Szláv és Balti Filológiai Intézet


   
Címer
ELTE címer
Neptun
   
   
   
   

 Hírek

ÖSZTÖNDÍJ LEHETŐSÉG

NYÁRI EGYETEMEK LITVÁNIÁBAN

 1. Litván nyelv + kultúra- és történelemismereti nyári tábor Žemaitija régióban, a Litván Pedagógiai Egyetem (LEU) szervezésében.

 

Ideje: 2018 m. július 1–12. összesen 12 nap, 80 tanóra.

Az ösztöndíj fedezi az utazás, szállás, étkezés költségeit.
Jelentkezés az alábbi litván vagy angol nyelvű jelentkezési lap megfelelő részeinek kitöltésével 2018. április 27-ig Ričardas Petkevičius lektornál vagy Laczházi Arankánál (laczhazi.aranka@gmail.com).
Registracijos anketa edukacinei stovyklai_LEU_2018_word
Registracijos anketa edukacinei stovyklai_LEU_2018_pdf
EDUCATIONAL CAMP_2018_pdf
EDUCATIONAL CAMP_2018_word

 1. Litván nyelv és kultúra nyári egyetem a Vilniusi Egyetemen

2018. július 2–27.
Az ösztöndíjas helyek száma: 5.
A kurzus tartalma 100 tanóra (6 kredit).
Az ösztöndíj tartalma: útiköltség + 530 euró ösztöndíj
Jelentkezés az alábbi litván vagy angol nyelvű jelentkezési lap megfelelő részeinek kitöltésével 2018. április 27-ig Ričardas Petkevičius lektornál vagy Laczházi Arankánál (laczhazi.aranka@gmail.com).
Registracijos_anketa_vasaros_kursams_VU_VDU_2018_word
Registracijos_anketa_vasaros_kursams_VU_VDU_2018_pdf

 1. Litván nyelv és kultúra nyári egyetem a Kaunasi Nagy Vytautas Egyetemen.

2018.  július 16 – augusztus 11.
Az ösztöndíjas helyek száma: 28.
A kurzus tartalma 100 tanóra (6 kredit).
Az ösztöndíj tartalma: útiköltség + 530 euró ösztöndíj
Jelentkezés az alábbi litván vagy angol nyelvű jelentkezési lap megfelelő részeinek kitöltésével 2018. április 27-ig Ričardas Petkevičius lektornál vagy Laczházi Arankánál (laczhazi.aranka@gmail.com).
Registracijos_anketa_vasaros_kursams_VU_VDU_2018_word
Registracijos_anketa_vasaros_kursams_VU_VDU_2018_pdf

 1. SZAKMAI GYAKORLAT a Kaunasi Nagy Vytautas Egyetemen

BA, MA és PhD hallgatók számára különböző szakterületeken.
Bővebb információ:
http://baltnexus.lt/en/ongoing-registration

LETÖLTÉS

"BALTI HIDAK" - 6. BALTIKUMI DIÁKKONFERENCIA

A Tartui Egyetem a 2018. október 5-6-án "Balti hidak" címmel diákkonfereciát rendez a Balti államok létrejöttének 100. évfordulója alkalmából BA, MA és PhD hallgatók számára. 

A konferencia témakörei, a jelentkezés módja és további részletek az alábbi (angol nyelvű) linken ismerhetők meg: http://baltnexus.lt/news/524/19/6th-Baltic-Student-Conference-Bridges-in-the-Baltics

Bojtár.jpg


2018. február 11-én elhunyt Bojtár Endre Széchényi-díjas irodalomtörténész, műfordító, a magyarországi baltisztikai kutatások megteremtője, hosszú ideig egyetlen művelője.
Az MTA Irodalomtudományi Intézete kutatójaként az 1970-es évektől tanulmányozta és tette megismerhetővé Magyarországon a litván és a lett irodalmakat éppúgy, mint a két balti nép történelmét és kultúráját. Nevéhez fűződik az első hazai litván nyelvkönyv és a Litván-magyar szótár létrehozása.  
Kutatásai mellett nagy gonddal, fáradhatatlanul egyengette fiatal kutatók, leendő baltisták, műfordítók útját, megteremtve ezzel a baltisztikai kutatások folytonosságának, a balti nyelvek egyetemi oktatásának alapjait.
Útmutatása nélkülözhetetlen támogatást jelentett a Szláv és Balti Filológiai Intézetben 2012-ben indult litván minor szak programjának kidolgozásakor.

"A balti kultúra majd minden jelenségére jellemző ez a "van is, meg nincs is" - állapot, melynek megvilágítására könyvtárakat írtak-vitatkoztak össze. Miért akartam újabb kötetekkel szaporítani a köztes-létnek ezt a leltárát? Miért vonzó számomra a filológiával körülbástyázott dajkamese, a szilárd tények garmadájába bebetonozott bizonytalanság? Próbálom a választ száraz-szenvtelenül megfogalmazni, bár bizonyos lila felhangoktól nyilván nem menekedhetek: azért, mert a balti kultúra e szerkezetén mintha általában az emberi lét szerkezete derengene át."

ÖSZTÖNDÍJ LITVÁN NYÁRI EGYETEMRE

A Litván Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet egy hónapos intenzív litván nyelvi és országismereti kurzuson való részvételre 2018 nyarán.

A sikeres pályázók 570 euró ösztöndíjban részesülnek, és mentesülnek a tandíj fizetése alól. Az ösztöndíj nem fedezi az utazás és a litvániai szállás költségeit, ezt a hallgatóknak saját forrásból kell megoldani.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ 2018. FEBRUÁR 18.

 

További információ:
http://stipendijos.lt/en/call-for-applications-for-lithuanian-language-and-culture-courses-is-now-open
 
Online jelentkezés itt:
https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif
https://apply.scholarships.lt/en_LT/courses/course/209-lithuanian-language-and-culture-courses-foreigners

 

A LITVÁN KÖZTÁRSASÁG MAGYARORSZÁGI NAGYKÖVETSÉGE
ÉS AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
SZLÁV ÉS BALTI FILOLÓGIA INTÉZETE
LITVÁN MINOR PROGRAMJA

tisztelettel vár minden érdeklődőt


LITVÁN IRODALMI ESTJÉRE,

melynek vendége

GIEDRA RADVILAVIČIŪTĖ


litván prózaíró, az Európai Unió Irodalmi Díjának kitüntetettje

Program:
Őexc. Rasa Kairienė, a Litván Köztársaság magyarországi nagykövete köszöntője
A Ma éjjel a falnál alszom (2015) című esszékötet bemutatása.
A Tószt című esszé-novellát felolvassa Kiss Eszter, a Katona József Színház művésze.
Beszélgetés a kötetről Laczházi Aranka műfordító és Grund Ágnes egyetemi hallgató közreműködésével.
A beszélgetés litván nyelven, magyar tolmácsolással zajlik.

A rendezvény időpontja: 2017. december 7. csütörtök, 16.30.

Helyszín: az ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézetének Könyvtára (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D. fszt. 18.)


MEGHÍVÓ

LETÖLTÉS HU / LV

LETÖLTÉS HU / LV

A BBN-SLA11-120
"A szláv irodalmak összefoglaló áttekintése"
c. előadás ideje, helye:

Hétfő: 16.30–18.00, MUK 4/D, Eötvös terem (I. em. 126)

Szeptember 11-én MÁR VAN előadás

Dr. Wernke Géza
(1946–2017)

Wernke Géza


2017. május 7-én hosszantartó súlyos betegség után, élete 71. évében elhunyt Wernke Géza nyugalmazott adjunktus, aki az ószláv nyelvet, az orosz és az ukrán nyelvtörténetet oktatta több évtizeden át az ELTE BTK orosz és ukrán szakos hallgatóinak.
Wernke Géza 1946. szeptember 5-én született Budapesten. 1965-ben érettségizett a Bolyai János Általános Gimnáziumban, s még ugyanebben az évben felvételt nyert az ELTE Bölcsészettudományi Karára történelem–orosz szakra. Ettől kezdve tudományos, majd oktatói pályafutása teljes egészében Karunkhoz fűződött. Egyetemi tanulmányai kezdetétől fogva a szláv összehasonlító nyelvészet, az orosz és a vele rokon szláv nyelvek története került érdeklődése középpontjába, s hogy kedves tárgyaival elmélyültebben foglalkozhasson, 1967-től már orosz egyszakosként folytatta tanulmányait Baleczky Emil szakmai és pedagógiai irányításával. Géza belevetette magát a hallgatói tudományos életbe, alapító tagja lett az Orosz Nyelvészeti Tudományos Diákkörnek, s közben 1967/68-ban egy egész tanévet töltött a moszkvai Lomonoszov Egyetemen, ahol többek között az akkori legkiválóbb professzorok, Ruben Ivanovič Avanesov és Samuil Borisovič Bernštejn előadásait hallgatta, szemináriumaikat látogatta, s természetesen mindeközben gyakorlati orosz nyelvtudását is tökéletesítette. Gyűjtötte az anyagot első önálló tudományos munkáihoz, s hazatérte után diákköri konferenciákon jeleskedett. 1969-ben 2. díjat nyert a kari tudományos diákköri konferencián „Az ún. nazális ě kérdéséhez” c. munkájával, de legnagyobb sikerét a következő évben könyvelhette el, amikor „Orosz flexiótörténeti kérdések I-II.” c. dolgozatával kiemelt miniszteri díjat nyert el az 1970. évi pécsi országos TDK-konferencián. E munkája hamarosan nyomtatásban is megjelent a fiatal kutatók műveit közlő Acta Iuvenum c. kiadványsorozat 1972. évi kötetében (239–317. l.). E csaknem 80 oldalas mű szolgált a röviddel ezután, már 1971-ben megvédett egyetemi doktori disszertációjának („A ja-tövű sing. gen. főnévi flexió rövid története az orosz nyelvben”) az alapjául. Közben 1970-ben befejezte egyetemi tanulmányait, s Baleczky Emil javaslatára az Orosz Filológiai Tanszéken maradt tudományos továbbképzési ösztöndíjasként, ahol kezdetben orosz nyelvgyakorlatokat és nyelvtörténeti szemináriumokat tartott, majd fokozatosan átvette az ukrán és az orosz történeti nyelvtan előadásait is. Kiváló orosz nyelvtudása, hatalmas lexikális tudása jó pedagógiai érzékkel is párosult, s ezeket a hallhatók többsége által nem túlságosan kedvelt tárgyakat is élvezetesen tudta előadni. Már egyetemista korában kezdett publikálni recenziókat akadémia folyóiratokban, az Acta Linguisticában, de főleg a Studia Slavicában, így a hazai szlavisztikai tudományos élet krónikásává is vált egy időben. A doktori értekezése alapján készült, annak eredményeit bemutató orosz nyelvű tanulmánya azonban csak 1981-ben jelent meg a Studia Slavicában. Ugyanebben az évben hunyt el kedves tanára, Baleczky Emil is, s ekkor jelentkeztek annak a betegségnek az első jelei is, amely egyre inkább elhatalmasodott rajta, s ennek következtében a ragyogó tehetségnek indult fiatal tudós újabb fajsúlyos tudományos eredményeket később már nem publikált. Továbbra is tartotta azonban nyelvtörténeti óráit mind az orosz, mind az ukrán szakon. Az Ukrán Filológiai Tanszék 2002. évi megalakulásakor e tanszék állományába került. Ekkor azonban már csak nagy fájdalmak árán tudott bejárni az egyetemre, s mihelyt lehetett, 2005-ben nyugdíjba vonult.
Wernke Géza nagyszerű tanár és jó kolléga volt. Emlékét megőrizzük.

Budapest, 2017. május 10.


Lebovics Viktória — Zoltán András
Ukrán Filológiai Tanszék

 

Wernke Géza publikációi

Rövidítések:
ALH = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest 1 (1951) –
Kk = Kisebbségkutatás. Budapest 1 (1992) –
StR = Studia Russica. Budapest: ELTE, 1 (1978) –
StSlH = Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest 1 (1955) –

Ferenc Fabricius-Kovács: A konkrét → absztrakt jelentésfejlődés problematikája a szláv nyelveknek az értelmi tevékenységre vonatkozó szóanyaga alapján. Akadémiai Kiadó, Budapest 1968. (= Nyelvtudományi Értekezések 61). ALH 20 (1970) 209–211. (Ismertetés)
Славянское языкознание в Венгрии за 1969–1970 гг. StSlH 16 (1970) 394–396. (Hollós Attila társszerzővel)
Herbert Schelesniker, Beiträge zur historischen Kasusentwicklung des slavischen. Wiener Slavistisches Jahrbuch, Graz–Köln 1964, 76 p. StSlH 17 (1971) 189–191. (Ismertetés)
A ja-tövű sing. gen. főnévi flexió rövid története az orosz nyelvben. Egyetemi doktori értekezés. Budapest: ELTE BTK, 1971. 78 p.
Die Nestor-Chronik, eingeleitet und kommentiert von D. Tschižewskij (Slavistische Studienbücher). Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1969, 325 стр. StSlH 18 (1972) 175–176. (Ismertetés)
Славянское языкознание в Венгрии за 1971 г. StSlH 18 (1972) 191–193.
А. В. Бондарко, Вид и время русского глагола (значение и употребление). «Просвещение», Москва 1971, 239 стр. StSlH 18 (1972) 392–394. (Ismertetés)
Orosz flexiótörténeti kérdések I–II. In: Acta Iuvenum: Nyelvészeti tanulmányok 2. 1972. 239–317.
Венгерские работы по истории русского языка (Михай Петер: Историческая грамматика русского языка I. Введение и фонетика. Tankönyvkiadó, Budapest 1969, 116 стр.; Й. Домбровский: Историческая грамматика русского языка II. Морфология и синтаксис. Tankönyvkiadó, Budapest 1969, 152 стр.). ALH 23 (1973) 269–272.
Ж. Ж. Варбот, Древнерусское именное словообразование (Ретроспективная формальная характеристика). Издательство »Наука», Москва 1969, 230 стр. StSlH 19 (1973) 417–418. (Ismertetés)
Славянское языкознание в Венгрии за 1972 г. StSlH 19 (1973) 455–457. (Baleczky Emil társszerzővel)
Nyelvtani gyakorlófüzet a kezdő tanfolyam számára. (Orosz nyelvi intenzív-koncentrált audio-vizuális nyelvtanfolyam segédkönyve.) Budapest: KGM, MTTI, 1973. 124 p. (Havas Ferenc társszerzővel)
Успенский сборник XII—XIII вв. (издание подготовили О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон под редакцией С. И. Коткова) АН СССР Институт русского языка, Издательство «Наука», Москва 1971, 752 стр. StSlH 20 (1974) 167–168. (Ismertetés)
Славянское языкознание в Венгрии за 1973 г. StSlH 20 (1974) 193–195.
Крнински Дамаскин (приредил Петар Хр. Илиевски). Институт за македонски jaзик «Крсте Мисирков», Cкoпje 1972, 792 стр. StSlH 20 (1974) 380–382. (Ismertetés)
Славянское языкознание в Венгрии за 1974 г. StSlH 21 (1975) 235–236.
Славянское языкознание в Венгрии за 1975 г. StSlH 22 (1976) 231–232.
Грамоти XIV ст. Упорядкування, вступна стаття, коментарі i словники-покажчики М. М. Пещак. (Пам’ятки української мови). Видавництво «Наукова думка», Київ 1974, 255 стр. StSlH 22 (1976) 469. (Ismertetés)
А. М. Рот, Венгерско-восточнославянские языковые контакты. Издательство АН Венгрии, Будапешт, 1973. 575 c. Annales Universitatis Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae, Sectio Linguistica 6 (1976) 241–244. (Ismertetés)
Славянское языкознание в Венгрии за 1976 г. StSlH 23 (1977) 238–239.
К вопросу о возникновении носовых в праславянских флексиях (на материале памятников старославянского языка): StR 1 (1978) 33–36.
Грамоти XIV ст. Киïв, 1974. StR 2 (1979) 363–365. (Ismertetés)
Iсторiя украïнсъкоï мови (морфологiя). Киïв, 1978. StR 3 (1980) 349–351. (Ismertetés)
К исторической морфологии русского языка: К истории флексии род. ед. существительных на *jā в русском языке. StSlH 27 (1981) 281–295.
К вопросу об истории флексии род п. ед. ч. имён существительных с основой на ja в русском языке. StR 5 (1982) 25–34.
К вопросу о фонологическом анализе т. н. носового ě: StR 6 (1983) 27–31.
К вопросу о венгерских заимствованиях в закарпатских говорах украинского языка. In: Russica, In memoriam E. Baleczky. Adiuvante B. Tatár redigit M. Péter. Budapest: ELTE, 1983. 27–30.
Система форм прошедшего времени глагола в новгородских грамотах на бересте из раскопок 1962–1976 годов. StR 7 (1984) 5–8.
К вопросу о возникновении носовых в праславянских флексиях (на материале памятников старославянского языка). Dissertationes Slavicae, Sectio Linguistica 16 (1984) 145–148.
Библиография венгерской языковедческой славистики до 1985 г. Budapest, 1990. StR 14–15 (1990–1994) 461–462. (Ismertetés)
Колесов В. В. Древнерусский литературный язык. Изд. ЛГУ, Ленинград, 1989. StR 14–15 (1990–1994) 493–494. (Ismertetés)
Словарь-индекс русской редакции древнеболгарского языка конца XI – начала XII в. Т. 1. Szótár-index az óbolgár nyelv XI–XII. századi másolatú emlékeihez. Szeged, 1989. StR 14–15 (1990–1994) 495–496. (Ismertetés)
Orosz György: A pogány-keresztény vallási szinkretizmus kérdései a nagyorosz egyházi népénekek tükrében. Nyíregyháza, 1993. StR 16 (1997) 346. (Ismertetés)
Slavica Quinqueecclensiensia I. Pécs, 1995. StR 16 (1997) 347–349. (Ismertetés)
Adalékok az orosz történeti alaktanhoz. In: Hungaro-Slavica, 1997: Studia in honorem Stephani Nyomárkay. Red. Janusz Bańczerowski et al. Budapest: ELTE Szláv Tanszékcsoportja. 346–347.
Az ősszláv szóvégi nazálisok keletkezéséről és ennek az óoroszban való tükröződéséről: Kísérlet egy törvényszerűség megállapítására. In: Nyelv, stílus, irodalom: Köszöntő könyv Péter Mihály 70. születésnapjára. Szerk. Zoltán András et al. Budapest, 1998. 607–608.
H. Tóth Imre – Kocsis Mihály: Ukrán nyelvtörténeti szöveggyűjtemény. Szeged, 1998. StR 17 (1999) 433–434. (Ismertetés)
Zoltán András: Oláh Miklós Athila c. munkájának 16. századi lengyel és fehérorosz fordítása (Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae 6., Nyíregyháza, 2004. 554 p.) Kk 13 (2004) 3: 506. (Ismertetés)
Szlovákia és a szlovákok a mai magyar történelemkönyvekben (Alberty, Július: Slovensko a slováci v súèasných mad’arských uèebniciach dejepisu. = Historický èasopis, 52. I. 2004. Bratislava, 135–148. p.). Kk 13 (2004) 3: 527–528. (Ismertetés)
A „Divéky” nemzetségnév magyar vagy szlovák? (Roszkowski, Jerzy M.: Ród Divékych – Węgrzy, czy Słowacy? = Historické Štúdie, 41, Bratislava, 2000. 151–161. p.). Kk 13 (2004) 3: 528. (Ismertetés)
Lestek és Lesar a középkori skandináv hagyományban (Banaszkiewicz, Jacek: „Lestek” (Lesir) i „Lechici” (Lesar) w średniowiecznej tradycji skandynawskiej. = Kwartalnik Historyczny, R. CVIII, 2001. 2. no. 3–23. p.). Kk 13 (2004) 3: 528–529. (Ismertetés)
Oroszország–Grúzia: problémák és perspektívák (Abašidze, Z.: Rossija – Gruzija: problemy i perspektivy.= Voprosy Istorii, 2001. 10. no. 137–143. p.). Kk 13 (2004) 4: 694–695. (Ismertetés)
A magyarországi szlovákok nyelvének dinamikája (Žiláková, Mária: Dynamika jazyka Slovákov v Maðarsku. = Studie (ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék) Bp. 2004., 220 p.). Kk 13 (2004) 4: 702–703. (Ismertetés)
Az orosz nyelv. Az Oroszország és a volt SZU-tagállamok közötti viszony tétje (Teurtrie, David: La langue russe. Un enjeu dans les relations entre la Russie et son étranger proche. = Le courrier des pays de l’Est, 2004. 1043. no. Mai–Juin, 67–75 p.). Kk 13 (2004) 4: 705–707. (Ismertetés)
A kanadai önállóság és a multikulturális politika (Vladimirova, M. A.: Kanadskaja samobytnost’ i politika mnogokul’turnosti. = SZSA, 2004. 6. no. 45–56. p.). Kk 13 (2004) 4: 710–711.  (Ismertetés)
Az első világháború néhány szociál-pszichológiai következménye (Syč, A. I.: O nekotorych social’no-psichologičeskich posledstvijach pervoj mirovoj vojny. = Voprosy Istorii, 2001. 11–12. no. 109–113. p.). Kk 13 (2004) 4: 721–722. (Ismertetés)
Magyarország és az Unió: „sem mellette, sem ellene” (Erőss Gábor: La Hongrie et l’Union „ni pour ni contre”. = La Nouvelle Alternative, 19. vol. 2004. 60–61 no. 139–142 p.). Kk 14 (2005) 2: 272. (Ismertetés)
A bevándorlás biztonsága és szabadsága – új amerikai dilemma (Inozemcev, V. L.: Bezopasnost’ i svoboda immigracii – novaja amerikanskaja dilemma. = SZSA, 2003. 11. no. 25–40. p.). Kk 14 (2005) 2: 276–277. (Ismertetés)
A megszállt Európa reakciója a zsidók kötelező Dávid csillag viselésére (Szarota, Tomasz: Reakcja okupowanej Europy na oznakowanie żydów gwiazdą Dawida. = Kwartalnik Historyczny Rocznik, CVIII. 2001. 1.no. 25-36. p.). Kk 14 (2005) 4: 583. (Ismertetés)
Az indiánok jogi státusza az USA-ban (Avtonomov, A. S.: Pravovoj status indejcev v SŠA. = SZSA, 2004. 11. no. 86-92. p.). Kk 14 (2005) 4: 594–595. (Ismertetés)
Zoltán András: Oláh Miklós Athila című munkájának XVI. századi lengyel és fehérorosz fordítása [«Athila» М. Олаха в польском и белорусском переводах XVI века]. Az előszót írta: Udvari István. Nyíregyháza, 2004. (= Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae 6). StR 22 (2005) 296–297. (Ismertetés)
Adalékok a 16. század elején Lengyelországban működött pápai követek tevékenységéről (Smołucha, J.: Kardynał Giuseppe Garampi autorem biogramów legatów papieskich działających w Polsce na początku XVI wieku. = Studia Historyczne, XLV, 2002. 2. Kraków, 199–213 p.). Kk 15 (2006) 1: 179–180. (Ismertetés)
Szovjet-Oroszország politikája Középkelet-Európában 1923-ban (levéltári dokumentumok alapján) (Zubačevskij, V. A.: Politika Sovetskoj Rossii na vostoke Central’noj Evropy v 1923 godu po archivnym dokumentam. = Voprosy istorii, 2005. 9. no. 40–55. p.). Kk 15 (2006) 1: 182–183. (Ismertetés)
Az iszlám világ és Oroszország külpolitikája (Iszlamszkij mir… = Meždunarodnaja žizn’, 2005. 5. no. 77–95. p.). Kk 15 (2006) 2: 320–322. (Ismertetés)
Déli tényező (Trenin, D. V. Južnyj vektor. = Meždunarodnaja žizn’, 2005. 5. no. 96–103. p.). Kk 15 (2006) 2: 322–323. (Ismertetés)
“Orosz világ” Örményországban (Lašćenova, E. A.: „Russkij mir” v Armenii. = Meždunarodnaja žizn’, 2006. 1–2. 161–168. p.). Kk 15 (2006) 3: 550–551. (Ismertetés)
San Francisco történetének orosz lapjai (Hiszamutgyinov, A, A.: Russkie stranicy San –Francisko. = SZSA–Kanada, 2006. 7. no. 73–92. p.). Kk 16 (2007) 3: 655–656. (Ismertetés)

