Szláv és Balti Filológiai Intézet


   
Címer
ELTE címer
Neptun
   
   
   
   

 Lett nyelv - A lett nyelv az ELTE-n

 

A balti nyelvek ˗˗ a lett és a litván ˗˗ oktatása és kutatása az ELTE Bölcsészettudományi Karán az 1990-es évek elején indult. Az akkori Orosz Filológiai Tanszék vezetőjének, Zoltán András professzornak a kezdeményezésére 1991-ben litván, 1993-ban lett lektorátus kezdte meg működését. A lektori órákra épülve, a gyakorlati nyelvi képzés mellett fokozatosan bővült az elméleti baltisztikai kurzusok köre is (nyelvészet, nyelvtörténet, kultúrtörténet).

A lett nyelv és kultúra oktatásának fejlesztéséhez nélkülözhetetlen segítséget jelentett a magyarországi baltisztika megalapozójának és évtizedekig egyetlen képviselőjének, Bojtár Endre professzornak szakmai támogatása, illetve az általa felhalmozott, a magyar közönség számára hozzáférhetővé tett, a Baltikumra, a balti népekre vonatkozó rendkívül gazdag tudás, ismeret.

Intézetünk a kezdetektől fogva szoros és termékeny kapcsolatokat ápol lettországi és litvániai tudományos és oktatási intézményekkel. Ezen együttműködések keretében oktatóink és hallgatóink részt vesznek az oktatás és a kutatás feltételeit megteremtő magyar nyelvű oktatási segédanyagok (tankönyvek, szótárak) kidolgozásában, szak- és szépirodalmi művek fordításainak elkészítésében.

A lett nyelv mint a Szombathelyen is áthaladó Borostyánút egyik nyelvének kutatásáról és oktatásáról Magyarországon a Szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola Uralisztikai Tanszékének vezetője, Pusztay János gondoskodott először. 1992-ben az első lektor Szombathelyen Laima Žihare újságíró volt. Amikor a következő tanévben megérkezett Szombathelyre a Lett Egyetem professzora, a Lett Tudományos Akadémia levelező tagja, Daina Nītiņa, akkor a Keleti Szláv és Balti Filológiai Tanszék vezetője, Zoltán András lehetőséget talált az együttműködésre, és felajánlotta a professzor asszonynak, hogy egyidejűleg tanítson az ELTE-n is. Így Magyarországon két lettonisztikai műhely is létrejött: Szombathelyen és Budapesten. (2013-tól Szombathelyen sajnálatos módon megszűnt a lett nyelv oktatása.)

A lett nyelvi lektorok így váltották egymást: Daina Nītiņa (1993–1996), Dagmāra Kokiņa (1996–1998), Inga Klēvere (1999–2002), Liene Jūrmale (2002–2006), Inese Vasiļjeva (2006–2007), Lāsma Ģibiete (2007–2009). Miután a magyarországi gazdasági válság erősödése következtében meghozott takarékossági intézkedések miatt csökkentették a státuszokat, 2009-től Ričardas Petkevičius litván nyelvi lektor elvállalta a lett nyelv oktatását is. Meg kell említeni azt is, hogy a 2013/2014-es tanév tavaszi félévében önkéntesként segített a tanításban a lett Madara Mazjāne.

A lett nyelvi képzés célja olyan, a Magyarországon jelenleg igen kevesek által ismert nyelvben szilárd alapismereteket szerzett szakemberek képzése, akik általános szakmai műveltségük révén az oktatásban, a kutatásban, továbbá az EU-csatlakozásunk óta felértékelődött Baltikummal nemzetközi kapcsolatokat fenntartó és irányító intézményekben, a médiában, a gazdaságban, idegenforgalomban, fordítóirodákban, a könyvtárakban, közművelődési intézetekben képesek kompetens módon alkalmazni ez irányú ismereteiket, illetve részt vesznek a lett nyelv megismertetésére irányuló társadalmi és hivatalos tevékenységekben.

A lett nyelv oktatásában kiemelt szerepet játszik Daina Nītiņa és Laczházi Aranka közös műve, a Lett nyelvkönyv, illetve Daina Nītiņa szerkesztette és Laczházi Aranka lektorálta Lett-magyar kisszótár, továbbá Inga Klēvere Lett-magyar társalgási könyve. Több lett-magyar kétnyelvű irodalmi témájú oktatási segédkönyv is rendelkezésre áll Liene Jūrmale és Lāsma Ģibiete szerkesztésében, gondozásában.