Szláv és Balti Filológiai Intézet


   
Címer
ELTE címer
Neptun
   
   
   
   

 Nemzetközi kapcsolatok

Orosz nyelv- és irodalomtudományi szakmai napok az Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszéken
(Nemzetközi műhelybeszélgetés II. – nyelvészeti szekció, 2017. február 21-22.)

Az Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék meghívására az ELTE-re látogatott Jelena Petruhina, a Lomonoszov Moszkvai Állami Egyetem professzora. A 2017. február 21-én tartott a „Вопросы аспектуальности в славянских языках” című műhelybeszélgetés keretében a professzor asszony „Семантика вида и фазисно-временных способов действия в русском и чешском языках” címmel tartott nyitóelőadást. Ehhez kapcsolódóan Pátrovics Péter, a Lengyel Filológiai Tanszék docense „Категория вида в польском языке” címmel, valamint Pálosi Ildikó, az Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék adjunktusa Соотношения категории вида и способов глагольного действия в русском языке” címmel tartott korreferátumot.Laczházi Aranka, az Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék adjunktusa hozzászólásával képet adott a litván aspektus problematikájáról.A műhelybeszélgetést Jászay László, az Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék professzora vezette.
Jelena Petruhina 2017. február 22-én az orosz szóképzés aktuális tendenciáiról szóló kerekasztalbeszélgetésen „Динамика синхронного словообразования в русском языке” címmel tartott vitaindító előadást. Mindkét rendezvényt élénk vita követte, melyben részt vettek az Orosz Tanszék MA-hallgatói és nyelvész munkatársai (Fábián Krisztina, Hegedűs Iván, Janurik Szabolcs, Laczházi Aranka, Palágyi Angela, Palásti Katalin, Pálosi Ildikó és Varga Éva Katalin). A kerekasztalbeszélgetés után a résztvevőknek lehetőségük nyílt a vendégelőadóval történő konzultációra is az aspektológia, a szóképzés és a kognitív nyelvészet témakörében.
A két esemény a Tanszék által útjára indított nemzetközi orosz nyelv- és irodalomtudományi műhelybeszélgetés-sorozat második rendezvénye volt. A projekt előző rendezvénysorozatát 2016 novemberében Natalija Grjakalova professzor, az Orosz Tudományos Akadémia Orosz Irodalmi Intézete (Puskinszkij Dom, Szentpétervár) tudományos főmunkatársa irodalomtudományi előadásai és a hozzájuk kapcsolódó műhelybeszélgetések alkották.

 

Дни русского языкознания и литературоведения на Кафедре русского языка и литературы
(Международные научные совещания II. – секция языкознания, 21-22 февраля 2017 г.)

По приглашению Кафедры русского языка и литературы с 20 по 23 февраля 2017 г. в Университете им. Лоранда Этвеша находилась профессор МГУ им. М. С. Ломоносова (кафедра русского языка филологического факультета) Е.В. Петрухина.
21 февраля 2017 г. состоялся научный семинар „Вопросы аспектуальности в славянских языках”, который был открыт докладом Е.В. Петрухиной на тему„Семантика вида и фазисно-временных способов действия в русском и чешском языках”. В работе семинара принимали участие доцент Кафедры польской филологии Петер Патрович, выступивший докладом на тему „Категория вида в польском языке”, а также старший преподаватель кафедры русского языка и литературы Ильдико Палоши, прочитавшая доклад на тему Соотношения категории вида и способов глагольного действия в русском языке”. Старший преподаватель кафедры русского языка и литературы Аранка Лацхази в своем выступлении рассказывала о проблематике выражения аспекта в литовском языке. Руководил работой семинара профессор кафедры русского языка и литературы Ласло Ясаи.
22 февраля 2017 г. был проведен круглый стол на тему «Актуальные тенденции в русском словообразовании». В рамках круглого стола Е. В. Петрухина выступила с докладом „Динамика синхронного словообразования в русском языке”. Оба мероприятия закончились оживленной дискуссией, в которой принимали участие магистранты, аспиранты и сотрудники-языковеды кафедры русского языка и литературы (Ева Каталин Варга, Аранка Лацхази, Ангела Палади, Каталин Палашти, Ильдико Палоши, Иван Хегедюш, Кристина Фабиан и Сабольч Янурик). После круглого стола Е.В. Петрухина провела консультацию по вопросам аспектологии, словообразования и когнитивной лингвистики с русистами Будапештского университета.
Описанные выше два мероприятия стали второй частью серии научных совещаний о русском языкознании и литературоведении, проводимой кафедрой русского языка и литературы. Предыдущие мероприятия проекта состоялись в ноябре 2016 г. с участием главного научного сотрудника Института русской литературы (Пушкинский дом, Санкт-Петербург) профессора Наталии Грякаловой.