 

LITVÁN ÖSZTÖNDÍJAK

A litván Oktatási Mobilitási Alap 2017-ben az alábbi ösztöndíjakat hirdeti meg külföldi hallgatók számára (részletesen ld. www.scholarships.lt  és www.stipendijos.lt):
1.  Részképzés tetszőleges szakon (kivéve lituanisztika) bármely litvániai felsőoktatási intézményben. Összesen 20 ösztöndíjas helyre lehet pályázni 2017. május 2-ig. (bővebb információ angolul: kvietimą teikti paraiškas anglų k.
3.      Részképzés lituanisztika szakon a Vilniusi Egyetemen, a Kaunasi Nagy Vytautas Egyetemen, a Klaipėdai Egyetemen, az LCC Nemzetközi Egyetemen vagy a Litván Neveléstudományi Egyetemen.  Összesen 10 ösztöndíjas helyre lehet pályázni 2017. május 2-ig. Bővebb információ angolul: kvietimą teikti paraiškas anglų k.
4.      Nyári egyetem a Vilniusi Egyetemen, a Kaunasi Nagy Vytautas Egyetemen, a Klaipėdai Egyetemen, az LCC Nemzetközi Egyetemen vagy a Litván Neveléstudományi Egyetemen. Összesen 160 ösztöndíjas helyre lehet pályázni 2017. április 1-ig. Bővebb információ angolul: nuoroda į kvietimą teikti paraiškas anglų k.
5.     Külföldön litvánt oktató tanárok számára intenzív nem formális lituanisztikai tanulmányok a Vilniusi Egyetemen, a Kaunasi Nagy Vytautas Egyetemen és a Litván Neveléstudományi Egyetemen. Összesen 50 ösztöndíjas helyre lehet pályázni 2017. április 1-ig. (Bővebb információ angolul: nuoroda į kvietimą teikti paraiškas lietuvių k.
Minden pályázatot elektronikus formában kell benyújtani a pályázati kiírásban megadott on-line pályázati rendszerben.
 

