Egyes szám birtokos eset

IDevice Icon Alapvető tudnivalók
Untitled Document

A főnév egyes szám birtokos esetének képzése

Típus
Példák
1. ragozás

Hímnem:

 • балет → балетА
 • páros lágy tő: читатель → читателЯ
 • [й] tő: музей → музеЯ
 • "bolygó hang": напиток → напиткА
Semleges nem:
 • слово → словА
 • páros lágy tő: море → морЯ
 • [й] tő: задание → заданиЯ
2. ragozás
 • картина → картинЫ
 • [й] tő: семья → семьИ
 • páros lágy tő: Таня → ТанИ
 • "susogó" tő: груша → грушИ
 • [к], [г], [х] tő: книга → книгИ
3. ragozás
 • тетрадь → тетрадИ
 • (esetleg) "bolygó" hang: любовь → любвИ

Az alábbi gyakorlókártyás feladatban a következő megjegyzéseket alkalmazzuk:

 • nincs megjegyzés: a birtokos esetű alak minden szempontból szabályosan, "problémamentesen" képződik
 • Основа на мягкий согласный: az első ragozásban a várható -a végződés helyett végződést írunk
 • Основа на [й]: az első ragozásban a várható -a végződés helyett végződést írunk, a második ragozásban a várható végződés helyett -и végződést írunk és ejtünk
 • Основа на [к], [г], [х]: a második ragozásban a várható végződés helyett végződést írunk és ejtünk
 • Основа на шипящий: a második ragozásban a várható végződés helyett végződést írunk (az ejtés a "susogó" mássalhangzó lágyságától vagy keménységétől függ)
 • В основе беглый гласный: alapvetően az első ragozású, hímnemű főnevek tövében meglévő e vagy o hang (illetve betű) kiesése
 • Несклоняемое существительное: nemragozható főnév
 • Ударение на флексии: ezt a figyelmeztetést akkor alkalmazzuk, ha a hangsúly - számunkra megjósolhatatlan módon - a végződésre kerül (ha eleve a végződésen volt, nem használjuk)
 • Нестандартное изменение основы / Нестандартное окончание: a szótő vagy a végződés eleve kivételes, "megjósolhatatlan"