Названия падежей - Esetnevek

Csak a feladat teljes megoldása után ellenőrizzük a megoldást!
alanyeset
tárgy eset
birtokos eset
részes eset
eszközhatározó eset
elöljárós eset