Множественное число существительных

Первые шаги...

A következő gyakorlatblokk Irina Oszipova Ключ c. tankönyve első 3 leckéjének szóanyagán gyakoroltatja a főnév többes számú alakjainak képzését.

A город => города típus kivételével csak a szabályos esetekkel foglalkozik. (Nem szerepelnek a gyakorlatokban bolygó hangot tartalmazó főnevek sem.)