FELHÍVÁS
LITVÁNIAI ÖSZTÖNDÍJAKRA


Az ösztöndíjra felsőoktatási intézmények hallgatói, oktatói és kutatói pályázhatnak a 2017-2018-as tanévben Litvániában folytatandó litvanisztikai tanulmányaik támogatásához.
A pályázó lehet

 • valamely külföldi felsőoktatási intézményben működő baltisztikai központ hallgatója vagy oktatója
 • tudományos vagy oktatási intézmény hallgatója, oktatója vagy tudományos munkatársa
 • olyan jelentkező, aki saját országában intézményes vagy informális keretek között tanul litvánul, tanulmányozza a litván történelmet, kultúrát
 • Litvánián kívül élő litván 

További követelmény: a választott kurzus nyelvének (litván, angol vagy más) legalább B2 szintű igazolt tudása
Összesen 10 ösztöndíj kerül kiosztásra. A nyertes pályázók 570 euró/hó ösztöndíjban részesülnek, valamint mentesülnek a tandíj fizetése alól. Az utazás és a szállás költségeit a pályázók maguk fedezik.
Részletes információ: http://stipendijos.lt/en/call-for-proposals-for-short-term-studies-is-open
 A jelentkezéseket az alábbi internetes felületen kell benyújtani:
https://apply.scholarships.lt/en_LT/courses/course/250-shortterm-lithuanian-studies-students-lecturers-researchers?search=2003
Jelentkezési határidő: 2017. május 2.
Minden dokumentumot vagy azok fordításait az alábbi nyelvek egyikén kell benyújtani: angol, orosz vagy litván.
A jelentkezéskor benyújtandó dokumentumok:
1.      Megállapodás (fogadónyilatkozat) a litvanisztikai tanulmányokról (nyomtatvány itt:  http://stipendijos.lt/uploads/Agreement.docx).
2.      A saját felsőoktatási intézmény ajánlása (nyomtatvány itt: this template form).
3.      A fogadó intézmény által megkövetelt angol, litván vagy más nyelvtudást igazoló bizonyítvány (TOEFL, IELTS, CPE vagy más nemzetközi bizonyítvány). Ha a pályázónak nincs ilyen bizonyítványa, megfelel az oktatási intézmény oktatójának írásbeli nyilatkozata a pályázó nyelvtudásának szintjéről.
4.   Külföldön élő litvánok esetén a litván származást igazoló okirat.
5.     Érvényes személyazonosságot igazoló dokumentum.
A késve beérkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra.
Érdeklődni a stipendijos@smpf.lt címen lehet.

LETÖLTÉS

A Lett Egyetem
LETT NYELV ÉS KULTÚRA
címmel
NYÁRI KURZUSOKAT
szervez minden érdeklődő, de elsősorban a lett nyelv és a Baltikum iránt érdeklődő egyetemi hallgatók részére.
A nyári egyetem ideje: 2017. július 24. – augusztus 6., helye: Riga.
A képzés tartalma:

 • intenzív, korszerű és interaktív lett nyelvtanfolyam (64 óra) kezdő, A1+ és B1 szinteken.
 • Lettország történelme, aktuális politikai helyzete, lett kultúra és művészet, folklór
 • városnézés Rigában, múzeumlátogatások
 • két napos kirándulás Ventspils kikötővárosba

A kurzus követelményeit sikeresen teljesítő hallgatók 4 kreditpontot (6ECTS) szereznek.
Ösztöndíjak: A külföldi egyetemek hallgatói az alábbi ösztöndíjakra pályázhatnak.
A Lett Egyetem ösztöndíja:

 • csak (minimális vagy jó) lett nyelvtudással már rendelkező hallgatóknak
 • csak a részvételi díjat fedezi: 435 euró (nyelvórák, városnézés, tananyagok, kulturális programok, kétnapos kirándulás Ventspilsbe szállással, ellátással; NEM fedezi a rigai szállás és ellátás költségeit.

A lett kormány ösztöndíja:

 • az ösztöndíj nagysága 711 euró. Ezt az összeget nem a hallgató kapja, hanem közvetlenül a nyári egyetem szervezőinek utalják át. Ez az összeg fedezi a kurzus részvételi díját (435 euró), valamint az ifjúsági szálláson való elhelyezést és napi kétszeri étkezést.

FONTOS: mindkét ösztöndíjat csak egyszer lehet elnyerni.

Az ösztöndíjkérelmeket a nyári egyetemek szervezőihez kell benyújtani az alábbi határidők szerint:

 • Lett kormány ösztöndíja: 2017.március 01–május 04.
 • Lett Egyetem ösztöndíja: 2017.március 01–május 14.
 • Más jelentkezők jelentkezését 2017. július 03-ig várják.

Szükséges dokumentumok (elektronikus formában, a sagkursi@lu.lv címre):

 • kitöltött jelentkezési lap
 • szakmai életrajz
 • motivációs levél
 • az angol nyelvtudást igazoló dokumentum
 • útlevél vagy személyazonosító igazolvány másolata a kormányösztöndíjhoz
 • az ösztöndíjat igénylő hallgatók esetében 15 euró regisztrációs díj befizetését igazoló dokumentum
 • az önköltséges résztvevők esetében a regisztrációs díj (15 euró)  és a részvételi díj (435 euró) befizetését igazoló dokumentum.

További információ és jelentkezési lapok: laczhazi.aranka@gmail.com vagy ricardas.petkevicius@gmail.com

LETÖLTÉS

MEGHÍVÓ

Az ELTE BTK Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszéke
tisztelettel meghívja Önt a

2017. február 22-én, szerdán, 10.00 órakor

kezdődő előadásra, melyet vendégünk,

 Jelena Vasziljevna Petruhina,
a Lomonoszov Moszkvai Állami Egyetem professzora tart

Актуальные тенденции словообразования
в русском языке

címmel.

 A rendezvény helyszíne:
Szláv és Balti Filológiai Intézet Könyvtára

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ

Az ELTE BTK Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszéke
tisztelettel meghívja Önt a

2017. február 21-én, kedden, 12.00 órakor kezdődő

 Вопросы аспектуальности в славянских языках”

című nyelvészeti műhelybeszélgetésre, melynek keretében az alábbi előadások hangzanak el:

 • Jelena Vasziljevna Petruhina, a Lomonoszov Moszkvai Állami Egyetem professzora: „Семантика вида и фазисно-временных способов действия в русском и чешском языках”;

 • Pátrovics Péter, az ELTE Lengyel Filológiai Tanszéke docense: „Категория вида в польском языке”;

 • Pálosi Ildikó, az ELTE Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszéke adjunktusa: „Соотношения категории вида и способов глагольного действия в русском языке”.

 

A rendezvény helyszíne:
Szláv és Balti Filológiai Intézet Könyvtára

 

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ

International Academic Conference for students
7th Conference For Young Slavists In Budapest
(BUDAPEST, 11th MAY 2017)

Call for participation

 

The 7th Conference for Young Slavists in Budapest will be held on 11th May 2017 in the Institute of Slavonic and Baltic Philology (Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities). The conference is an opportunity for young graduate and PhD students of the fields of Slavonic languages, literatures, history and culture to meet and present their new findings in these topics. We invite students and members of Slavonic departments in Hungary and from abroad to participate. The working languages of the conference are any Slavonic language, English or German. Presented works will be published in an online academic journal.

Each presenter must specify the name of a reviewer (at least the rank of associate professor) in his/her application form. The reviewer must confirm that he/she has read the presentation and recommends it for publication. Applications without a reviewer’s recommendation will not be taken into consideration.

5000 HUF (approximately 15 EU) will be charged for participation in the conference. The conference fee must be paid at registration in Budapest. The conference is free for students of Eötvös Loránd University.

The application form must include two abstracts, in the language of presentation and English.

The application form must be submitted electronically to szhbk.elte@gmail.com no later than 31th March 2017.

Applicants will be informed whether their topic and application have been accepted by 05th April 2017.
Participants will receive the official and detailed programme of the conference by 05th May 2017.

The final versions of conference presentations intended for publication in the conference proceedings must be submitted in electronic form to the e-mail address szhbk.elte@gmail.com no later than 30th June 2017.

We declare that the organisers do not possess the capacity to reimburse any travel, accommodation and food related expenses. The participants and organizers will share a common meal after the conferernce. Following the conference we invite you to a group sightseeing of Budapest 12th May.

Yours faithfully, on behalf of the organizers:

Head organizer
György Rágyanszki

President of Organizing Committee
Prof. Dr. István Lukács

Organizing Committee
Prof. Dr. István Lukács
Prof. Dr. Katalin Kroó
Dr. habil. Zsuzsanna Ráduly
Dr. Aleksander Urkom
Krisztián Al-Kholy
György Rágyanszki

Call for participation DOC PDF

Application form

Az ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézetének

Szláv Filológiai Tanszéke

nemzetközi tudományos konferenciát szervez

a szlovén szak megalapításának 10. évfordulója alkalmából.

A konferencia ideje: 2016. október 26. 9 óra
A konferencia helyszíne: ELTE BTK, Kari Tanácsterem
(1088 Budapest, Múzeum krt. 4. A épület)

MEGHÍVÓ és PROGRAM (VABILO)

A tudomány mindenkié
Találkozások a szláv kultúrákkal, irodalmakkal és nyelvekkel


A rendezvénysorozat első helyszíne

Pomáz, a TelekiWattay kastélyszálló,

2016. szeptember 28-án.

Meghívó és program

MEGHÍVÓ

A Litván Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége,
a Lett Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége
és az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Szláv és Balti Filológiai Intézete

közös ünnepségen emlékezik meg a
BALTI EGYSÉG NAPJÁRÓL
2016. szeptember 22-én csütörtökön 15.00 órakor.

Köszöntőt mond
Őexc. Rasa Kairienė litván nagykövet asszony,
Őexc. Vilmārs Heniņš lett nagykövet úr.

Program:
köszöntők
megemlékezés a Balti Egységről
a követségek által adományozott könyvek bemutatása

A rendezvény helyszíne:
az ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézetének Könyvtára
(1088, Múzeum krt. 4/D. fszt.)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

A MEGHÍVÓ LETÖLTÉSE

Tájékoztató az
OROSZ MINOR szakirányról
(2016/2017)

Orosz minor csak az őszi félévben indul
Csak olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik szeptemberben már rendelkeznek orosz nyelvi alapismeretekkel (írás, olvasás, kb. 1500 szóból álló szókincs, azaz Oszipova, I., Kljucs (Ключ) című nyelvkönyvének beható ismerete).
2016 szeptember 7-én 9 órakor (D ép./ Fsz.1-ben) tanévkezdési MINOROS TÁJÉKOZTATÓT tartunk, amelyen minden minorra jelentkezőnek kötelező megjelennie.
A rövid tájékoztatót írásbeli NYELVI FELMÉRŐ követi (kb. 10.30-ig).
Délután 14 órai kezdettel szóbeli vizsga lesz (D ép. Fsz.13).
A felmérő anyaga: a "Kljucs 1." TELJES ANYAGA.

