Szláv és Balti Filológiai Intézet


   
Címer
ELTE címer
Neptun
   
   
   
   

 Szerb nyelv

Részletek Dr. Stefanović Dimitrije (hosszú éveken át, 2009-ig a szerb nyelvi lektori pozíciót betöltő oktató) 2007-ben Belgrádban megjelent „Néhány szó a budapesti szlavisztikáról régen és ma“ című dolgozatából:

 

„A budapesti szlavisztika több mint százötven éves fennállása során, a szerb nyelv már a kezdetektől, ritkábban vagy gyakrabban, közvetlenül vagy közvetetten, az oktatók tudományos és szakmai érdeklődésének tárgya, a nyelvet szünetekkel, kisebb vagy nagyobb terjedelemben, folyamatosan oktatták.”

 

„Szláv Nyelvi és Irodalmi Tanszék élére 1866-ban Ferencz József került… Szerb elméleti és gyakorlati grammatika szemináriumot tartott…a hallgatókkal különböző szláv nyelveken (és nyelvjárásokon) bibliai szövegeket olvastatott és horvát, szerb, szlovén és más szláv nyelvek közötti különbségekre hívta fel a figyelmüket…Ismert, hogy óráit a fiatal Tökölyanum növendékek is – többek között a fiatal orvostanhallgató Jovan Jovanović Zmaj is – hallgatták.”

 

„1899/1900. tanév őszi szemeszterében meghirdetett tantárgyaknál a „Horvát grammatika” mellett „Szerb grammatika kezdőknek” című tantárgy is szerepel, oktatója Asbóth Oszkár.”

 

„Hadrovics László 1944/45. tanévben két szemeszteren keresztül „Vuk Karadžić és korszaka“ című tantárgyat oktat… Az ötvenes években a következő szemináriumokat tartotta: Szerb leíró nyelvtan, Szerb nyelvgyakorlat, Szerb történeti grammatika.”

 

„20. század hetvenes éveiben Nyomárkay István – ma professzor emeritus és akadémikus – kezdte egyetemi karrierjét… Munkásságának nagy része horvát és szerb nyelvi problematikával kapcsolatos.”

 

„1992-ben a Szláv Filológiai Tanszéken önálló Szerb szak alakul…Első szakvezetője Predrag Stepanović, akit Petar Milošević követ.“

 

A szerb szak ma:

Dr. Urkom Aleksander, nyelvész, szakvezető

Jakovljević Dragan, irodalomtörténész

Miljak Ivana, szerb nyelvi lektor

Szerb galéria

Galéria

Dr. Urkom Aleksander HÉTFŐ (D/I.em. 104.) 12:30 - 13:00   KEDD (D/I.em. 104.) 12:30 - 13:00
dr. Dragan Jakovljević SZERDA (D/I.em. 104.) 17.30 - 18.15   
Šuput Andrea – szerb lektor megbeszélés szerint