Szláv és Balti Filológiai Intézet


   
Címer
ELTE címer
Neptun
   
   
   
   

 Tananyagok, irodalomjegyzékek

SLA11-110 A szláv népek kultúrája (panelelőadás)

2017/2018

 

dátum

az előadás címe

előadó

szakirodalom

1.

2017.09.14.

A szláv etnikum és történelmi-kulturális típus kezdetei

Dr. Szokolov Makárné

Kniezsa István: A szlávok őstörténete.
In: A magyarság és a szlávok. Szerk. Szekfű Gyula. Bp., 2000 (Eredeti kiadás: Bp., 1942).
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/altalanos/a_magyarsag_es_a_szlavok/pages/002_szlavok_ostortenete.htm

2.

2017.09.21.

A szláv mitológia és a történelem

Dr. Szokolov Makárné

 1. A szláv mitológia. In: Mitológiai Enciklopédia. I.–II. Szerk. Sz. A. Tokarev. Gondolat Kiadó, 1988.
 2. Dukkon Ágnes: Szláv mitológia. In: Az orosz irodalom története a kezdetektől 1940-ig. Szerk. Zöldhelyi Zsuzsa. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 1997. 11–17 o.

3.

2017.09.28.

Az orosz kultúra „hosszú középkora” (9.–16. sz.). „Evolúció és robbanás” a kultúrában (17.–18. sz.)

Dr. Szokolov Makárné

 1. Filippov Szergej: Az oroszok történelme. In: Szláv civilizáció.
  http://szlavintezet.elte.hu/szlavanyagok/slav_civil/orosz-tortenelem.htm
 2. Szvák Gyula: Nyugati hatások az I. Péter előtti Oroszországban. In: Szvák Gyula: Moszkóvia és a Nyugat. Magvető kiadó, Bp., 1988. 79–109.

4.

2017.10.05.

Az orosz kultúra „arany” korszaka (18.–19. sz.)

Dr. Szokolov Makárné

 1. Filippov Szergej: Az oroszok történelme. In: Szláv civilizáció.
 2. Niederhauser Emil, L. Sargina: Az orosz kultúra a XIX. Században. Budapest, 1970.

5.

2017.10.12.

Az orosz kultúra „ezüst” kora (19.–20. sz. fordulója). A 20. századi orosz kultúra.

Dr. Szokolov Makárné

 1. Filippov Szergej: Az oroszok történelme. In: Szláv civilizáció.
 2. Eidelman, Natan: Forradalom? Felülről? Fordító Gereben Ágnes. Maecenas Kiadó – Téka Könyvkiadó, 1989.

Ajánlott:
J. M. Lotman: Jel és jelrendszer, a XI–XIX századi orosz kultúra tipológiája. In: J. M. Lotman: Szöveg, Modell, Típus. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1973.
281–307 o.
Hajnády Zoltán:A kultúra mint emlékezet. Fejezetek az orosz kultúra történetéből. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, 1995.
Fresli Mihály: Kultúra és tradíció. NYME SEK, Szombathely, 2011.

6.

2017.10.19.

A horvát művelődéstörténet évszázadai és magyar kapcsolatai

Dr. Dudás Előd

1. Lukács István: A horvát irodalom története. In: Szláv civilizáció http://szlavintezet.elte.hu/szlavanyagok/slav_civil/horvat-irodalom.htm
2. Vig István: A horvát nyelv. In: Szláv civilizáció http://szlavintezet.elte.hu/szlavanyagok/slav_civil/documents/horvat-nyelv.pdf
3. Sokcsevits Dénes: A horvátok története. In: Szláv civilizáció http://szlavintezet.elte.hu/szlavanyagok/slav_civil/horvat-tortenelem.htm
4. Lőkös István: Kilenc évszázad horvát-magyar irodalmi kapcsolatai. In: Lőkös István: Horvát-magyar és szerb-magyar irodalmi interferenciák. Budapest, Lucidus Kiadó. 2007. 85–98.
5. Hadrovics László: Magyar és déli szláv szellemi kapcsolatok. Budapest, Magyar Szemle Társaság. 1944.

7.

2017.10.26.