LETÖLTÉS

Hankó B. Ludmilla

Búcsúzunk Hankó B. Ludmillától

Břízová Ludmila 1932. november 17-én született a csehországi Teplicében.
Iskoláit az érettségiig (1951) szülővárosában végezte. Érettségi után a Prágai Károly Egyetem cseh nyelv és irodalom - irodalomtudomány szakára iratkozott be. Mivel Jan Mukařovský a Pozsonyi Komenský Egyetemen adott elő, Břízová Ludmila követte Pozsonyba a nagyformátumú professzort. Itt ismerkedett meg a békéscsabai születésű szlovák fiatalemberrel, későbbi férjével, Hankó Jánossal, aki ugyancsak a Pozsonyi Egyetem hallgatója volt. Középiskolai tanári oklevelét 1956-ban szerezte a Prágai Károly Egyetemen.
Házasságkötése után követte férjét Magyarországra.
Középiskolai tanári munkája mellett az ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszékén először mint megbízott előadó Szlovák nyelv- és stílusgyakorlat órákat tartott, majd 1975-től a cseh szak munkájába kapcsolódott be óraadóként. Egyetemi doktori disszertációját 1978-ban védte meg. 1980-ban adjunktusi kinevezést kapott az ELTE Szláv Filológiai Tanszékének cseh nyelv és irodalom szakára. Az irodalomtudomány kandidátusa tudományos címet 1986-ban szerezte meg Prágában, majd 1987-ben egyetemi docenssé nevezték ki. 1998-ban újra előrelépett, ekkor nyerte el az irodalomtudomány habilitált doktora címet. A tudományos életben Hankó B. Ludmilla néven vált ismertté.
A cseh szakot adminisztratív tekintetben is összefogta aktív pályafutása befejeztéig. Mind gimnáziumi, mind egyetemi tanítványai közül sokan emlékeznek rá mint igényes, felkészült pedagógusra.
Hosszan tartó betegségét fegyelmezetten viselte.
Hamvait szülőhazájában helyezték örök nyugalomra.

MAGYARORSZÁG ÉS A KELETI KERESZTÉNYSÉG –
KULTUSZOK, TEMPLOMOK, NYELVEMLÉKEK

kerekasztal-konferencia
a magyarországi bolgár ortodox egyházközösség 100. évfordulója és a szláv írásbeliség és kultúra napja alkalmából

2016. május 24. Budapest

PROGRAM

Tisztelt Érdeklődők!

Szeretettel meghívjuk Önöket a POLONO-HUNGARICA 2016 nemzetközi konferenciára, amely 2016.május 12-13. kerül megrendezésre. A konferencia szervezője a Lengyel Filológiai Tanszék. Az előadások magyar és lengyel nyelvűek. A konferencia megnyitó 2016. május 12. (csütörtök) 10.00 órakor. Helyszín: ELTE BTK; 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D épület alagsori Tanácsterem.

A szervezők

PROGRAM

Stołeczny Samorząd Polski

serdecznie zaprasza

na wykład poety i tłumacza literatury Gábora Zsille

pt. „Polskie przygody Bálinta Balassiego”,

który odbędzie się

24 lutego 2016 roku o godzinie 11.00.

 

Miejsce wykładu: Eötvös Loránd Tudományegyetem

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D. parter sala nr 17.

 

http://1.bp.blogspot.com/-wM1n91LjLq4/UFyQaFgQ-oI/AAAAAAAAE04/EKuxQ66LaO8/s1600/sorminta.gif

 

Fövárosi Lengyel Önkormányzat

tisztelettel meghívja Önt

Zsille Gábor József Attila-díjas költő és műfordító

"Balassi Bálint lengyelországi kalandjai" c. előadására

 

Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Múzeum krt. 4/D. fsz. 17.

Időpont: 2016. február 24. 11.00 óra

 

LETÖLTÉS

6th Conference For Young Slavists In Budapest

(BUDAPEST, 05th MAY 2016)

 

Call for participation

 

The 6th Conference for Young Slavists in Budapest will be held on 05th May 2016 in the Institute of Slavonic and Baltic Philology (Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities). The conference is an opportunity for young graduate and PhD students of the fields of Slavonic languages, literatures, history and culture to meet and present their new findings in these topics. We invite students and members of Slavonic departments in Hungary and from abroad to participate. The working languages of the conference are any Slavonic language, English or German. Presented works will be published in an online academic journal.

 

Each presenter must specify the name of a reviewer (at least the rank of associate professor) in his/her application form. The reviewer must confirm that he/she has read the presentation and recommends it for publication. Applications without a reviewer’s recommendation will not be taken into consideration.

5000 HUF (approximately 15 EU) will be charged for participation in the conference. The conference fee must be paid at registration in Budapest. The conference is free for students of Eötvös Loránd University.

 

The application form must include two abstracts, in the language of presentation and English.

 

The application form must be submitted electronically to szhbk.elte@gmail.com no later than 27th March 2016.

 

Applicants will be informed whether their topic and application have been accepted by 31th March 2016.

Participants will receive the official and detailed programme of the conference by 29th April 2016.

 

The final versions of conference presentations intended for publication in the conference proceedings must be submitted in electronic form to the e-mail address szhbk.elte@gmail.com no later than 30th June 2016.

 

We declare that the organisers do not possess the capacity to reimburse any travel, accommodation and food related expenses. The participants and organizers will share a common meal after the conference. Following the conference we invite you to a group sightseeing of Budapest 06th May.

 

Yours faithfully, on behalf of the organizers:

 

Head organizer

György Rágyanszki

 

President of Organizing Committee

Prof. Dr. István Lukács

 

Organizing Committee

Prof. Dr. István Lukács

Prof. Dr. Katalin Kroó

Dr. habil. Zsuzsanna Ráduly

Dr. Aleksander Urkom

György Rágyanszki

Anett Varga

 

Call For Participation

Application Form

 

Újra

Karácsonyi Könyvcsere

a Szláv és Balti Filológiai Intézetben 

Van olyan könyved, amire nincs már szükséged?
Nem használod, nem kell már?
Hozd be, és add le december 10-ig a D épület portáján található könyvgyűjtő dobozba!

A december 10-én megrendezésre kerülő Szláv Karácsonyon pedig vidd haza, amelyik tetszik.

 

Hozd és vidd!

Принеси и забери!

Donesi i vzemi!

Donesi i uzmi!

Přines a odnes!

Prines a odnes!

Prinesi in vzemi!

Принеси Ta забери!

Prynieś i zabierz!

Donesi i odnesi!

 

 

A kezdeményezés házigazdája a
Szláv Fililógiai Tanszék
További információ:
D épület 106-os terem
István Anna

LETÖLTÉS

Kedves Kollégák, kedves Hallgatók!

Tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt a Szerb szak következő
eseményére:

2015. december 4-én (péntek) 11:00 órás kezdéssel

Színház a piac és az elektronikus
kommunikáció dominancia korszakában

című (szerb nyelvű) előadást tartja

Prof. Dr. Nikodijević Dragan
teatrológus, egyetemi tanár
Belgrádi Egyetem
Média és Kultúrtudományi Kar dékánja


Az előadást az intézeti könyvtárban tartjuk.

Letöltés

 

 

P O Z V Á N K A

Obor bohemistiky Filozofické fakulty (BTK) Univerzity Loránda Eötvöse (ELTE) v Budapešti Ústav slavistiky a baltistiky (ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet)
Velvyslanectví České republiky v Budapešti

Vás tímto srdečně zvou na zahájení mezinárodní konference
„Od počátků k současnosti (1955 – 2015)”

konanou u příležitosti oslav 60 let od založení oboru bohemistiky na Univerzitě L. Eötvöse v Budapešti.

Konference se koná pod záštitou Jeho Exelence, velvyslance ČR v Maďarsku,
PhDr. Juraje Chmiela, CSc.
za podpory Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Termín: 15. 10. 2015, 9:00 – 9:50
Místo konání: AULA Filozofické fakulty (BTK) Univerzity Loránda Eötvöse (1088 Budapešť, Múzeum krt. 4-6)

Dr. habil. Oleg Fedoszov     
Prof. Dr. István Lukács
vedoucí oboru české filologie    
 
ředitel Ústavu slavistiky a baltistiky


                                        

 

 

 

MEGHÍVÓ
ELTE BTK Cseh szak
ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézete
CSEH KÖZTÁRSASÁG NAGYKÖVETSÉGE

tisztelettel meghívja Önt  a
„ Kezdetektől napjainkig (1955-2015)“
című nemzetközi konferencia megnyitó ünnepségére.
A konferencia a cseh szak  megalapításának 60. évfordulója alkalmából kerül megrendezésre.

 

A konferencia fővédnöke Őexcellenciája
PhDr. Juraje Chmiel, CSc.
a Cseh Köztársaság budapesti nagykövete,

támogatója a Cseh Köztársaság Külügyminisztériuma,
valamint az Oktatási és Ifjúsági Minisztérium.

A megnyitó időpontja: 2015. október 15. 9 óra
A megnyitó helyszíne: ELTE BTK (1088 Budapest, Múzeum krt. 4-6.), Kari Tanácsterem (A.ép.fszt.39.)

Dr. habil. Oleg Fedoszov     
Prof. Dr. István Lukács
cseh szak felelőse    
Szláv és Balti Filológiai Intézet igazgatója


                                                  

Meghívó

Vaszil Hrihorovics Necsepa kobzos és énekes
Tarasz Sevcsenko-díjas művész, Ukrajna nemzeti művésze

jelentős könyvadományban részesítette
az ELTE BTK Ukrán Filológiai Tanszékét.

A könyvadomány ünnepélyes átadására
2015. szeptember 7-én, hétfőn, de. 10 órakor kerül sor
az ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézetének Könyvtárában (1088 Budapest, Múzeum krt. 4. D ép. fsz. 17–19. szoba).

Az eseményre tisztelettel meghívom.

Budapest, 2015. szeptember 1.
Lukács István
tanszékvezető egyetemi tanár,
intézetigazgató

 

Az Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
VI. Tanévzáró Konferenciája

2015. május 15. (péntek)
Múzeum krt. 4/D fszt. 1.

PROGRAM

Ösztöndíj!

A Jekatyerinburgi URFU egyetem Orosz Tanszéke egy 3 hónapra szóló ösztöndíjat ajánl MA-hallgatók részére a 2015. tavaszi szemeszterre. Az ösztöndíj összege kb. 2000 dollár, amelyből térítik a repjegyet és a szállást, de pontosabb hírek még két hét múlva érkeznek. A kiutazás költségeit meg kell előlegezni és kint fogják bankszámlára utalni a pénzt. A kint töltött félév kurzusai részben beszámítanak az itthoni tankötelezettség teljesítésébe, a nem érintett (vagy ekvivalenciába nem hozható) tárgyak teljesítése itthon kötelező lesz. Az itthoni teljesítés a szemeszter végén az idő és terhelés tekintetében össze lesz hangolva a kinti kötelezettségekkel. Noha egész pontos információkkal január második felében fogunk tudni szolgálni, kérjük, hogy akinek komoly terve lenne kiutazni a tavaszi szemeszterre, két e-mail címre (szabo.bence@btk.elte.hu, krookatalin@freemail.hu) mihamarabb legyen szíves jelezni ilyen irányú szándékát. Elképzelhető, hogy ez az ösztöndíj egyszeri lehetőség a Tanszék hallgatói számára, hosszas tárgyalások és együttműködés előzte meg a felajánlását orosz részről. Érdemes megpróbálni!

Поэтика М. Ю. Лермонтова и его наследие в европейской культуре
Юбилейная конференция, посвященная
200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова

Mihail Lermontov
poétikája és szellemi öröksége
az európai kultúrában
Nemzetközi tudományos konferencia Lermontov születésének 200. évfordulója alkalmából

Budapest, 2014

Program

Orosz szakos hallgatók Belgrádban

2014. szeptember 15-20. között az ELTE BTK Orosz Nyelv és Irodalom Tanszéke mesterképzésén tanuló hallgatók csapata részt vett a Belgrádi Egyetem által, orosz szakos egyetemisták számára rendezett III. Nemzetközi Hallgatói Fesztiválon. Dóbiás Levente, Jákli Zsófia, Papp Eszter, Válent Anna és Závodszky Nóra Magyarországról, Budapestről és az ELTÉ-ről szóló, közösen készített, orosz nyelvű minielőadásukkal és prezentációjukkal öregbítették egyetemünk hírnevét. A fesztiválon összesen 22 egyetem képviseltette magát Belgiumból, Bulgáriából, Csehországból, Lengyelországból, Magyarországról, Montenegróból, Romániából, Olaszországból, Spanyolországból és, természetesen, Szerbiából.
A hallgatók így foglalják össze élményeiket:
„A fesztiválon eltöltött öt nap számos hasznos tapasztalattal gazdagított bennünket. Felkészült idegenvezetők és kiemelkedő szaktudású oktatók segítségével megismerkedhettünk Szerbia, ill. Belgrád történelmével. Kirándulást tettünk Topolában és Arangelovacban, ahol különböző előadások keretében mélyebb ismereteket szereztünk a szerbiai orosz emigráció tevékenységéről és a szerb dokumentumfilm-gyártás kezdeteiről.
A szervezők minden részletre odafigyeltek, beleértve a több mint kétszáz résztvevő étkeztetésének és közlekedésének kifogástalan megszervezését.
Az orosz nyelv összehozta az európai egyetemek diákjait és lehetővé tette, hogy jobban megismerkük egymás kultúráját. Számunkra a program legkiemelkedőbb eseménye a „Španac” szerb néptáncegyüttes fellépése volt, ahol lélegzetelállító élményben volt részünk. Összességében nagyon hasznosan, mégis szórakoztatóan telt ez az egy hét a szerb fővárosban”.

Új szakirányú szakfordító és tolmács továbbképzési program

BOLGÁR, CSEH, HORVÁT, LENGYEL, LITVÁN,
OROSZ, SZERB, SZLOVÁK, SZLOVÉN, UKRÁN
nyelvből

Jelentkezési határidő: 2015. június 20.

            A Szláv és Balti Filológiai Intézet együttműködve az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszékével, a legnagyobb múltú fordító- és tolmácsképző intézménnyel Magyarországon, amely 1973 óta képez hivatásos fordítókat és tolmácsokat, a 2014/2015-ös tanévben szakirányú szakfordító és tolmácsképzési programot indít BOLGÁR, CSEH, HORVÁT, LENGYEL, LITVÁN, OROSZ, SZERB, SZLOVÁK, SZLOVÉN, UKRÁN nyelvből.

            A meghirdetett két féléves akkreditált és posztgraduális képzés megfelel az irányadó szakmai szervezetek követelményeinek. Az előadásokat és szemináriumokat egyetemi oktatok, gyakorló szakfordítók és tolmácsok vezetik.

A képzés célja olyan szakfordítók és tolmácsok képzése,

 • akik az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés feladatát magas színvonalon látják el;
 • akik az írott vagy hallott forrásnyelvi szöveget pontosan és nyelvileg helyesen, a beszélő szándékának megfelelően adják vissza a célnyelven;
 • akik tájékozottak a forrásnyelvi és célnyelvi országok politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális életében, valamint a hazai, európai és nemzetközi intézmények rendszerében;
 • akik ismerik a tolmács- és fordítói szakma etikai és protokolláris szabályait.

Jelentkezési feltétel:
Felsőfokú nyelvtudás, melyről a felvételi eljárás során kell számot adni.

Felvételi:

             szóbeli: beszélgetés idegen nyelven, blattolás, tolmácsolás.    

Tandíj összege:

280.000.-Ft/félév

Jelentkezési lap

A fenti felhívás szövege

Az ELTE Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszékének Jubileumi (V.) Tanévzáró Konferenciája

2014. május 8. (csütörtök), 9.30 órától
Múzeum krt. 4/D fszt. 1.

Meghívó és program

Az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori iskola
„Orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában”
doktori programja és az Orosz Nyelv és Irodalom Tanszék

tisztelettel vár minden érdeklődőt
Irina Belobrovceva professzor (Tallinni Egyetem)
orosz nyelvű vendégelőadásaira:

2014. április 28. 16.30
A mai orosz irodalom újdonságai
Что нового в новейшей русской литературе?
Что читать хорошо и что читать плохо?
Как ориентироваться в литературе последних лет?

2014. április 29. 11.00
Anatolij Glagyilin
Анатолий Гладилин как родоначальник русской молодежной прозы 1960-х годов.
Проснуться известным писателем в 19 лет.
От тиражей в 600 тысяч экземпляров – в эмиграцию.

Irina Belobrovceva a Tallinni Egyetem irodalomprofesszora, a Szláv Nyelvek és Kultúrák Intézet igazgatója. Öt monográfia, tizenkét tankönyv és több mint 200 cikk szerzője a XX.és XXI. századi orosz és észt irodalom és film, az észt-orosz irodalmi kapcsolatok tárgyában.

 

Az előadások helye:
ELTE BTK Trefort kert, D. épület fsz. 9-es terem

DOC

Az ELTE BTK
„Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában” doktori programjának meghívására

2014. április 24-én 4 órakor,
az ELTE BTK Trefort Kert, D. épület földszint 9-ben
angol nyelvű előadást tart, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

Amelia Glaser (San Diego)

"Sholem Aleichem, Russian Literary Critic"

 

When Sholem Rabinovich (Sholem Aleichem) began writing Yiddish fiction, he was steeped in Russian literature. With only a few Yiddish humorists on which to model his prose, he based important aspects of his persona and poetics on exemplars from the Russian canon, in particular Gogol. Sholem Aleichem, beyond encouraging a comparison between himself and Gogol, also consciously modeled elements of his writing on Turgenev, Saltykov-Schedryn and his younger contemporary Maxim Gorky. In order to understand the intimate relationship between the writer canonized as the father of Yiddish prose (particularly in Russia) and the Russian literature he read, we must examine not only what Sholem Aleichem was borrowing from his Russian models, but what he was critiquing. By considering Sholem Aleichem as a critical reader of Russian literature, we begin to glean the importance of nineteenth century Russian literature to what was, at the turn of the twentieth century, a still-nascent Yiddish canon. This talk is drawn from the recent book, Jews and Ukrainians in Russia's Literary Borderlands: From the Shtetl Fair to the Petersburg Bookshop (Northwestern U.P., 2012).

