII. évfolyam 1999/4. szám 13–14. o.
 • A Magyar-Japán Baráti Társaság évkönyve a társaság fennállásának 10. évfordulója alkalmából. 1997.
 • A könyvek világa Japánban. Tanulmány. Új Könyvpiac 2002/július-augusztus. 7–11.
 • A szerelem és a japán irodalom. Tanulmány. Magyar Napló 2002. október.
 • Siki, a vérző torkú költő. Esszé. Magyar Napló 2002. október. 43–46.
 • Momotaró, a barackfiú. Japán népmesék kétnyelvű kiadásban. Bevezetés és szerkesztés. Alfabéta kiadó 2001.
 • „Krampampuli, limonádé…” Az idegen szavak Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője és Különös házasság című regényének orosz műfordításában. In: (Földi éva – Gadányi Károly szerk.): Vox Humana. Bolla Kálmán professzor 70. születésnapjára. ELTE Fonetikai Tanszék Budapest, 2000. 407--411.
 • On the Northern of the Far East. Essay. World Haiku Review Volume 3. Issue1. March 2003.
 • «Нам весело живётся»: интенсивный курс русского языка для начинающих студентов специалистов педагогического факультета в Будапеште. Х конгресс МАПРЯЛ. Том IV. Политехника изд.-во Санкт-Петербург 2003. стр. 124–129.
 • A nyolcfejű sárkány. Japán népmesék és mondák kétnyelvű kiadásban. Bevezetés és szerkesztés. Alfabéta Kiadó 2003.
 • Крутись-вертись, подкова! Проблемы перевода эвфемизмов и игр слов в русских переводах романов Кальмана Миксата Зонт святого Петра и Странный брак. In: Studia Russica XX. In honorem Béla Tatár. Budapest, 2003. 480–486.

RECENZIÓK:

 • Új orosz nyelvi tankönyvek. Ismertetés (Soltész Judittal közösen). Köznevelés, 1978/38. 29–30.
 • Kísérleti orosz nyelvkönyv, munkafüzet és feladatlapok az 5. osz­tá­ly számára. Is­mer­tetés. Köz­nevelés, 1979/38. 27–29.
 • Első orosz könyvem. Ismertetés. Köznevelés, 1981/29. 30.
 • Első orosz könyvem. Ismertetés. A Tanító, 1982/5. 12-14.
 • Tanmenetjavaslat orosz nyelvből. A Tanító, 1983/8. 19–23. o.
 • “Egyszerű és tiszta hasadás volt bennem szellem és hús között” Misima Jukio: Egy maszk vallomása – könyvismertetés. Új Könyvpiac, 1998. VIII. december 14.o.
 • A japán színház bölcsőjénél. Kárpáti János: Tánc a mennyei barlang előtt. Pannonhalmi Szemle 1999/VII/4 pp. 135—139.

LEKTORÁLÁSOK, SZERKESZTéSEK:

 • Akutagava Rjunoszuke: A hottoko álarc. Lektorálás. Magvető, Budapest, 1979.
 • Óe Kenzaburó: A szabad tengerjárók (regényrészlet). Lektorálás. Nagyvilág 1979/11.
 • Japán nyelvkönyvek és munkafüzetek a Pedagógus Szakma Megújításáért Projekt pá­lyá­za­tá­ra (Kiss Sándorné és munkacsoportja). Lektorálás. A sorozatból eddig meg­jelent: Var­rók Ilona: Szöveggyűjtemény. Tárogató Kiadó, Budapest, 1995. Varrók Ilona: Olvasás mun­kafüzet. Tárogató Kiadó, Budapest, 1995. Kiss Sándorné: Tanterv. Tárogató Kiadó, Buda­pest, 1995.
 • Vihar Béla: Szíjak között. Szerkesztés. Széphalom Könyvműhely 1998.
 • Kanazava József: Még egy szót Japánról. Lektorálás. Fílum 1998.
 • Piros Lajosné–Reguliné Gyura Magdolna: Orosz nyelvű klaviaturaismeret a betűtanítástól a levelezésig. Lektorálás. Budapest, Hunfalvy János Külker.és Közhazd. Szakközépisk. kidása 1998.
 • Micsiko japán császárné: Először mászom meg a hegyet. Mese. Lektorálás. Balassi kiadó 2001.
 • Rácz János: A bonszáj története. Budai Kiadó, 2003.

PUBLICISZTIKA:

 • Miért nem nézhetjük Moszkvát? élet és Irodalom 1992/15. 2.
 • A ló túlfele. Népszabadság 1992/178. 14.
 • A ló túlfele. Népszabadság 1992/178. 14.
 • Az egyetlen orosz nyelvű tévéműsor védelmében. élet és Irodalom 1992/20. 2.
 • Irodalmi levél Japánból. élet és Irodalom 1993/35. 4.
 • Hogy ne legyenek többé birkaemberek… Magyar Nemzet 1994. okt. 15. 20.
 • Japán bábosok Budapesten. Magyar Nemzet, 1994./12.20.
 • Japán bohózat Budapesten. élet és Irodalom 1996/13. 10.
 • Négyszázéves kabuki az Operaház színpadán. élet és Irodalom 1996/36. 18.
 • A kjógenről. élet és Irodalom 1996/13.

FORDÍTÁSOK:

 • Óe Kenzaburó: Birkaemberek. Elbeszélés. Nagyvilág, 1968/12 1763–1772.o.
 • Kavabata Jaszunari: Lírai dal. Elbeszélés. Nagyvilág, 1978/6/ 815–829.o.
 • Abe Kóbó: A bot. Elbeszélés. Nagyvilág, 1978/10/ 1471–1474.o.
 • Szurkov, Jevgenyij:Nyitány. Egy új színház születéséről. Szovjet Iroddalom, 1978/10./171
 • Suksin, Vaszilij: Jöttem, hogy szabadságot hozzak. Regény. Magvető, 1980. 506.o.
 • A mocsár úrnőjének paripája. Japán népmese. Nők Lapja, 1985/1./30.o.
 • Kunikida Doppo: Barátom, a lovas. Népszabadság, 1985.06.22./18.o.
 • Ozaki Kazuo: Csomag érkezett. Népszabadság, 1989.02.11./17.o.
 • Akutagava Rjúnoszuke: A bozótmélyben.Elbeszélés. (Gergely Ágnessel közösen) In: A vihar kapujában. Európa, 1992. 5–22. o.
 • “A vadkörte” című japán mese alapján készült metszet, harminchárom gyermek közös alkotása. Jamagava Júki riportja egy japán pedagógussal. Új Pedagógiai Szemle, 1994./2. 52–63.o.
 • Óe Kenzaburó: Birkaemberek. Elbeszélés. Magyar Nemzet, 1994/10.15. 20.o.
 • Óe Kenzaburó: A különös munka. Elbeszélés. Nagyvilág, 1994/12/ 973–981.o.
 • Csikamacu Monzaemon: Kettős szerelmi öngyilkosság Amidzsima szigetén. Rádiódráma. Dramaturg: Mesterházi Márton. Magyar Rádió, 1995.
 • Óe Kenzaburó: Futtball-lázadás. Regény. Saját kiadásban a Nobel-díjas szerző Magyarországra utazása kapcsán. 1997. 311.o.
 • Joszano Akiko, Ibaraki Noriko, Óoka Makoto, Mijosi Tacudzsi versei. Magyar Napló 1999. 11. sz. 22-23., 29 o.
 • Kavabata Jaszunari: A gyönyörű Japán és én. Nobel-elbeszélés. Magyar Napló 1999. 11. sz. 24-27.
 • Kavabata Jaszunari: Csipkerózsikák. Elbeszélés – részlet. Magyar Napló 1999. 11. sz. 28-29. o.
 • Kidzsima Hadzsime: Szimmetrikus négykezes I. Gergely Ágnes és Vihar Judit műfordítása. Tisztás c. folyóirat 1999/ 1. száma 149–158.
 • Kidzsima Hadzsime: Szimmetrikus négykezes II. Gergely Ágnes és Vihar Judit műfordítása. Tisztás c. folyóirat 2000/II. évfolyam 1. szám 107–113.
 • Ihara Szaikaku: Öt szerelmes asszony. Regényrészlet. Magyar Napló 2002. október. 42–43.
 • Abe Kóbó: A piros selyemgubó. Elbeszélés. Magyar Napló 2002 október. 46–47.
 • Ban'ja Nacuisi haikui és Kidzsima Hadzsime versei. Magyar Napló 2002. október. 51–53.
 • Ekuni Kaori: Duke. Elbeszélés. Nagyvilág 2003/9. 680–684.
 • Nacume Szószeki: A Kölyök. Regény. Balassi kiadó 2003.
Linkek és letöltések