Szerb középkori kolostorok

Dr. Urkom Aleksander

1. Font Márta (szerk.): Dinasztia, hatalom, egyház. Régiók formálódása Európa közepén 900-1453. Pécs PTE 2009.
2. Sashalmi Endre (szerk.): „Kelet-Európa” és a „Balkán” 1000-1800. Intellektuális-történeti
konstrukciók vagy valós történeti régiók? Kelet-Európa és Balkán Tanulmányok 4. Pécs PTE 2007.

8.

2017.11.09.

Híres szlovákok és a nemzeti identitás összefüggései

Dr. Császári Éva

 1. Dušan Kováč: Dejiny Slovenska. Nakladatelství Lidové noviny, 2010.
 2. Szarka László: A szlovákok története. Bereményi Könyvkiadó, Bp., 1993.
 3. http://snn.sk/rubriky/publicistika/osobnosti-slovenska/

http://nechodimnaprednasky.sk/nahlad-prednasky/4767/narodna-identita-slovakov-a-slovenskej-republiky-v-europskej-unii

9.

2017.11.16.

Lengyelek a történelemben: nyelv, társadalom, kultúra

Dr. Pátrovics Péter

1. Tischler, János 2008: Jedwabnétól Kielcéig. Lengyelek és zsidók a második világháborúban. In: Rubicon Történelmi magazin 2008/7-8, 88-93.
2. Kiss Gy. Csaba 2011: A közös kód. Egy testvér a magyar és a lengyel. In Múlt Kor Negyedéves történelmi magazin. 2011 Nyár. 34-37.

10. 

2017.11.23.

A cseh művelődés- és eszmetörténet mérföldkövei

Dr. Mészáros Andor

1. Mészáros Andor - Beke Márton: Bevezetés a bohemisztikába.
Piliscsaba-Esztergom, 2007, 11-57.
2. Berkes Tamás: A cseh eszmetörténet antinómiái. Budapest, 2003.
3. Hankó B. Ludmilla - Heé Veronika: A cseh irodalom története. A kezdetektől napjainkig. Budapest, 2003.

11.

2017.11.30.

Ismerkedés az ukrán kultúrával

Dr. Lebovics Viktória

a História folyóirat: 1994/7 és 2012/1 száma

12.

2017.12.07.

Bolgár népi kultúra és hagyományok

Dr. Dudás Mária

Történelemhez:
A trák királyok aranyától a bolgár népi kultúra élő parazsáig   http://www.bolgarok.hu/index.php?id=1185&L=%27
Battenberg Sándor és az orosz–török felszabadító háború  http://www.bolgarok.hu/index.php?id=1186&L=%27
Oskola Iskolamúzeum, avagy hogyan is tanultak a múltban a bolgár gyermekek http://www.bolgarok.hu/index.php?id=1189&L=%27

Ikonokhoz:
Az első és az utolsó barokk ikonfestő a bolgár 18. és 19. században http://www.bolgarok.hu/index.php?id=1553&L=1%2527 
Bolgár ikonfestők a 18. századi Magyarországon  http://www.bolgarok.hu/index.php?id=1555&L=1%2527

13.

2017.12.14.

A szlovén népi kultúrától a szlovén magas kultúráig

Dr. Lukácsné Bajzek Mária

 1. Lukács István: A megváltó Mátyás király színeváltozásai a szlovén néphagyományban és szépirodalomban: a világ archetipikus víziója. Budapest: Lucidus Kiadó, 2001. 156. Kisebbségkutatás könyvek
 2. Mészáros Andor – Halász Iván –Somai Miklós: A mai Szlovénia: Bevezetés a modern Szlovénia tanulmányozásába (2011) Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány; Szlovén - Magyar Üzletemberek Egyesülete

 Pável Ágoston: Nyílt tűzhelyű konyhák a korai szlovéneknél.  Néprajzi Értesítő 1927 4 129 144

Az előadások ideje és helye: csütörtökönként 10.30-tól 12.00-ig, földszint 1. sz. terem
Vizsga: 130 tesztkérdés
Vizsgaidőpontok: várhatóan januárban
További információ: bajzek.maria@btk.elte.hu

A FENTI TEMATIKA LETÖLTÉSE


 

 

FOOTER