 

Amelia Glaser is Associate Professor of Russian and Comparative Literature, and Chair of the Russian, East European, and Eurasian Studies program at the University of California, San Diego. She is the author of Jews and Ukrainians in Russia's Literary Borderlands: From the Shtetl Fair to the Petersburg Bookshop (Northwestern U.P., 2012), and the translator and editor of Proletpen: America's Rebel Yiddish Poets (U. Wisconsin Press, 2005). She is currently editing a collection of articles on the image of Bohdan Khmelnytskyi in Ukrainian, Russian, Polish, and Jewish literature. Her visit is sponsored, in part, by the Mellon Foundation, which awarded the book a subvention grant.

 

Hetényi Zsuzsa
programvezető

DOC

Az ELTE
Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszéke
örömmel tudatja, hogy a 2014-es ELTE Bölcsész Napok keretében

T. E. Avtuhovics

a Janka Kupala Hrodnai Állami Egyetem (Belarusz Köztársaság)
Orosz és világirodalmi tanszékének
tanszékvezető professzora

az alábbi előadást tartja:

Экфрасис в поэзии И. А. Бродского

Az előadás ideje és helye: 2014. május 6. (kedd): 11. óra
Múzeum krt. 4/D, a Szláv és Balti Filológiai Intézet Könyvtára.

DOC

4th Conference For Young Slavists In Budapest

Call for participation

Application Form

Bevezetés a szláv nyelvek tanulmányozásába

Irodalom

 1. Balázs János (szerk.): Areális nyelvészeti tanulmányok. Tankönyvkiadó, Budapest 1983.
 2. Balázs János (szerk.): Nyelvünk a Duna-tájon. Tankönyvkiadó, Budapest 1989.
 3. Crystal, David: A nyelvek enciklopédiája. Osiris, Budapest 2003.
 4. H. Tóth Imre: Bevezetés a szláv nyelvtudományba. Szeged-Szombathely 2004.
 5. Baleczky Emil-Hollós Attila: Ószláv nyelv. Tankönyvkiadó, Budapest 1968.
 6. Nyomárkay István – Vig István (szerk.): Kis szláv lexikográfia. Opera Slavica Budapestinensia. Linguae slavicae. ELTE Szláv Filológiai Tanszék. 2004.
 7. Lehfeldt, Werner: Einführung in die Sprachwissenschaft für Slavisten. 2., verbesserte und ergänzte Auflage. Verlag Otto Sagner. München 1996.

Letöltés

Oroszországi részképzés 2013/14-II.

PEETER TOROP előadása

MEGHÍVÓ

Az ELTE Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszéke
és az
„Orosz Irodalom és Irodalomkutatás –
Összehasonlító Tanulmányok”
doktori program

szeretettel meghív minden érdeklődőt

Peeter Torop

a Tartui Egyetem Szemiotika Tanszéke professzorának
előadására:

Пространство русского реализма.

Az előadás ideje és helye:
2013. október 2. (szerda): 14.00 –16.00
Múzeum krt. 4/D, Szláv és Balti Filológiai Könyvtár

 Minden érdeklődőt tisztelettel várunk!

LETÖLTÉS

Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék IV. Tanévzáró Konferencia

2013. május 10. (péntek), 10 órától Múzeum krt. 4/D fszt. 1.

Program

I.
Elnök: Lebovics Viktória

10.00–10.10:
A konferencia megnyitása (Kroó Katalin)

10.10–10.30:
Hetényi Zsuzsa
Egy szovjet szöveg újraolvasása. Vaszilij Grosszman: Kiszlovodszkban

10.30–10.50:
Dési Edit
Kreatív szóláshasonlatok

10.50–11.10:
Kalavszky Zsófia
„Дело в поступке”. A szó és tett Vaszilij Grosszman Élet és sors című regényében

11.10–11.30:
Jászay László
A grammatikai kategorizálás problémájáról

11.30–11.50: Kávészünet

II.
Elnök: Laczházi Aranka

11.50–12.10:
Zoltán András
Denevér

12.10–12.30:
Nagy István
Egy érzelmes regény – a 20. században

12.30–12.50:
Kroó Katalin
Egy vers „szereplehetőségei” az epikus prózaszövegben. (Még egyszer a Fehér éjszakákról)

12.50–13.10:
Lebovics Viktória
Kozák barokk festészet

III.
Elnök: Gyöngyösi Mária és Rónai Gábor

14.30–14.50:
Janurik Szabolcs
Az új számítástechnikai és mobileszközök elnevezése az oroszban és a magyarban

14.50–15.10:
Kocsis Géza
A zene irodalmi ábrázolásának néhány szempontjáról

15.10–15.30:
Varga Katalin
Metafora és tükrözés a terminológia eszköztárában

15.30–15.50:
Nagy Dániel
Zenei és irodalmi mitopoétikai műértelmezések szemiotikai nézőpontból (Wagner és Thomas Mann)

 

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

Letölthető program

 

Szakirányú szakfordító és tolmács továbbképzési program

BOLGÁR, CSEH, HORVÁT, LENGYEL, LITVÁN,
OROSZ, SZERB, SZLOVÁK, SZLOVÉN, UKRÁN
nyelvből

Jelentkezési határidő: 2013. június 10.

            Az ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézete együttműködve a Fordító- és Tolmácsképző Tanszékkel, a legnagyobb múltú fordító- és tolmácsképző intézménnyel Magyarországon, amely 1973 óta képez hivatásos fordítókat és tolmácsokat, a 2013/2014-es tanévben szakirányú szakfordító és tolmács továbbképzési programot indít BOLGÁR, CSEH, HORVÁT, LENGYEL, LITVÁN, OROSZ, SZERB, SZLOVÁK, SZLOVÉN, UKRÁN nyelvből.

            A meghirdetett két féléves akkreditált és posztgraduális képzés megfelel az irányadó szakmai szervezetek követelményeinek. Az előadásokat és szemináriumokat az egyetemi oktatók mellett gyakorló szakfordítók és tolmácsok vezetik.

A képzés célja olyan szakfordítók és tolmácsok képzése,

 • akik az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés feladatát magas színvonalon látják el;
 • akik az írott vagy hallott forrásnyelvi szöveget pontosan és nyelvileg helyesen, a beszélő szándékának megfelelően adják vissza a célnyelven;
 • akik tájékozottak a forrásnyelvi és célnyelvi országok politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális életében, valamint a hazai, európai és nemzetközi intézmények rendszerében;
 • akik ismerik a tolmács- és fordítói szakma etikai és protokolláris szabályait.

Jelentkezési feltétel:
A képzésben bármely képzési területen szerzett mesterfokozattal (MA, MSC) és magas szintű (szláv és balti nyelv) nyelvtudással rendelkezők vehetnek részt.
Felvételi:

 • szóbeli: beszélgetés idegen nyelven, tolmácsolás.    

Tandíj összege:
280.000.-Ft/félév
Jelentkezési lap letölthető: ITT
szakirányú szakfordító és tolmács továbbképzési program
menüpont alatt!

A kitöltött jelentkezési lapokat kérjük az alábbi címre postázni:
Szláv és Balti Filológiai Intézet
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D

A szakirányú képzés csak kellő számú jelentkező esetén indul!


Jelen dokumentum letöltése ITT

PÁLYÁZAT oroszországi részképzésre a 2013-2014. tanév I. félévében*


*FIGYELEM!!! Az Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék titkárságán CSAK és KIZÁRÓLAG az Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék által kiegészítésként közzétett kiírás alapján lehet pályázatot benyújtani. A tanszéki kiírás a hallgatói ügyintézés és adminisztráció megkönnyítését szolgálja. A tanszéki kiírásban megjelölt határidőn túl nem áll módunkban pályázatokat fogadni!

Dear Colleagues,

Ural Federal University (Ekaterinburg, Russia) is pleased to present
programs in Russian Studies which are aimed at receiving new
knowledge in the academic field, mastering Russian language and
learning the Russian lifestyle and unique culture.
Summer School 2013 “Russian Studies in Real Russia” will be held
for the 3 rd time at Ural Federal University (Ekaterinburg, Russia)
from July 29 th to August 16 th , 2013. The Summer School 2013
offers the programme “Russian Studies in Real Russia: Russia X
dimension” aimed at studying the political, cultural and economic
processes in the development of contemporary Russia (lectures in
English\Russian) and also the Russian language in full for different
levels and in different aspects. The courses are for students of all
levels of the Russian language from A1 to C1. In addition, the Summer
School gives unique opportunity to visit the best places of interest
both in Ekaterinburg and the Ural region, practicing Russian language
in academic and informal environment. The application deadline
is June 1 st , 2013. In order to apply participants shall fill in
the application form here
http://russtudies.ustu.ru/summer-school/apply-now/ and send the copy
of the international passport as well.

The Summer School 2013 “Russian Studies in Real Russia” is supported
by DAAD , which allows German students to receive the financial
support from DAAD for participating in this summer school.
Additional information can be found here: http://russtudies.ustu.ru/
Master’s Degree program in Russian Studies covers various aspects of
Russia’s past and present: language, culture, political and social
life. The key issues are identity, modernity and integration in the
broader cultural context of Post-Soviet Eurasia, as well as intensive
study of Russian language. Courses on Identity (defining Russian
identity features), Modernity (Russia's place in the changing world),
Integration (the architecture of the post-Soviet Space) are held in
English. Plus, the essential part of the program is the Russian
language course.

UrFU graduates can receive a European Diploma Supplement, issued in
concordance with recommendations of the Council of Europe and UNESCO.
The deadline for submitting applications for the Master's program
to UrFU is August, 2013. The fall semester starts September 1, 2013.
More information available at www.russtudies.ustu.ru , by e-mail:
russtudies@mail.ru or mariagu@mail.ru
The attachment contains more detailed information as well.
We would be grateful if you could promote this information among your
colleagues, your students and any interested in that.
Thank you for your kind assistance,

Best regards,
Yulia Shcherbakova

Ural Federal University
Pr. Lenina 51
620083 Ekaterinburg, Russia

Tel./Fax: + 7 343 350 77 88
Mobile: + 358 402479288
www.russtudies.ustu.ru

Email: russtudies @mail.ru

Letölthető prospektusok: 1 2

 

 

Tájékoztató az "R" kódú órákat látogatók számára

Kedves Hallgatók!

2013. február 13-án, csütörtökön 12 órától, a D/7-es szobában tájékoztatót tartunk az „R” kódú órákat látogató hallgatóknak, aki a múlt félévben Oszipova Irinához jártak. Kérjük, hogy a további félreértések, és az órák felvételével kapcsolatos hibák elkerülése érdekében minden érintett hallgató feltétlenül jelenjen meg a tájékoztatón

Búcsú Tatár Bélától

Az ELTE BTK Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszéke, valamint a Szláv és Balti Filológiai Intézet nevében búcsúzom elhunyt kollégánktól, barátunktól, Tatár Béla professzortól.
80. életévében, 2012. december 7-én ragadta el a halál, s távozásával nemcsak tanszékünket érte súlyos veszteség, hanem az egész magyarországi russzisztikát is. Azt a tekintélyes szakmai közösséget, amelynek egyik meghatározó alakja volt, mindenekelött mint az orosz frazeológia határainkon túl is elismert kutatója, aki életének utolsó évtizedében immár nyugalmazott egyetemi tanárként kapcsolódott szeretett hivatásához és egykori kollégáihoz. Feledhetetlenségét a ránk hagyott tudományos öröksége mellett számos olyan emberi tulajdonsága is fenntartja, melyek révén személyes példamutatásával hatni tudott szakmai környezetére, munkatársaira is. Az önzetlen segítségnyújtás alaptermészetének fontos része volt, és ebből mi is, akik mint az őt követő nemzedék képviselői vagyunk itt jelen, sokat profitálhattunk. Tevékenységét a tudomány művelésében s pedagógiai munkájában egyaránt a fegyelmezett következetesség, a szigorú igényesség vezérelte, s eközben maga körül mindenkor közvetlen, barátságos légkört teremtett, – mindez természetszerűleg adódott kiegyensúlyozott, derűs egyéniségéből, amihez jó humorérzéke is hozzátartozott.
Most amikor búcsút veszünk eltávozott kollégánktól, barátunktól, amikor emlékezetünkben újra rajzoljuk a köztiszteletben álló professzor filológusi portréját, fel kell idéznünk sikeres életpályájának főbb állomásait, egyszersmind vissza is tekintünk a szakmai eredményekben gazdag egyetemi működésére.
Az Odesszai Állami Egyetemen folytatott tanulmányait követően csaknem két éven át szakfordítóként dolgozott az Oroszországi Tudományos Akadémia egyik referáló folyóiratánál, majd Budapestre költözve, szintén átmenetileg, kulturális referensként helyezkedett el. 29 éves volt, amikor 1962-ben mint frissen kinevezett egyetemi tanársegéd végérvényesen elkötelezte magát az orosz nyelvészet művelésével és e szakterület oktatásával: ekkor került az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Orosz Filológiai Tanszékére, ahol 4 évtizedet is meghaladó áldásos munkája eredményeként maradandó tudományos életmű született, és ezzel egyidejűleg példamutatóan sikeres oktatói-nevelői életpályát hagyott maga mögött. A hivatalos elismeréseket tekintve a szakmai előmenetel csúcsára 1998-ban jutott fel, amikor a parlamentben átvehette egyetemi tanári kinevezését. Az azt követő évben pedig a Széchenyi professzori ösztöndíj odaítélésével is honorálták szakmai tevékenységét. A tanári munka hatékonyságát a tanított diákok sikerei jelzik vissza. Tatár Béla 40 éves oktatói munkájának, az ebbe fektetett szellemi erőfeszítéseinek látványos eredményei vannak: az egymást váltó generációk oktatási folyamatában több mint 30 doktori disszertációnak volt a tudományos vezetője vagy hivatalos bírálója, elsősorban egyetemi doktori értekezéseknek és kisebb részben a később bevezetett doktori képzés PhD-értekezéseinek. Szinte megszámlálhatatlan nyelvészeti szakdolgozatnak volt a témavezetője, a mi statisztikáink szerint ez a mutató meghaladja a kétszázat. Már önmagában e puszta számszerű tények tükrében sem meglepő, hogy több kiváló tanítványa később a felsőoktatásban találta meg a helyét.
Az orosz frazeológia területére egykori tudományos vezetője, a XX. század egyik legnagyobb hatású orosz nyelvésze Viktor Vinogradov akadémikus irányította, akit mindenkor tanító mesterének tekintett. Tatár Béla a vinogradovi szellemiséget méltó módon képviselte hazánkban, sőt, határainkon túl is, – külföldön megjelent tanulmányaival, előadásaival, melyekkel Európa számos egyetemén, konferencia-helyszínén szerepelt: Moszkvában, Leningrádban, Athénben, Toledóban, Granadában, Firenzében, Triestben, Pozsonyban, Olmücben, Opoléban, Szentivánban, Odesszában és Kievben. Amikor személyiségének méltatásakor könyveire utalva olyan fordulatokat használok, hogy azok „kiváló kutatói tehetségének, kivételes munkaszeretetének, ragyogó nyelvészeti műveltségének és ösztönének vitathatatlan tanúságai”, akkor valójában az orosz frazeológiai tudomány egyik legavatottabb szaktekintélyének szavait idézem magyar fordításban, – Anatolij Zsukov akadémikus szavait, aki köszöntő cikkben emlékezett meg a magyarországi russzisztika orosz földön is elismert kutatójának, Tatár Béla professzornak 70. születésnapja alkalmára megjelentetett jubileumi kötetben. Tatár Bélát a frazeológiai kutatások törvényszerűen vezették el a nyelvészet különböző területeire: foglakozott némely frazeológiai egység etimológiai vizsgálatával, alaktani és szintagmatikai sajátosságaival, igeszemléleti vonatkozásaival és természetesen jelentéstani kérdésekkel is. Nevének a frazeológiával való elválaszthatatlan összekapcsolódása azonban nem vezethet oda, hogy megfeledkezzünk egyéb irányú munkásságáról. Mint lexikográfus egy kitüntetett szakkönyv szerzője: az 1985-ben megjelent „Русская лексикография” c. műve ugyanis a kiadói nívódíj elismerésében részesült. Később, a rendszerváltást követő években pedig felkérésre egy üzleti szótár elkészítésével aktuális gyakorlati igényeket elégített ki. Végül nem maradhat említetlenül az a tény sem, hogy egyetemi működésének első két évtizedében a nyelvoktatás elősegítése érdekében nyelvészeti jegyzeteket, a nyelvi felkészítést szolgáló tankönyveket is írt, melyek a maguk idejében hézagpótlónak számítottak.
Tatár Béla munkásságának rokonszenves vonása, hogy nagyon sok recenziót is közölt, ily módon is figyelmet szentelve mások műveinek. Recenzensként hiteles terjesztője, népszerűsítője, olykor kritikusa is volt az európai orosznyelvészet számos szerzőjének.
Teljes életművének nem elhanyagolható részét képezte szerkesztői tevékenysége: ő volt az, aki 1978-ban – az akkori tanszékvezetővel, Baleczky Emillel közösen – útjára indította a Studia Russica nevű folyóiratunkat, mely az ő szekesztésében sokáig éves rendszerességgel, majd később 2–3 évenként jelent meg. A hazai russzisták részéről őt kérték fel munkatársnak a Berlinben kiadott Russistik című, szintén nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságába.
A visszatekintésből láthatjuk, életútja sikeres és tartalmas volt. Mégis, az itt méltatott életpályát gazdagsága és sokszínűsége ellenére is csak akkor tekinthetnénk valóban teljesnek, kerek egésznek, ha a jövőben egyetlen hátrahagyott kiadatlan kézirata, az orosz–magyar frazeológiai szótár anyaga is közkinccsé válna. Ezzel a feladattal már nem tudott megbirkózni, ebben már nekünk, az utódoknak kell szerepet vállalnunk.
Kedves Kollégánk, Barátunk, kedves Béla! Emlékedet megőrizve búcsúzunk Tőled. Nyugodj békében!

Jászay László