A főnév eszközhatározó esete

IDevice Icon Alapvető tudnivalók

A főnév eszközhatározó esetének képzése

Típus
Példák
1. ragozás

Hímnem:

 • балет → балетОМ
 • páros lágy tő: читатель → читателЕМ [a végződésre eső hangsúly esetében: королЁМ]
 • [й] tő: музей → музеЕМ [a végződésre eső hangsúly esetében: муравьЁМ]
 • "susogó" + [ц] tő: товарищ → това'рищЕМ [a végződésre eső hangsúly esetében: карандашО'М]
 • "bolygó hang": напиток → напиткОМ
Semleges nem:
 • слово → словОМ
 • páros lágy tő: море → морЕМ
 • "susogó" + [ц] tő: училище → училищЕМ
 • [й] tő: задание → заданиЕМ [a végződésre eső hangsúly esetében: копьЁМ]
2. ragozás
 • картина → картинОЙ
 • [й] tő: галерея → галереЕЙ [a végződésre eső hangsúly esetében: семьЁЙ]
 • páros lágy tő: Таня → ТанЕЙ [a végződésre eső hangsúly esetében: замлЁЙ]
 • "susogó" tő + [ц]: груша → грушЕЙ [a végződésre eső hangsúly esetében: душО'Й]
3. ragozás
 • тетрадь → тетрадЬЮ [egyetlen kivétel: путЁМ]
Többes szám
 • mindhárom ragozásban: стол → столАМИ
 • mindhárom ragozásban, ha a tő páros lágy mássalhangzóra vagy [й]-re végződik: читателЯМИ, музеЯМИ, морЯМИ, упражнениЯМИ, галереЯМИ, кухнЯМИ, змеЯМИ, тетрадЯМИ

Az alábbi gyakorlókártyás feladatban a következő megjegyzéseket alkalmazzuk:

 • nincs megjegyzés: az eszközhatározó esetű alak minden szempontból szabályosan, "problémamentesen" képződik
 • Основа на мягкий согласный: az első és második ragozásban a várható -ом illetve -ой végződés helyett -ем illetve -ей végződést írunk (ha a hangsúly a tövön van)
 • Основа на [й]: az első és második ragozásban a várható -ом illetve -ой végződés helyett -ем illetve -ей végződést írunk (ha a hangsúly a tövön van)
 • Основа на шипящий + ц: az első és második ragozásban a várható -ом illetve -ой végződés helyett -ем illetve -ей végződést írunk (ha a hangsúly a tövön van)
 • В основе беглый гласный: az e vagy o hang (illetve betű) kiesése
 • Несклоняемое существительное: nemragozható főnév
 • Ударение на флексии: különös jelentősége az első és második ragozású páros lágy vagy [й] tő esetében van, amikor e betű helyett ё betűt írunk, illetve - szintén az első és második ragozásban - a susogó + [ц] után o betűt kell írnunk (a hangsúlytalan helyzetben kötelező e helyett)
 • Нестандартное изменение основы / Нестандартное окончание: a szótő vagy a végződés eleve kivételes, "megjósolhatatlan"