Szláv és Balti Filológiai Intézet


   
Címer
ELTE címer
Neptun
   
   
   
   

 A víz a szláv frazeológiában és a paremiológiában

nemzetközi frazeológiai konferencia
Budapest 2013 szeptember 9-11

ВОДА  в славянской фразеологии и паремиологии

международная научная конференция в Будапеште
(9-11 сентября 2013 года)