Szláv és Balti Filológiai IntézetCímer

PhD képzés

Szláv irodalmak

Szláv nyelvtudomány

Orosz nyelvészet

Orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában