Szláv és Balti Filológiai IntézetCímer

PhD képzés - Orosz irodalom

Orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában

Programvezető: Hetényi Zsuzsa egyetemi tanár phd.kny@gmail.com

 

MűMű - Műfordítói Műhely ELTE BTK

muforditoi.muhely@gmail.com

Grosszman szimpózium " Négyszemszög" 2012. nov. 29.

.: 377 éves a Bölcsészettudományi Kar :.

NÉGYSZEMSZÖG

phd

Vaszilij GROSSZMAN
ÉLET ÉS SORS (1960)
Négy előadás az 1961-ben betiltott regény magyarországi publikálása alkalmából.

A történész: SZ. BÍRÓ ZOLTÁN (MTA Történettudományi Intézete)
A sztálingrádi csata és emlékezete

Az irodalomtörténész: HETÉNYI ZSUZSA (ELTE BTK)
Vesztes győztesek és túlélő áldozatok

Az esztéta: GYÖRGY PÉTER (ELTE BTK)
Levelek, fikciók, megtörténtek

A filozófus: LAURENT STERN (Rutgers University)
„Saját tapasztalatomból tudom…”

2012. november 29. csütörtökön 17 órakor
ELTE BTK, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4–8. Gólyavár, Pázmány terem (a bejárati szinten)

Az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola
„Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában” doktori program rendezésében.

 

Sajnos, valami hiba van!

Quicktime file